Uitbreiding Eemshaven door gebiedsontwikkeling in Oostpolder

De provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland hebben het voornemen om de Eemshaven uit te breiden door een bedrijventerrein te ontwikkelen in de Oostpolder. Hiermee willen provincie en gemeente vooral werkgelegenheid creëren. Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland hebben vandaag besloten om te starten met de uitwerking van een masterplan voor de Oostpolder. Het masterplan werken we uit in een open planproces met alle partijen die een belang hebben. Uiteraard is dit besluit onder voorbehoud van besluitvorming in Provinciale Staten en de gemeenteraad; er wordt wel alvast gestart met de voorbereidingen van het masterplan zoals de Eemshaven.

Direct omwonenden in Oudeschip, Koningsoord, Heuvelderij, Nooitgedacht en Polen zijn vanavond op hoofdlijnen bijgepraat tijdens een online bewonersbijeenkomst met Mirjam Wulfse (gedeputeerde provincie Groningen) en Eltjo Dijkhuis (wethouder gemeente Het Hogeland). Aanstaande zaterdag (17 april) worden online gesprekken met bewoners georganiseerd, waarbij inwoners met bestuurders en projectmedewerkers persoonlijk in gesprek kunnen.

Kansen voor bedrijven groeien door Eemshaven


Er is een toenemende vraag naar grote bedrijfskavels van bedrijven, die zich in Noordoost Groningen willen vestigen. De gemeente en provincie zien kansen om in de Oostpolder de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. Dit is het gebied direct ten zuiden van de Eemshaven en wordt begrensd door de spoorlijn (westzijde), de dijk en lintbebouwing van Oudeschip (zuidzijde) en de N33 (oostzijde), zie kaartje (pdf, 6 MB). Daarbij richten zij zich met name op bedrijven uit de sectoren waterstof, batterijen, datacenters, windenergie, automotive en ook op nieuwe vormen van high tech bedrijven. De Oostpolder is voor al deze sectoren een geschikte locatie. Deze sectoren brengen brede werkgelegenheid voor hoger en lager geschoolde mensen. Bij de ontwikkeling van de Oostpolder ontstaat bovendien tijdelijke werkgelegenheid, door de bouw van de bedrijfspanden, en ook afgeleide werkgelegenheid bij de toeleverende bedrijven.
Mirjam Wulfse: “Dit is een kansrijke ontwikkeling voor Groningen. Deze uitbreiding biedt vestigingsmogelijkheden voor bedrijven die een bijdrage leveren aan het creëren van meer werkgelegenheid, het vergoenen van de industrie en aan de energietransitie. En dat is niet alleen goed voor Groningen maar ook voor Nederland”.

In gesprek met de omgeving over Eemshaven


De gebiedsontwikkeling in de Oostpolder heeft invloed op de directe woonomgeving. Voor de provincie en de gemeente is het daarom belangrijk dat inwoners, ondernemers en belangengroepering en -organisaties meedenken over de inrichting van de Oostpolder. Hiervoor worden de komende maanden verschillende gesprekstafels georganiseerd. De ambitie is om slimme combinaties te maken van economische ontwikkeling met ideeën van inwoners voor leefbaarheid, natuur, recreatie en duurzaamheid. Voor effecten op de leefbaarheid die het gevolg zijn van de realisatie van deze uitbreiding wordt een compensatieregeling gemaakt in overleg met de omgeving. Eltjo Dijkhuis: “Ik ben blij dat er nu eindelijk duidelijkheid is voor de inwoners van Oudeschip en omgeving”.

Voorwaarden ontwikkeling Oostpolder


De provincie en de gemeente stellen vier voorwaarden aan de nieuwe ontwikkeling van de Oostpolder. De woonfunctie in de omliggende dorpen moet zoveel mogelijk behouden blijven. De milieunormen uit de structuurvisie (voor geluid, externe veiligheid en luchtkwaliteit, zoals geur en stof) zijn hierbij het uitgangspunt. In de derde plaats moeten er goede overgangszones komen, als groen-blauwe buffers tussen het bedrijventerrein en de huizen. Ten slotte is het uitgangspunt voor de inrichting van het bedrijventerrein dat het nieuwe windpark behouden blijft.

Meer informatie over Eemshaven


Zaterdag 17 april kunnen omwonenden persoonlijk in gesprek gaan met gedeputeerde Mirjam Wulfse en wethouder Eltjo Dijkhuis. Vanwege corona zijn de gesprekken (helaas) digitaal. Omwonenden kunnen zich hiervoor aanmelden via www.hetdigitalediggelschip.nl. Meer informatie is ook te vinden op deze website www.hetdigitalediggelschip.nl. Vervolgens start de komende maanden een uitgebreid participatietraject.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Nieuwe naam Huis van Cultuur en Bestuur aan gevel onthuld

Hoogezand - Vanmiddag heeft burgemeester Adriaan Hoogendoorn het gevelbord onthuld van het nieuwe gebouw waar het gemeentehuis, de bibliotheek en Kielzog in komen. ‘Het...

Anje Palland wint fotowedstrijd gemeentegids

Hoogezand - Op maandag 3 mei 2021 heeft burgemeester Adriaan Hoogendoorn Anje Palland persoonlijk ontvangen in De Poort om haar te feliciteren. Ze won...

Herdenkingsstenen Midden-Groningen op de digitale kaart

Op 4 mei om 09.00 uur is de website van de Herdenkingsstenen in Midden-Groningen online gelanceerd door burgemeester Adriaan Hoogendoorn en Koos van der...

Theater de Molenberg blijft seizoen 2021 – 2022 in het bestaande gebouw

Appingedam - De Gemeente Eemsdelta heeft samen met theater De Molenberg besloten dat volgend jaar vanaf 1 april met de sloop van het gebouw...

Iedereen kan gas besparen

Nieuwolda/Wagenborgen - De dorpen Nieuwolda (gemeente Oldambt) en Wagenborgen (gemeente Eemsdelta) doen mee aan de landelijke proeftuin voor aardgasvrije wijken onder de naam Nieuwborgen.net....

Maandelijkse sportieve activiteit “Bolletje Pijltje Wandelroute door Veendam Noord”

Veendam - In de maand mei 2021 heeft Veendam Beweegt van de gemeente Veendam een de Bolletje Pijltje Wandelroute uitgezet. De route van ongeveer...

Niet meer boeken: cursus ‘Politiek actief voor de gemeente’ overvol

Oldambt - De gratis cursus 'Politiek actief voor de gemeente' is uitgelopen op een te groot succes. Hoewel er ruimte was voor 30 deelnemers,...

Gemeente start met inwonersonderzoek over service

Het Hogeland - Van 26 april tot en met 24 mei 2021 houdt het gemeentebestuur een inwonersonderzoek over de service en informatievoorziening van de...