14.7 C
De Bilt
zaterdag, 25 mei 2024

Afspraken over huurwoningen Eemnes getekend

Op donderdag 11 april 2024 ondertekenden de Alliantie, de HuurdersBelangenvereniging de Alliantie en de gemeente Eemnes de prestatieafspraken voor 2024-2027. Dat zijn afspraken over het woonbeleid voor de sociale huurwoningen in Eemnes. In de afspraken is onder andere opgenomen dat we 70 sociale huurwoningen willen realiseren voor mensen met een lager inkomen, dat de doorstroming (verhuizen van de ene naar de andere woning) beter kan en ook bestaande woningen beter moeten worden benut.

Wethouder Theo Reijn:¨Ik ben blij met deze nieuwe woonafspraken. Ik zet mij in het bijzonder in voor Eemnessers die in ons dorp willen blijven wonen, ongeacht hun levensfase. Dat betekent dat we meer betaalbare woningen moeten realiseren voor onze jongeren en senioren en het juiste aanbod toevoegen zodat we de doorstroming bevorderen.¨

Joan van der Burgt, directeur de Alliantie regio Amersfoort, is ook blij met de afspraken: ¨Wij blijven ook de komende jaren bijdragen aan de realisatie van duurzame huurwoningen voor woningzoekenden met een lager en middeninkomen. Met bijzondere aandacht voor jongeren, ouderen en woningzoekenden in een kwetsbare positie. Wij werken samen met de gemeente aan nieuwe woonconcepten, met meer mogelijkheden om bestaande en nieuwe woningen nog doelmatiger in te zetten.

De belangrijkste afspraken op een rij

Voldoende sociale huurwoningen

Gezamenlijk werken we aan het vergroten van het aanbod sociale huur binnen de gemeente. Het is belangrijk dat er voldoende sociale huurwoningen komen voor mensen met een lager inkomen. Hiervoor moeten er tot en met 2027 in totaal 70 nieuwe sociale huurwoningen bij komen. In de gemeentelijke woonvisie is opgenomen dat tenminste 66% van de nieuwe woningen betaalbaar zijn, waarvan 30% sociale huur.

Doorstroming: als mensen gaan verhuizen, komt er een woning vrij

Partijen blijven zich ook komende periode inzetten op het verbeteren van de doorstroming. Daarvoor komen er concrete afspraken over de toewijzing van een nieuwbouwwoning (voorrang voor doorstromers uit een sociale huurwoning uit Eemnes). Ook gaan we door met de inzet van de Van Groot naar Beter-regeling.

Bestaande woningen beter benutten

Woningen die al bestaan, kunnen nog beter worden benut. Denk hierbij aan manieren waarop mensen voordeuren met elkaar kunnen delen door samen te wonen. We onderzoeken of we hiervoor de zogenoemde ‘friendscontracten’ kunnen inzetten.

Duurzaam wonen

De Alliantie gaat de komende jaren verder met de verduurzaming van haar woningen. Daarnaast vertaalt de gemeente haar verduurzamingsambities uit de Transitievisie Warmte in concrete plannen waarbij de Alliantie nauw wordt betrokken.

Fijn wonen

Alle partijen vinden het belangrijk dat inwoners prettig in Eemnes kunnen wonen en zorgen daarom samen voor een fijne woon- en leefomgeving. Daarbij is er bijzondere aandacht voor (kwetsbare) inwoners die dat nodig hebben.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio