15 C
De Bilt

Inwoners in armoede krijgen meer perspectief in Eemsdelta

Het college van de gemeente Eemsdelta wil inwoners die in armoede leven meer perspectief bieden. Iedere inwoner moet de kans krijgen zich financieel te kunnen redden. Ook is het bestrijden van armoede onder opgroeiende kinderen een speerpunt van het college. Met de maatregelen in het rapport ‘Naar een merkbaar en meetbaar verschil’ zet het college een volgende stap in het bestrijden van armoede in Eemsdelta. Dit doet zij in samenwerking met andere partijen.

Eén van de voorgestelde maatregelen in het rapport is de inkomensgrens voor bijna alle inkomensonder-steunende voorzieningen vanaf 1 januari 2023 vast te stellen op 120%. Nu is dat 110%. Het rapport ‘Naar een merkbaar en meetbaar verschil’ legt het college ter goedkeuring voor aan de raad.

Inwoner en resultaat staan centraal

Wethouder Hans Ronde: ‘Als gemeente moeten we inwoners die tijdelijk of langdurig niet in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien, toekomstperspectief bieden. Onze aanpak richt zich daarom op het verbeteren van hun financiële zelfredzaamheid. We kijken dan niet alleen naar het inkomen van inwoners, maar ook naar wat iemand nodig heeft om zich financieel te redden zonder steun van anderen. Als iemand moeite heeft met lezen, schrijven of rekenen dan zorgen we ervoor dat diegene hulp krijgt.’

Sociale en maatschappelijke uitsluiting

Daarnaast wil het college sociale of maatschappelijke uitsluiting voorkomen. Inwoners en vooral kinderen moeten zo veel mogelijk mee kunnen doen om erbij te horen. Bijvoorbeeld door samen te sporten of muziek te maken. Gemeentelijke regelingen of vergoedingen van samenwerkende partijen vergroten de kans dat zij dit ook gaan doen.

Nieuwe maatregelen vanaf 1 januari 2023

De afgelopen jaren zijn al flinke stappen gezet om armoede te bestrijden. Vanaf 1 januari 2023 wil het college, daar waar mogelijk, de inkomensgrens voor bijna alle inkomensondersteunende maatregelen verhogen van 110 naar 120%. Dit geldt ook voor een eenmalige energietoeslag 2023. Daarmee sluit Eemsdelta aan bij de landelijke door het Rijk geadviseerde inkomensgrens. Uitzonderingen zijn de kwijtschelding van gemeen-telijke belastingen en de Voedselbank. Die inkomensgrenzen worden landelijk bepaald.

Ook wil het college de Individuele inkomenstoeslag wijzigen. Nu moet iemand vijf jaar een inkomen hebben tot maximaal 100% bijstandsniveau. Dat wordt vanaf 1 januari 2023 drie jaar en maximaal 120% van het sociaal minimum.

Gemeentelijk Informatie- en adviespunt Geldzaken

Inwoners met (dreigende) financiële problemen kunnen hulp zoeken bij het gemeentelijk Informatie- en adviespunt Geldzaken’, bereikbaar via telefoonnummer (0596) 85 69 03.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio