5.2 C
De Bilt

meer gescheiden inzameling en betere dienstverlening

Gemeente Midden-Groningen – Meer afval gescheiden inzamelen, de dienstverlening uitbreiden en zorgen voor uitgebreide voorlichting. Met die maatregelen wil het college van Burgemeester en Wethouders van Midden-Groningen bereiken dat de hoeveelheid restafval die ongesorteerd verbrand wordt fors omlaag gaat.

 

Het college wil in de toekomst in de hele gemeente het verpakkingsmateriaal en het groente- fruit- en tuinafval (GFT) apart gaan inzamelen. Nu verschilt de manier van inzamelen nog tussen de voormalige gemeenten.  Het verpakkingsafval zal elke twee weken opgehaald worden en het GFT-afval in de zomer elke week. Daarmee komt het college tegemoet aan een dringende wens van de inwoners die bleek uit de enquêtes die de gemeente hield over de afvalinzameling. Verder komen er onder andere afvalcoaches die inwoners ondersteunen in het goed scheiden, wordt de communicatie uitgebreid, komt er een onderzoek naar een nieuw en beter afvalbrengpunt en een potje om plannen van inwoners om nog beter te scheiden mogelijk te maken.

 

Diftar in de hele gemeente

Het gelijktrekken van het afvalbeleid voor de hele gemeente betekent ook dat alle inwoners

gaan betalen per keer dat ze de grijze container bij de straat zetten: het systeem van diftar. Nu geldt dat niet voor Slochteren. Wethouder Peter Verschuren: ‘We zijn wettelijk verplicht één lijn te trekken voor de hele gemeente en uit de enquêtes die we gehouden hebben, kwam een grote meerderheid naar voor voren voor diftar.’

 

Aan de voorstellen voor het nieuwe afvalbeleid is een uitgebreid proces vooraf gegaan. Verschuren: ‘We hebben twee enquêtes gehouden waar veel mensen aan meegedaan hebben, er is gesproken met alle bewonersorganisaties en met de mensen die het afval ophalen, en we hebben vijf openbare avonden georganiseerd. Ik denk dat het ons daardoor gelukt is met een uitgebalanceerd voorstel te komen. ’

 

Beperkte verhoging afvalstoffenheffing

Alle maatregelen in het voorstel leiden tot een kostenverhoging van 566.000 euro per jaar voor de gemeente. Daarnaast zijn er 305.000 euro aan eenmalige kosten geraamd om het nieuwe beleid mogelijk te maken. Sinds 2016 hebben de drie voormalige gemeenten al geld gereserveerd voor het nieuwe afvalbeleid. Daardoor gaat elk huishouden vanaf 2020 ongeveer  8,50 euro per jaar meer betalen aan afvalstoffenheffing, een verhoging van 4 procent.

 

Op 15 november is de openbare commissievergadering waar de raadsleden in discussie gaan over de voorstellen. Daarna volgt nog de formele inspraak, waarna de gemeenteraad begin 2019 een besluit neemt. De nieuwe afspraken rondom inzameling en scheiding worden in 2019 voorbereid en gaan in vanaf 1 januari 2020.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio