3.6 C
De Bilt

Gemeente Veendam presenteert overschot op begroting over 2023

De primitieve begroting 2023 van de gemeente Veendam laat een overschot zien van ongeveer € 0,6 miljoen. Op maandag 7 november 2022 bespreekt de gemeenteraad van Veendam de programmabegroting 2023, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2026.

Innovatie

De begroting laat zien dat de gemeente Veendam financieel gezond is, maar de komende jaren waakzaam moet blijven om een structureel sluitende begroting te behouden. Wethouder Henk Jan Schmaal: “De primitieve begroting 2023 laat een voordelig saldo van ongeveer € 0,6 miljoen zien. Het financieel meerjarenperspectief laat echter een tekort zien van ongeveer € 2,2 miljoen in 2026. De potentiële bezuinigingsmaatregelen bieden op dit moment voldoende ruimte om deze tekorten te dekken, waardoor er op dit moment niet extra bezuinigd hoeft te worden. Wij kijken kritisch naar de mogelijkheden om door middel van innovatie tekorten terug te dringen.”

Onzekerheden

De gemeente Veendam is een krachtige gemeente met een sterke positie als economische trekker met veel potentie naar de toekomst toe. Wethouder Henk Jan Schmaal: “Momenteel spelen er enkele grote onderwerpen binnen de gemeente die financiële consequenties met zich mee brengen waarvan de impact nog niet volledig in beeld is. Ook hebben we te maken met onzekerheid over de koers van het Rijk, de financiering van onze taken en de inflatie. Dit kan een behoorlijke impact hebben op onze financiële positie.” Het gaat bijvoorbeeld om de bekostiging van zorg en ondersteuning (Sociaal Domein) en de herverdeling van het gemeentefonds.

Toekomstbestendig Veendam

Wethouder Henk Jan Schmaal: “Ondanks de onzekerheden blijft het college zich inzetten om de inhoudelijke ambities uit het coalitieakkoord 2022-2026 uit te voeren en de dienstverlening aan onze inwoners op peil te houden. Wij blijven werken aan een toekomstbestendig Veendam.”

Gemeenteraad

De programmabegroting 2023, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2026, en de Najaarsrapportage 2022 worden op maandag 7 november 2022 besproken in de gemeenteraad.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio