Minimale stijging woonlasten voor inwoners Zuidplas op meerjarenbegroting

Zuidplas – De stijging van woonlasten zal voor inwoners van Zuidplas komende jaren minimaal blijven. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas heeft de programmabegroting 2022-2025 en de najaarsnota gepresenteerd waar dit o.a. uit blijkt. Hierin staat zowel hoe ver de gemeente Zuidplas gevorderd is met de te behalen doelen en prestaties als de financiële situatie. De stukken worden door de gemeenteraad besproken op dinsdag 9 november.

Eerlijke woonlasten

Het is de nadrukkelijke wens van het college om te zorgen voor eerlijke woonlasten voor de inwoners van Zuidplas. In totaal stijgen de totale woonlasten voor een gemiddeld huishouden (met een koopwoning) in Zuidplas met ongeveer € 10, een minimale stijging van 1,14%. De OZB stijgt komend jaar, maar om dat te compenseren verlaagt het college de rioolheffing en verwacht het ook dat de waterrekening lager uitvalt.

Na de (financiële) bijstellingen in de najaarsnota, de begroting en de verwerking van de septembercirculaire van Rijksoverheid is de begroting niet sluitend. Maar met het Herstelplan 3.0 ligt er een voorstel om het gat (afgerond € 2,1 mln. in 2022) als volgt te dichten:

  • Keuzes maken: € 711.000
  • Lokale heffingen: € 650.000
  • Inzet Algemene Reserve € 714.000

Keuzes maken

Om tot een structureel sluitende begroting te komen moeten er in de gemeente Zuidplas keuzes gemaakt worden. Bezuinigingen zijn op dit moment noodzakelijk. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze keuzes voorbereid, de gemeenteraad beslist tijdens de behandeling van de begroting op 9 november welke daadwerkelijk uitgevoerd moeten worden.

Wethouder Daan de Haas (Financiën): “Op deze manier werken we stapsgewijs naar een sluitende begroting in 2025. Belangrijk daarbij is dat de woonlasten voor de inwoners niet te sterk stijgen. Daar zetten we ons echt voor in. We hebben als gemeente nog steeds te maken met veel onzekerheden. Dat heeft onder meer te maken met regelingen vanuit Rijksoverheid, waar we op moeten wachten. We hebben heel deze collegeperiode een reëel en gedegen financieel beleid gevoerd en we zijn tevreden dat we dit ook in deze begroting kunnen laten zien.”

Alle stukken van de programmabegroting en de najaarsnota zijn te zien op https://zuidplas.raadsinformatie.nl/vergadering/797477/Gemeenteraad%2009-11-2021  

De gemeenteraadsvergadering van 9 november start om 14.00 uur en is via de website Zuidplas.nl live te volgen. Ook is er (beperkt) plek op de publieke tribune.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Bouw clubhuis V.V. Moordrecht feestelijk van start op sportpark ’t Ambacht

Het startsein voor de bouw van het nieuwe clubhuis van V.V. Moordrecht werd op dinsdag 12 oktober gegeven door wethouder Jan Verbeek van de...

De laatste kant-en-klaar woning zit erin!

Gouda - Het lege frame aan de Winterdijk in Gouda, wordt langzamerhand gevuld met de kant-en-klaar woningen. Over een paar weken trekken er de...

Zuidplas en Mozaïek Wonen voor de jaren 50 wijk in Moordrecht bezegeld

Moordrecht - Op donderdag 7 oktober hebben de gemeente Zuidplas en Mozaïek Wonen hun handtekeningen gezet onder de samenwerkingsovereenkomst voor de herontwikkeling van de...

Nieuwerkerker Mike Gallagher ontvangt in Capelle Koninklijke Onderscheiding

Burgemeester Peter Oskam van Capelle aan den IJssel heeft op zondag 3 oktober Nieuwerkerker Mike Gallagher een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. De heer M.J. Gallagher...

Op 5 oktober opent afvalbrengstation Zevenhuizen weer zijn deuren

Zevenhuizen - Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld en de 1,5 meter afstand houden is losgelaten, kan afvalbrengstation Zevenhuizen zijn deuren weer veilig openen. Op...

Bedrijventerreinen kunnen subsidie beter benutten in Gouda

Gouda - De gemeente Gouda heeft een subsidiebedrag van bijna €100.000 van de provincie Zuid-Holland gekregen om het bedrijventerrein de Goudse Poort beter te...

Verlengen rijbewijs nu ook online mogelijk in Zuidplas

Zuidplas - Met ingang van 1 oktober 2021 is het mogelijk om het verlengen van het rijbewijs of uitbreiding van categorieën ook online te...

Wethouder Hilde Niezen neemt afscheid van gemeente Gouda

Gouda - Hilde Niezen neemt op 8 december 2021 afscheid van de gemeente Gouda als wethouder. Per 1 januari 2022 start zij als directeur...