1.7 C
De Bilt

Delfzijl helpt nieuwkomers integreren met werk

Delfzijl – ‘Werkplein Fivelingo is nu in een veel eerder stadium betrokken bij de integratie van statushouders en daar ben ik heel blij om,’ vertelt wethouder Meindert Joostens. ‘Voorheen richtten we ons vooral op het leren van de Nederlandse taal an sich. Nu proberen we daar zodra het kan een stage of een baan aan te koppelen.’

Werk boven inkomen in Delfzijl

‘Werk boven inkomen’ is het uitgangspunt bij de uitvoering van de Participatiewet. Dat houdt in dat iedere inwoner die een beroep doet op een uitkering, zo snel mogelijk en naar eigen vermogen op zoek gaat naar werk om (weer) zelf voor een inkomen te zorgen. Dat geldt ook voor zogeheten sta-tushouders. Dit zijn mensen die naar Nederland gevlucht zijn en die een vergunning voor bepaalde tijd hebben gekregen. Zij hebben aan de ene kant dezelfde rechten en plichten als andere inwoners, maar moeten daarnaast binnen drie jaar de Nederlandse taal leren en kennis opbouwen over de Neder-lands (werk)cultuur. Slagen zij voor hun Inburgeringsdiploma, dan kunnen zij een Nederlands pas-poort aanvragen. De vaak nog gebrekkige kennis van de Nederlandse taal en cultuur maakt het voor statushouders vaak moeilijk(er) om een baan of stageplaats te vinden.

Werkprojecten en stage

Zodra vluchtelingen het statushouderschap krijgen, nodigt Werkplein Fivelingo hen uit voor een eerste intake. Daar vindt al een eerste screening en inventarisatie plaats van iemands opleidingsniveau en werkervaring en of er eventueel een kans is op een stage of baan. Zodra het qua communicatie mo-gelijk is, kunnen statushouders naast hun inburgeringstraject starten met het traject ‘Test en Training’. In een periode van minimaal zes weken leren ze waar hun kansen en interesses liggen op het gebied van werk. Daarna is er de mogelijkheid om binnen het Facilitair en Industrieel Centrum van Werkplein Fivelingo deel te nemen aan een van de leer-werk-projecten, bijvoorbeeld in de wasserij, kantine of groenvoorziening. Ook is er de mogelijkheid om een bouwopleiding te volgen met het oog op de vele herstelwerkzaamheden binnen de provincie of om VCA-certificaten te behalen. Waar mogelijk en/of nodig biedt Noorderpoort extra taalondersteuning op de werkvloer. Al deze activiteiten zijn gericht op het goed toegerust zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt om zo de kans op een baan of stage te verg-roten.

Uitbreiding Werkgeversteam

Het Werkgeversteam van Werkplein Fivelingo krijgt binnenkort uitbreiding van een adviseur, die ge-specialiseerd is in de bemiddeling tussen bedrijven en statushouders. Op deze manier kan Werkplein Fivelingo voldoen aan de gemeentelijke taak om statushouders en bedrijven bij elkaar te brengen. Op dit moment ontbreekt de mankracht daarvoor, want het team heeft ook veel andere groepen mensen -zonder een betaalde baan- te bemiddelen. Bovendien vraagt het matchen van statushouders extra tijd en begeleiding, door verschillen in taal, opleidingsniveau en andere bijzondere omstandigheden zoals de invloed van een oorlogstrauma of gezinshereniging. De gemeente financiert de teamuitbreiding met budget dat zij kreeg van het Rijk om de participatie van statushouders te bevorderen. Doel is om voor het einde van volgend jaar 25 statushouders aan het werk te helpen.

Succesvolle match

Dat het kan en tot groot genoegen van beide partijen bewijst textielreiniger Vitesse (Appingedam) waar de 26-jarige Ammar een taal/werkstage volgt. ‘We zijn heel blij met de komst van Ammar,’ vertel-len ondernemers Wim en Margriet Dijkstra. ‘Je hoort en ziet al die ellende en je wilt ook graag wat doen. In ons team hadden we nog best ruimte om een stagiair op te nemen. Voordeel voor Ammar is dat wij hier allemaal Nederlands spreken. Toen hij hier net kwam, zei hij bijna niks en nu schrijft hij zelfs al woorden en getallen op de Nederlandse manier.’ De Dijkstra’s zijn er van overtuigd dat er veel meer bedrijven zijn als het hunne die graag een baan of stageplaats aan iemand als Ammar willen bieden. ‘Natuurlijk, het vraagt een goede begeleiding, daarom is het mooi dat daar nu extra aandacht voor is. Ook een goede match is belangrijk.’ In het geval van Ammar die al werkervaring in een wasserij had, is dat goed gelukt, of zoals Ammar het zegt: ‘Werken niet moeilijk, praten wel.’

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio