Integraal Veiligheidsplan Oldambt zet in op vier speerpunten

Oldambt presenteert het Integraal Veiligheidsplan 2021-2023, met vier belangrijke speerpunten om te werken aan de veiligheid in de gemeente Oldambt. Burgemeester Cora-Yfke Sikkema vertelt: “We willen een veilige gemeente zijn. Daarbij zien we vier belangrijke thema’s die extra aandacht nodig hebben. Dat zijn zorg en veiligheid, kwetsbare jongeren, verkeer en ondermijning.

30 partners in veiligheidsketen

Dat vinden we als gemeente niet alleen. Deze thema’s volgen uit gesprekken met circa 30 partners uit de veiligheidsketen, met inwoners, met jongeren en de gemeenteraad. Ook hebben we een vragenlijst uitgezet. Zo hebben we echt een goed beeld gekregen van wat hier speelt en nodig is. Dat moeten we nu verder uitwerken in een uitvoeringsplan.”

Veiligheidsplan: Integraal benaderen

Een belangrijk uitgangspunt in het Integraal Veiligheidsplan is integraal samenwerken. Dit betekent een nauwe samenwerking met de partners in de veiligheidsketen zoals de politie, Jeugdbescherming, Jeugd en Jongerenwerk, Lentis, Reclassering en Sociaal Werk Oldambt. Cora-Yfke Sikkema: “Voor we handhaven, gaan we eerst samen op zoek naar preventieve oplossingen. En samen is met de partners in de veiligheidsketen maar ook met de inwoners zelf.” De gemeente Oldambt wil dan ook investeren in zelfredzaamheid, burgerparticipatie en preventie.

Speerpunten veiligheid

Dit zijn de vier speerpunten waarmee de gemeente samen met de betrokken partners aan de slag gaat met het Veiligheidsplan:

  • Versterking samenhang zorg en veiligheid. Mensen met meerdere (persoonlijke) problemen krijgen een integrale, persoonsgerichte aanpak, maatwerk dus. Partners in de veiligheidsketen werken daar samen aan.
  • Inzetten op kwetsbare jongeren. Jongeren moeten veilig en plezierig kunnen opgroeien. Dat betekent dat er voldoende (veilige) mogelijkheden moeten zijn voor jongeren om zich te ontwikkelen en te vermaken. De gemeente Oldambt maakt zich zorgen om jongeren die dreigen af te haken en om de verkrijgbaarheid van drugs en de criminaliteit. De gemeente wil zich dan ook sterk gaan inzetten tegen drank- en middelengebruik onder jongeren,
  • Verbeteren van de verkeersveiligheid. De gemeente heeft de ambitie om de verkeersveiligheid continu te verbeteren en het veiligheidsgevoel te verhogen. Ook daarvoor is een integrale aanpak nodig.
  • ·Verbeteren aanpak ondermijning. Samen met landelijke veiligheidsketenpartners en de politie werkt de gemeente aan de aanpak van de effecten van (georganiseerde) criminaliteit. Criminelen maken namelijk gebruik van dezelfde leefomgeving en voorzieningen als inwoners en dat kan leiden tot onveilige situaties. De gemeente richt zich vooral op signalering, (integrale) controles en preventie.

Samendoen

Het Integraal Veiligheidsplan is opgesteld vanuit samendoen. “We hebben de hulp ingeroepen van een onderzoeks- en adviesbureau omdat we het heel belangrijk vonden om veiligheid vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Daarom hebben we dat uitgebreid onderzocht met een enquête en in gesprekken met in inwoners en professionals. Centraal tijdens deze gesprekken stond de beleving van veiligheid in de (leef)omgeving en de aanpak van overlast en criminaliteit. Dit heeft waardevolle input opgeleverd voor het Veiligheidsplan, die in het plan is verwerkt,” aldus Sikkema.

Vervolg

Een volgende stap is het opstellen van een Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid. Hierin wordt uitgewerkt wie, wat, wanneer en hoe de speerpunten worden ingevuld, opgepakt en uitgevoerd. Cora-Yfke Sikkema: “In de uitvoering is het belangrijk dat we de integrale samenwerking blijven doen, zodat we samen bijdragen aan een veilig Oldambt.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Kustontwikkeling gemeente Eemsdelta krijgt vervolg met Eemszijlen

Eemsdelta - Het college van de gemeente Eemsdelta wil de kustzone bij Borgsweer, Termunterzijl en Termunten verder ontwikkelen en toegankelijker maken voor inwoners, ondernemers...

Midden-Groningen geeft meer ruimte aan evenementen

Midden-Groningen - Het college van burgemeester en wethouders is gestart met de ontwikkeling van nieuw evenementenbeleid voor Midden-Groningen. In dit beleid komen de regels...

Geen windparken met grote windturbines in Midden-Groningen

Midden-Groningen - Het college van de gemeente Midden-Groningen verklaart dat nieuwe initiatieven voor windparken met grote turbines niet mogelijk zijn in Midden-Groningen. Zij hoopt daarmee...

Aardgasvrij met ENGIE en gemeente Oldambt

Oldambt - Eind 2020 startte gemeente Oldambt met een aanbestedingstraject voor het aardgasvrij maken van zoveel mogelijk gemeentelijke gebouwen. Technisch dienstverlener ENGIE Services heeft...

Loting noodzakelijk door grote belangstelling voor bouwkavels in Bedum

Bedum - De gemeente Het Hogeland heeft eerder dit jaar elf bouwkavels voor vrijstaande woningen in het deelplan ‘Waterwereld’, onderdeel van Ter Laan 4,...

Midden-Groningen bezuinigt opnieuw op de bedrijfsvoering

Midden-Groningen - De gemeente Midden-Groningen gaat opnieuw bezuinigen op de bedrijfsvoering. Op basis van vervolgonderzoek door bureau Berenschot heeft het college van burgemeester en...

Koningin Máxima opent Kinderbiënnale Groninger Museum

Groningen - Koningin Máxima opent dinsdagochtend 1 juni de Kinderbiënnale in het Groninger Museum. De eerste Kinderbiënnale van Nederland is een interactieve expositie met...

Regio Groningen vraagt aandacht voor Rijksbijdrage Verdubbeling N33

In een gezamenlijke oproep richtten de provincie Groningen, een aantal Groninger gemeenten en het bedrijfsleven zich dinsdag 25 mei tot informateur Mariëtte Hamer. Zij...