5 C
De Bilt

Bijdrage uit Nationaal Programma Groningen voor drie projecten uit Midden-Groningen

Midden-Groningen – Vandaag heeft het bestuur van het Nationaal Programma Groningen (NPG) besloten de door de gemeente Midden-Groningen ingediende projecten alle drie toe te kennen. Twee projecten gaan over het ondersteunen bij het dorpsproces, de ontwikkeling en de leefbaarheid van Overschild. Het dorp heeft te maken met een grootschalige versterkings-operatie waarbij veel huizen moeten worden gesloopt en het een ander karakter en aangezicht zal krijgen. Het derde project gaat over het vormgeven van het lokaal programma Midden-Groningen.

Ondersteuning dorpsproces Overschild door Nationaal programma

Ongeveer 80% van de huizen in de kern van Overschild wordt gesloopt en de rest wordt zwaar bouwkundig versterkt. Voor het fysieke deel is het geld geregeld via de versterkingsoperatie. Met deze toekenning vanuit het NPG wordt de inzet van meerdere professionals voorzien. Deze professionals zijn nodig om Overschild tijdens en na de transformatie een leefbaar en kwalitatief waardevol dorp te laten zijn. Het betreft professionals gericht op individuele hulpverlening (sociaal team) het behoud van de sociale samenhang (opbouwwerker). Voor de ruimtelijke kwaliteit betreft het de noodzaak van een nieuw bestemmingsplan, de integrale ruimtelijke kwaliteit vanwege het totaal herbouwen van het dorp (dorpsbouwmeester) en de noodzaak tot aanpassing van de stedenbouwkundige structuur (waaronder kavelruil). De bijdrage hiervoor is € 1.070.000,-

Zo goed mogelijke transitie

Wethouder Anja Woortman: ‘Hierdoor kunnen de Schildjers op een zo goed mogelijke manier begeleid worden tijdens de transformatie van hun dorp. Het gaat hierbij nadrukkelijk om zaken die alle voortkomen uit en aansluiten op het door het dorp zelf opgestelde witboek en de dorpsvisie’.

Beleving en Verhaal van Overschild

Om de grote verandering die het dorp Overschild te wachten staat te volgen, wordt een Kroniek bijgehouden. Deze begint bij de geschiedenis van het dorp en omgeving en vervolgt met een beschrijving van alle gebeurtenissen die de inwoners gaan meemaken. De Kroniek vormt de basis voor een creatieve verwerking van dat wat er tijdens de versterking gebeurt. Het proces van creatieve verwerking, met de kroniek als basis, krijgt gestalte in verschillende cultuuruitingen en is integraal onderdeel van alle andere inzet op versterking van sociale samenhang. Dit conform de door de raad al vastgestelde Structuurvisie Overschild.

Bij de uitvoering van het kunst- en cultuurprogramma zijn in elk geval actief betrokken: vereniging dorpsbelang, de culturele inwoners van Overschild, de toneelvereniging, inwoners, de cultuurafdeling van Provincie, De Verhalen van Groningen, Steuninstelling Vrijdag, Mondriaanfonds adviseurs en de gemeente Midden-Groningen. Er wordt een artistiek kernteam uit de bewoners samengesteld dat nauw betrokken is bij de opzet en uitvoering van de plannen. Zij zijn deels vertegenwoordigers van het dorp en zullen ook op gepaste momenten terugkoppeling geven aan het hele dorp. De bijdrage hiervoor is € 120.000,-

Opstellen Lokaal Programma NPG Midden-Groningen  

Het Nationaal Programma Groningen heeft tot doel om onze regio structureel een beter perspectief te geven. Het is de bedoeling dat het lokale programma van Midden-Groningen dit zal bewerkstelligen op lokaal niveau. Het doel is een gedragen en gedeeld strategisch kader te ontwerpen. Dit programma zal een aantal projecten opleveren die vervolgens weer voor financiële ondersteuning bij het bestuur van de NPG zullen worden aangedragen. De gemeente heeft een raadswerkgroep ingesteld die het proces vanuit de raad begeleidt. Bij het opstellen van het lokale programma worden inwoners en belanghebbenden nauw betrokken.

De bijdrage hiervoor is € 880.000,-.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: ‘Samen met inwoners en de raad gaan we bekijken hoe we het beste kunnen investeren in de toekomst van Midden-Groningen. Met deze projecten kunnen we mogelijkheden bieden aan de leefbaarheid en de inwoners van onze gemeente, met name in sociaal economisch perspectief’.

Het geld voor het Nationaal Programma Groningen is beschikbaar voor de toekomst van Groningen. Het is bedoeld om de vele kansen te verzilveren die er liggen op het vlak van leefbaarheid, economie en energietransitie. Schadeafhandeling en versterking worden uit  andere budgetten betaald.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio