Zuidplas en Dunea ondertekenen intentieovereenkomst “aquathermie”

De gemeente Zuidplas en Dunea Warmte & Koude gaan onderzoeken of de toekomstige woningen in het Vijfde Dorp duurzaam verwarmd en gekoeld kunnen worden met warmte en koude uit drinkwater. Deze vorm van aquathermie zal de gemeente helpen bij de transitie naar duurzame energie. Vandaag, op 2 september 2021, ondertekenden de gemeente Zuidplas en Dunea Warmte & Koude hiervoor de intentieovereenkomst.

Gemeenteraad Zuidplas heeft ingestemd met bouw 8.000 woningen

De gemeenteraad van Zuidplas heeft op 19 mei 2021 ingestemd met de plannen voor de bouw van 8.000 woningen en de realisatie van ruim 60 hectare bedrijventerrein in het Middengebied van de Zuidplaspolder. De woningen in het gebied worden niet aangesloten op aardgas, maar zullen duurzaam worden verwarmd en gekoeld. De gemeente en Dunea Warmte & Koude gaan daarom samen onderzoeken op welke wijze dit voor 8.000 woningen kan worden gerealiseerd. Het is de ambitie van de gemeente Zuidplas het Vijfde Dorp energieneutraal en toekomstbestendig te maken.

DUNEA WARMTE KOUDE aquathermie Zuidplas Infographic RGB HR - Regio Online
Infographic: Dunea

Belangrijke stap naar duurzame warmte

Wethouder Jan Hordijk (Ruimtelijke ontwikkeling): “Ik ben blij dat we vandaag met het ondertekenen van de intentieovereenkomst met Dunea Warmte & Koude deze belangrijke stap hebben gezet in het realiseren van een duurzame warmtevoorziening voor het Vijfde Dorp in Zuidplas. Gezamenlijk gaan we onderzoeken of het haalbaar is om duurzame warmte en koude uit aquathermie te leveren aan de woningen in het Vijfde Dorp. Aquathermie past namelijk uitstekend bij de ambities van het Vijfde Dorp.”

Hoe is aquathermie toe te passen in het nieuwe dorp

Door het gebied van het Vijfde Dorp ligt een rivierwaterleiding van Dunea die voorgezuiverd rivierwater naar de duinen transporteert voor de productie van drinkwater. Daar wordt het water geïnfiltreerd in de duinen en daarna opgepompt voor nazuivering en ontharding. Daarna wordt het naar de woningen getransporteerd.

Thermische energie

Het water van transportleidingen gebruiken voor aquathermie is kansrijk ten opzichte van alternatieve bronnen. De leiding van Dunea is een grote en constante bron, die in de zomer warmte afgeeft en in de winter koude. Door het water in de leiding door een warmtewisselaar te laten stromen wordt er warmte of koude aan het water onttrokken. Die kan tijdelijk worden opgeslagen in de bodem en op het gewenste moment aan de woningen worden geleverd. Uit eerder onderzoek bleek al dat de transportleiding voldoende thermische energie bevat voor het Vijfde Dorp.

Betaalbare warmte

Martin Matthijsse, directeur Dunea Warmte & Koude: “Wij geloven dat iedereen recht heeft op duurzame en betaalbare warmte en koude, zoals dat ook geldt voor drinkwater. Met de transportleidingen van Dunea hebben we een duurzame bron in handen waarmee toekomstige bewoners straks fijn kunnen leven in een woning die wordt verwarmd en verkoeld vanuit een duurzame, hernieuwbare bron.

Haalbaarheidsstudie

Met het plaatsen van de handtekening wordt het startsein gegeven om een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Die moet antwoord geven op de vraag of het lokaal mogelijk is om aquathermie in te zetten voor het leveren van warmte en koude aan 8.000 woningen en op welke manier dit het beste kan gebeuren. Ook wordt onderzocht hoeveel elektriciteit daarbij nodig is en in het gebied moet worden opgewekt en wat uiteindelijk de kosten worden voor de eindgebruiker.

Duurzame bron

Door het inzetten van de hernieuwbare duurzame bron voor de levering van warmte en koude willen de gemeente en Dunea Warmte & Koude een bijdrage leveren aan een verantwoorde innovatieve, betrouwbare en betaalbare oplossing voor de toekomstige woningen en bedrijven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Buurtbudget Zuidplas maakt straten leuker

Zuidplas - Heb jij een goed idee voor jouw straat of buurt? Doe dan een aanvraag voor het Buurtbudget Zuidplas en misschien krijg jij...

NL-Training verzorgt vanaf 2022 inburgeringstrajecten regio Midden-Holland

De keuze is gevallen op NL-Training. De arbeidsmarktregio Midden-Holland (gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen) heeft het aanbestedingstraject voor het inburgeringsonderwijs afgerond. Dat traject...

Zeer ernstige verkeershinder door afsluiting A12 Utrecht richting Den Haag

Rijkswaterstaat verwacht van 27 september 21.00 uur tot 7 oktober 05.00 uur zeer ernstige verkeershinder op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt...

Prikbus GGD in Moordrecht aan de Sportlaan

Moordrecht - Vanaf woensdag 22 september kan iedereen die 12 jaar of ouder is zonder afspraak een coronavaccinatie (Pfizer) in de GGD-prikbus in Moordrecht...

Webinar – Kinderen en (online) pesten

Hollands-Midden - Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert in samenwerking met Tischa Neve een webinar over Kinderen en (online) pesten voor ouders...

Uitbreiding fietsknooppuntennetwerk tussen Oudewater en de Vlist

Oudewater/Vlist - In een groot deel van Nederland, waaronder de gemeenten Oudewater en Krimpenerwaard, ligt een uitgebreid recreatief routenetwerk voor fietsers. Het fietspad tussen...

Getuigen zedenincidenten Gouda gezocht

Gouda - De politie zoekt getuigen van drie zedenincidenten op dinsdag 7 en woensdag 8 september in het park De Uiterwaard en op het...

Vooraankondiging afsluiting A12 Utrecht richting Den Haag

Rijkswaterstaat verwacht van 27 september tot 7 oktober zeer ernstige verkeershinder op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Oudenrijn en Reeuwijk. Vanwege groot...