18 C
De Bilt

Bouw nieuwe slibkoekoverslag Garmerwolde feestelijk van start

Vrijdag 24 mei startte de bouw van een vernieuwde slibkoekoverslag op de rioolzuiveringsinstallatie (rwzi) in Garmerwolde. De bouw van een nieuwe slibkoekoverslag komt voort uit de wens tot vernieuwing. Enerzijds streeft het waterschap naar innovatie, energiebesparing en efficiëntere aan- en afvoer van slib naar partners die de eindverwerking van het slib verzorgen. Anderzijds leveren deze vernieuwingen minder verkeersbewegingen op wat positief is voor alle omwonende van de rwzi Garmerwolde.

Het officiële startsein is gegeven door dagelijks bestuurder van Waterschap Noorderzijlvest Herman Beerda.
Tijdens korte toespraken van directeur Julia Finkielsztajn van waterschap Noorderzijlvest, Herman Beerda en Jur Lommerts, directeur bij Jansen en Heuning, werden veel lovende woorden gesproken.

Slibkoekoverslag

In haar toespraak stond directeur Finkielsztajn stil bij de partners met wie er samengewerkt wordt. Er zijn veel ontwikkelingen en innovaties gaande op Garmerwolde. Jansen en Heuning is trots dat zij als hoofdaannemer de nieuwe slibkoekoverslag bouwen, benoemt Lommerts. ‘Het is een slibkoekoverslag waar waterschap Noorderzijlvest meer dan een halve eeuw gebruik van kan maken”, aldus Lommerts.

Rwzi Garmerwolde is de centrale verwerkingslocatie voor het zuiveringsslib van waterschap Noorderzijlvest en waterschap Hunze&Aa’s. Herman Beerda is trots op alle ontwikkelingen die gaande zijn. Jaren geleden werd het slib dat achterblijft verspreid als meststof op het land. Dit is al jaren niet meer gewenst. Innovatie op het onderwerp slib is daarom van belang. Daarnaast is het terugwinnen van fosfaat nodig. De beschikbaarheid van fosfaat is geen vanzelfsprekendheid en het terugwinnen van fosfaat is daarom erg belangrijk voor nu en de volgende generaties.

Na alle mooie en inspirerende woorden vertrok het gezelschap naar de bouwplaats. Herman Beerda stapte in de kraan om de eerste fundatiepaal te plaatsen. Energiezuinig, ruimtebesparend en veiliger De nieuwe slibkoekoverslag zorgt voor een reductie van energieverbruik van ongeveer 30 procent ten opzichte van de huidige installatie. Daarnaast wordt de belading van slib in vrachtwagens verder geoptimaliseerd. De vrachtwagens staan op een weegbrug en kunnen daarom zeer nauwkeurig worden geladen. Hierdoor komen er minder auto’s te rijden, wat beter is voor alle omwonenden.

Omdat er tijdens de bouw vooral de hoogte in wordt gegaan wordt er op het terrein van de rwzi in Garmerwolde veel ruimte bespaard. De nieuwe overslag is een zogenoemd gesloten transportsysteem. Dit betekent dat medewerkers minder in aanraking komen met de slibkoek. Dit zorgt dat de nieuwe werkomgeving voor het personeel veiliger is.

Een noordelijke samenwerking

Waterschap Hunze en Aa’s, waterschap Drentse en Overijsselse Delta en waterschap Noorderzijlvest hebben de afgelopen jaren de samenwerking opgezocht om samen te werken aan de verwerkingscapaciteit van zuiveringsslib. In 2019 is er gekozen voor een zo duurzaam mogelijk oplossing voor slibeindverwerking. Dit heeft geleid tot een contract met SNON (Slibverwerking Noord Oost Nederland), een samenwerkingsverband van GMB BioEnergie Zutphen en Energy from Waste Delfzijl (EEW). Door EEW wordt het slib van de waterschappen in een mono-verbrandingsinstallatie verwerkt. Met de hierbij vrijkomende warmte wordt stoom geproduceerd voor levering aan bedrijven in en rond Delfzijl. Kortom, energieterugwinning uit zuiveringslib. Op termijn zal ook de grondstof fosfaat uit de asresten van de verbranding worden teruggewonnen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio