een schoner Gouda! Samenwerking tussen gemeente en inwoners

Gouda – Samen werken aan een schoner Gouda! De gemeente Gouda heeft een enquête via de ‘Gouda Denkt Mee’-app gehouden over het afvalbeleid en de afvalinzameling. Het afvalbeleid is overwegend positief beoordeeld door de ruim 1000 bewoners die de enquête invulden.

Aan de punten die lager scoorden is samen met Cyclus hard gewerkt aan een actieplan om de knelpunten te verbeteren. Met de input vanuit bewoners wil de gemeente via een pilot het afvalbeleid aanscherpen én via een nieuwe campagne inwoners bewust maken van het belang van netjes omgaan met afval.

De resultaten

Uit de enquête blijkt dat het huidige afvalbeleid redelijk tot goed scoort onder Goudse inwoners. Ruim 60% van de inwoners is het eens met het huidige afvalbeleid. Ook op onderwerpen als afval scheiden en minicontainers geeft de meerderheid aan tevreden te zijn. Inwoners geven aan minder tevreden te zijn over de inzameling met ondergrondse en bovengrondse verzamelcontainers. De container wordt in hun ogen niet vaak genoeg geleegd, er zijn storingen, er ligt veel afval naast en de containers zijn vies of stinken.

Wethouder Hilde Niezen: “Het college is blij met de positieve score over het afvalbeleid en leert van de problemen rondom afval. De oorzaak is deels te wijten aan het niet goed functioneren van de containers, maar ook aan het gedrag van inwoners die afval er naast zetten, ook als de container niet vol is. We willen hier extra op inzetten door het beter inspecteren van containerlocaties en zorgen dat de containers goed functioneren. Afval snel opruimen, storingen sneller verhelpen, voorkomen dat containers vol raken en de (omgeving van de) containers schoon houden. Daar zetten we op in. Ook wordt er een campagne voorbereid, gericht op gedragsverandering.”

Korte termijn acties

Op basis van de meldingen over afval die Cyclus én de gemeente Gouda ontvingen, starten er begin september 2 teams van Cyclus met een pilot. De teams gaan alle containerlocaties langs om in kaart te brengen waar en welke problemen er zijn. Niet alleen het afval, maar ook de omgeving van de containerlocatie en de toegankelijkheid van de plek speelt mee. Uit deze analyse wordt een hotspotlijst opgesteld. Op die plekken wordt er meer ingezet op het controleren van de container en schoonhouden van de locatie. De acties nemen langzaam af om te bekijken of het effect heeft gehad.

Campagne van Gemeente Gouda


Daarnaast wordt er een campagne vanuit de gemeente Gouda opgezet, die is gericht op gedragsverandering. Er worden veranderingen in de omgeving van de container aangebracht, die aanzetten tot het gewenste gedrag. Ook wordt er een nieuwe huisstijl met slogans door heel Gouda uitgezet.

Aanpassingen in het beleid

Met de pilot en de campagne wordt er op korte termijn ingezet op de problematiek. Het aanpassen van het algehele beleid gaat niet over 1 nacht ijs. Later dit jaar worden er veranderingen in het beleid voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit voorstel is onder andere gebaseerd op de uitkomsten van de enquête en gaat bijvoorbeeld over de keuze voor bron- of nascheiding. Wanneer de raad hier een beslissing over neemt is nog niet bekend. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Buurtbudget Zuidplas maakt straten leuker

Zuidplas - Heb jij een goed idee voor jouw straat of buurt? Doe dan een aanvraag voor het Buurtbudget Zuidplas en misschien krijg jij...

NL-Training verzorgt vanaf 2022 inburgeringstrajecten regio Midden-Holland

De keuze is gevallen op NL-Training. De arbeidsmarktregio Midden-Holland (gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen) heeft het aanbestedingstraject voor het inburgeringsonderwijs afgerond. Dat traject...

Zeer ernstige verkeershinder door afsluiting A12 Utrecht richting Den Haag

Rijkswaterstaat verwacht van 27 september 21.00 uur tot 7 oktober 05.00 uur zeer ernstige verkeershinder op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt...

Prikbus GGD in Moordrecht aan de Sportlaan

Moordrecht - Vanaf woensdag 22 september kan iedereen die 12 jaar of ouder is zonder afspraak een coronavaccinatie (Pfizer) in de GGD-prikbus in Moordrecht...

Webinar – Kinderen en (online) pesten

Hollands-Midden - Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert in samenwerking met Tischa Neve een webinar over Kinderen en (online) pesten voor ouders...

Uitbreiding fietsknooppuntennetwerk tussen Oudewater en de Vlist

Oudewater/Vlist - In een groot deel van Nederland, waaronder de gemeenten Oudewater en Krimpenerwaard, ligt een uitgebreid recreatief routenetwerk voor fietsers. Het fietspad tussen...

Getuigen zedenincidenten Gouda gezocht

Gouda - De politie zoekt getuigen van drie zedenincidenten op dinsdag 7 en woensdag 8 september in het park De Uiterwaard en op het...

Vooraankondiging afsluiting A12 Utrecht richting Den Haag

Rijkswaterstaat verwacht van 27 september tot 7 oktober zeer ernstige verkeershinder op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Oudenrijn en Reeuwijk. Vanwege groot...