2.3 C
De Bilt

Wetterskip legt 26,5 hectare extra waterberging aan in de Roordapolder bij De Hoeve

De Hoeve – Wetterskip Fryslân is eind oktober 2021 klaar met het inrichten van de Roordapolder bij De Hoeve als waterbergingsgebied. Bij extreem hoge waterstanden (30 centimeter hoger dan normaal) op De Lende stroomt het water uit de beek op een natuurlijk manier de polder in. Zo vangt de polder in extreme weerssituaties extra water uit de Friese boezem (stelsel van meren, kanalen en vaarten) op.

Het waterschap voert sinds eind augustus 2021 de werkzaamheden in de Roordapolder uit in nauwe samenwerking met It Fryske Gea, die de polder in eigendom heeft. ‘De polder ligt pal naast De Lende, onderdeel van de Friese boezem. Hierdoor was het gebied heel geschikt om in te richten als waterbergingsgebied. De polder werkt als een natuurlijke overstromingsvlakte in de benedenloop van het beekdal’, zegt Michel Krol, districtshoofd bij It Fryske Gea.

Extremer weer

‘Door de klimaatverandering krijgen we vaker te maken met extreme neerslag en watertekorten door droogte. Daarom onderzoeken we voortdurend de mogelijkheden in de buurt van de Friese boezem om meer water te kunnen bergen. Dankzij de medewerking van It Fryske Gea ontstond voor ons als waterschap de mogelijkheid om de polder in te richten als waterberging. Een aanbod waar wij graag gebruik van hebben gemaakt’, aldus Jan van Weperen, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.

Polder als waterberging

Met de herinrichting komt de Roordapolder vrij voor de Friese boezem te liggen. Bij hoge waterstanden in De Lende stroomt het water van de beek via een zogenaamde ‘voorde’ (doorwaardbare plaats) de Roordapolder in. Daarna vindt het verder zijn weg in de polder via nieuw gegraven slenken. De natuur bepaalt dus zelf wanneer het water het gebied ingaat, er komt geen menselijk handelen aan te pas.

50 olympische zwembaden

Tijdens de inzet als waterberging komt er gemiddeld een halve meter water in de polder te staan. De polder kan ongeveer 130.000 m3 water opvangen. Dat komt overeen met 50 olympische zwembaden vol water. Als de waterstand van De Lende weer zakt, zakt automatisch ook het waterpeil in de polder. Het water in de polder zakt heel langzaam, omdat het door een smalle buis terugstroomt naar de beek.

Nieuwe waterkering

Bij de inrichting van de Roordapolder als bergingsgebied is een nieuwe waterkering aan de zuidoostkant van het gebied aangelegd. Zo blijven de naastgelegen landbouwgronden droog als de polder wordt ingezet als waterberging. De bestaande waterkering rond de Roordapolder voldeed over een lengte van 1700 meter niet meer aan de veiligheidseisen en is met de nieuwe inrichting komen te vervallen als kering.

Natuurontwikkeling

De nieuwe waterkering is gemaakt van grond uit het gebied zelf. Hiervoor verwijderde Wetterskip over een grote oppervlakte de bovenste laag grond van 20 centimeter. Met het afgraven van deze grondlaag zijn ook de overtollige voedingsstoffen door het voormalige landbouwgebruik afgevoerd.

Michel Krol: ‘Omdat het maaiveld nu dichter bij het grondwater ligt, kunnen zegges, riet en andere moerasplanten zich hier beter vestigen. Het gebied mag zich nu spontaan gaan ontwikkelen tot een afwisselend landschap met water, natte delen (moeras), rietruigtes en grasland. Hier profiteren onder andere de heikikker, grote modderkruiper, purperreiger, roerdomp, watersnip, otter en bruine kiekendief van. Bij de inrichting zijn belangrijke groeiplaatsen met zeldzame soorten als waterdrieblad gespaard.’

Kosten

De totale kosten voor het project bedragen 300.000 euro. Het project is gefinancierd door Wetterskip Fryslân en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3).

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio