Testlocatie voor kwelderontwikkeling bij Delfzijl geopend

Delfzijl – Bij Delfzijl is op 2 november een testlocatie voor onderzoek naar kwelderontwikkeling geopend. Dit kwelderlandschap is onderdeel van het plan Marconi Buitendijks en is de komende drie jaar een proeftuin. Onderzoekers testen hier in verschillende proefvakken wat de beste manier is om kwelders met bijbehorende natuur te ontwikkelen. Het project is onderdeel van Programma Eems-Dollard 2050 en komt tot stand door een samenwerking tussen de gemeente Delfzijl en kennisconsortium EcoShape. Het Waddenfonds is medefinancier.

Het 15 hectare grote kwelderlandschap is opgedeeld in een aantal proefvakken die verschillen in bodemsamenstelling en aanplant van zeekraal. Projectleider Petra Dankers van EcoShape licht toe: ‘De ondergrond van het kwelderlandschap bestaat uit zand en klei, net als de natuurlijke ondergrond van een kwelder. Om na te gaan welke verhouding van zand en klei het best werkt voor kwelderontwikkeling, hebben we in de proefvakken 5%, 20% of 50% klei in de toplaag van zand bijgemengd.’

Metingen

Deze winter meten de onderzoekers hoogteveranderingen, ontwikkeling van geulen en erosie- en aanslibbing van de kwelder, om zo de beginsituatie in kaart te brengen. Petra vervolgt: ‘In het voorjaar van 2019 planten de onderzoekers zeekraal in een aantal proefvakken om te kijken of en op welke manier aanplant werkt en hoe de begroeiing van de kwelder tot ontwikkeling komt.’

Aanleg

Aanvankelijk was het idee om vloeibaar slib bij te mengen, maar dit bleek buitendijks niet praktisch uitvoerbaar. Daarom heeft aannemer Invraplus tot klei ingedroogd slib uit het Eems Dollardgebied over het aangelegde zandbed verspreid. De klei is vervolgens door het zand gemengd met behulp van een diepspitter, een hele uitdaging op een net aangelegd buitendijks zandbed tussen de getijden door.

Plan Marconi Delfzijl

De gemeente Delfzijl staat voor een aantal uitdagingen. De zeespiegel stijgt en de natuur gaat achteruit door een sliboverschot in het Eems Dollard estuarium en de gemeente wil de aantrekkelijkheid van de stad vergroten. EcoShape maakte daarom een Building with Nature ontwerp voor het kustgebied bij Delfzijl met daarin een strand, een kwelderpark en een kwelderlandschap. De gemeente gaf EcoShape opdracht voor onderzoek naar kwelderontwikkeling op het aangelegde kwelderlandschap. Wethouder Jan Menninga: ‘Met het opleveren van het kwelderlandschap is een belangrijke stap gezet. Steeds beter is te zien hoe de stad weer met de zee en de waddennatuur verbonden gaat worden. We kijken uit naar de resultaten van de onderzoeken van EcoShape.’

Kwelders en zeespiegelstijging

De kennis die de onderzoekers ontwikkelen kan toegepast worden op andere plekken in binnen- en buitenland. Petra Dankers: ‘De problematiek in het kustgebied van Delfzijl staat niet op zichzelf. Wereldwijd hebben kustgebieden te maken met de stijging van de zeespiegel en bodemdaling. In Delfzijl bouwen we nu waardevolle kennis en ervaring op met de aanleg van kwelders die kunnen dienen als natuurlijke kustbescherming. De expertise kan op termijn ook andere haven- en deltagebieden helpen om met natuurlijke en gebiedseigen materialen kwelders te ontwikkelen.’

EcoShape

EcoShape is een consortium van waterbouwbedrijven, ingenieursbureaus, kennisinstellingen, NGO’s en overheden dat kennis ontwikkelt over Bouwen met de Natuur in de waterbouw: een nieuwe manier van ontwerpen die de natuur benut waardoor kansen ontstaan voor natuur, economie en maatschappij. Aan dit project bij Marconi werken EcoShape partners Royal HaskoningDHV, Wageningen Marine Research, Arcadis en Deltares samen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Testlocatie in Uithuizen geopend door GGD Groningen

Groningen - GGD Groningen opent met ingang van dinsdag 19 januari a.s. een corona-testlocatie in gemeente Het Hogeland. Deze locatie bevindt zich in het...

Carina Vinke winnaar cultuurprijs Emmen 2020

Emmen - Zangeres Carina Vinke is de winnaar van de Oeuvre Cultuurprijs 2020. Tijdens deNieuwjaarsuitzending van de gemeente Emmen nam zij deze prijs in...

Uithuizen vernieuwt! Aardbevingsbestendig in 2021

Uithuizen - De komende jaren staat Uithuizen in het teken van vernieuwing. Woningen, scholen, zorggebouwen en het centrum worden aangepakt. Zo wonen, leven, leren...

Schoon regenwater: subsidie voor het zelf opvangen in Westerwolde

Westerwolde - Eigenaren van een woning of bedrijf kunnen binnenkort subsidie aanvragen als zij regenwater niet meer het gemeentelijke riool in laten stromen. Het...

Midden-Groningen stukken schoner

Groningen - De openbare ruimte in Midden-Groningen is er het afgelopen jaar een stuk schoner op geworden. Dat blijkt uit onderzoek van de organisatie...

Afscheid Stina Koning, medeoprichter Voedselbank Oldambt

Oldambt - Al jaren is zij één van de gezichten van Voedselbank Oldambt: Stina Koning. Zo’n veertien jaar geleden was zij één van de...

Inlevering oude medicijnen mogelijk in heel Midden-Groningen

Midden Groningen - Inwoners van de gemeente Midden-Groningen kunnen hun oude medicijnen en naalden vanaf nu inleveren bij alle apothekers en apotheekhoudende huisartsen in...

Gemeenteraad Appingedam neemt met weemoed afscheid op 1 januari

Appingedam - Na eeuwenlang een zelfstandige gemeenteraad te hebben, gaat Appingedam op 1 januari 2021 op in de nieuwe gemeente Eemsdelta, samen met buurgemeenten...