5 C
De Bilt

Van Starkenborghkanaal in beeld voor lozen gezuiverd water

Waterschap Noorderzijlvest en FrieslandCampina onderzoeken voor het Van Starkenborghkanaal de haalbaarheid van de gelijktijdige aanleg van twee transportleidingen op het traject Marum-Gaarkeuken. Hiervoor hebben zij op 15 juni 2021 een intentieverklaring ondertekend. De uitkomst van het onderzoek wordt in oktober 2021 verwacht.

Leidingen naar Van Starkenborghkanaal

Het gaat om een persleiding van Waterschap Noorderzijlvest en een transportleiding van FrieslandCampina. De leiding van het waterschap gaat rioolafvalwater vervoeren van Marum naar de nieuw te bouwen zuiveringsinstallatie in Gaarkeuken. FrieslandCampina wil met haar leiding gezuiverd restwater afvoeren naar het Van Starkenborghkanaal. Uit onderzoek moet blijken of dit financieel, technisch en qua omgeving haalbaar is. Als gelijktijdige aanleg mogelijk blijkt, worden beide leidingen naast elkaar in de grond aangelegd.

Strengere Europese regelgeving voor betere kwaliteit oppervlaktewater

FrieslandCampina en de zuivering in Marum lozen beide gezuiverd water op het ecologisch kwetsbare Dwarsdiep. Vanaf 2027 gelden daarvoor strengere Europese richtlijnen. Het waterschap heeft daarom al in 2018 besloten om de zuivering in Marum op te heffen. Hiervoor in de plaats komt een nieuwe zuivering in Gaarkeuken. Deze loost op het ecologisch minder kwetsbare Van Starkenborghkanaal. FrieslandCampina overweegt dit ook als alternatief.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio