Beschermdebomen-lijst voor het centrum van Hilversum

Hilversum – Inwoners van het centrum van Hilversum kunnen zich deze maand aanmelden voor de beschermdebomen-lijst, als zij een bijzondere en waardevolle boom in hun tuin hebben staan. Alleen de bomen die op de beschermdebomen-lijst voorkomen, zijn in de toekomst nog vergunningsplichtig. Andere bomen mogen zonder vergunning gekapt worden. 

Beschermdebomen-lijst Centrum Hilversum

Na een succesvolle proef Noord enkele jaren geleden start de gemeente Hilversum voor de tweede keer een proef met dit nieuwe kapbeleid voor bomen. Dit keer voor het centrum van Hilversum, postcodegebied 1211. Op een digitale kaart staat al een honderdtal bomen vermeld en de gemeente vraagt aan bewoners de lijst aan te vullen.

Proef nieuw kapbeleid Hilversum-Noord succesvol

Eind 2018 is het kapbeleid voor particuliere bomen al in Hilversum-Noord aangepast. Bewoners, een gemeentelijke landschapsarchitect en een bomendeskundige hebben samen een lijst opgesteld van 154 bomen bij mensen in de tuin die zo bijzonder zijn voor de wijk, dat deze niet zomaar gekapt mogen worden. Deze particuliere bomen staan op een beschermdebomen-lijst en kunnen alleen gekapt worden als daarvoor een vergunning wordt verleend. Alle andere particuliere bomen mogen zonder vergunning gekapt worden.

Wethouder Bart Heller (Natuur): Van de proef in Hilversum-Noord hebben we geleerd dat de kwaliteit van het groen niet is achteruitgegaan. Inwoners hebben niet meer bomen dan voorheen gekapt. De beschermdebomen-lijst zorgt juist voor meer duidelijkheid voor boomeigenaren en hun buren en vergroot de betrokkenheid van bewoners bij het groen in hun wijk.”

Tweede proef voor postcodegebied 1221

De gemeente Hilversum wil nu in postcodegebied 1211 eenzelfde beschermdebomen-lijst opstellen en vraagt bewoners hieraan mee te doen. De gemeente heeft hiervoor een digitale bomenkaart ontwikkeld. Hierop kan men zelf bomen aanmelden die zo bijzonder en waardevol zijn, dat deze tot het stadsgezicht horen en een plek moeten krijgen op de beschermdebomen-lijst. Het gaat om bomen in particuliere tuinen. Bomen in het openbare groen zijn sowieso beschermd. Aanmelden kan tot 4 juni. 

Digitale bomenkaart

De digitale bomenkaart is terug te vinden via de website: https://beschermde-bomen-hilversum.hub.arcgis.com/ of via de QR-code onderaan het persbericht. Hierop staan al 112 bomen die volgens de boomdeskundige van Hilversum tot de beschermde lijst. De bomen zijn beoordeeld op criteria zoals grootte, vorm, soort, diameter van de stam, natuurwaarde en de plek waar de boom staat.

Open Hilversum

De digitale bomenkaart is te vinden op de site: https://open-hilversum.hub.arcgis.com/  Op deze website staan alle beschikbare open data van de gemeente Hilversum. Om haar werk zo goed mogelijk te doen, verzamelt de gemeente Hilversum veel verschillende gegevens. Hierbij kan gedacht worden aan plattegronden, geografische data, resultaten van bewonersonderzoeken of allerlei andere gegevens over onze gemeente. De gemeente Hilversum stelt deze data zoveel mogelijk beschikbaar en de datasite is gratis toegankelijk. Iedereen kan zelf met de beschikbare, open data combinaties maken en kaarten samenstellen. Naast de gemeente kunnen ook inwoners openbare data over Hilversum aanleveren. De datasite is nog in aanbouw en wordt komend jaar verder aangevuld. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Bantambrug feestelijk geopend

Hilversum - Bantambrug is de naam van de nieuwe brug op de Oude Meentweg - op de grens van Hilversum en ’s Graveland -...

Herontwikkeling Korte Noorderweg dichterbij na tekenen intentieovereenkomst

Hilversum - In de Gebiedsagenda 1221 van Hilversum is een tiental ontwikkellocaties genoemd, waaronder de Korte Noorderweg. Ontwikkelende partijen zijn eigenaar van deze locaties...

Onkruidbeheersing door middel van heet water

Laren - Maandag 12 juli startte in Laren de pilot van SIGHT Landscaping om onkruid te beheersen met heet water. In de afgelopen jaren...

RTL Boulevard krijgt in Hilversum tijdelijk onderkomen voor haar uitzendingen

Hilversum - Persvrijheid is een groot goed in Nederland, ook voor het programma RTL Boulevard. Dit is een belangrijk argument geweest in de grondige...

Oprichting jongerenpanel gemeente Huizen

Huizen - De gemeente Huizen werkt aan de oprichting van een jongerenpanel, dat met ingang van januari 2022 van start gaat. Dit panel gaat...

Verkeerstellingen aan Laarderweg West in Eemnes

Eemnes - De gemeente Eemnes wil het voor fietsers en voetgangers aantrekkelijker maken om de Laarderweg te gebruiken en over te steken. Om te...

Oplevering graffitiproject skatebaan Eemnes

Eemnes - Ongeveer 25 jongeren hebben de afgelopen periode gewerkt aan het graffitiproject bij de skatebaan in Eemnes. Op zaterdag 3 juli werd het...

Kunstwerk kindergemeenteraad onthuld op vaste plek voor ‘Villa Erica’

Hilversum - Op vrijdagavond 2 juli onthulden de kinderen van de Hilversumse kindergemeenteraad hun kunstwerk ‘Een Steentje Bijdragen’ bij Bibliotheek Hilversum, op het gras...