15.1 C
De Bilt

Subsidieverstrekking door de gemeente Hilversum: veel aandacht voor de relatie, weinig zicht op doel

Gemeente Hilversum heeft haar subsidiebeleid laten onderzoeken. Een subsidie is een belangrijk instrument dat de overheid kan inzetten om bepaalde beleidsdoelstellingen te bereiken. Met een subsidie kan een activiteit worden gestimuleerd, waarvan de overheid het algemeen belang boven het economisch belang stelt. Zonder deze vorm van steun zouden verschillende activiteiten moeilijk betaalbaar of zelfs onbetaalbaar zijn voor mensen die er gebruik van willen maken. Zo worden veel sportactiviteiten en culturele instellingen gesubsidieerd, maar ook het onderwijs en het openbaar vervoer.

Rekenkamer onderzoekt impact subsidies gemeente Hilversum

Ook de gemeente Hilversum verstrekt elk jaar verschillende subsidies om activiteiten op het gebied van economie, cultuur en sport (mede) mogelijk te maken. De rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre Hilversum erin slaagt om met behulp van subsidies de gewenste maatschappelijke effecten te bereiken.

Uitkomsten onderzoek

De rekenkamer concludeert dat gesubsidieerde instellingen dingen goed doen, maar dat onduidelijk is of ze ook de goede dingen doen. Het doel dat de gemeente met het verstrekken van de subsidie wil bereiken, wordt namelijk vooraf niet duidelijk aangegeven door Hilversum. Daardoor is het onduidelijk of de activiteiten van de gesubsidieerde instellingen bijdragen aan de doelen en de effecten die Hilversum wil bereiken.

Niet altijd rechtmatig verstrekt

Ook worden subsidies niet altijd rechtmatig verstrekt: het ontbreekt aan subsidieregelingen en zogenaamde subsidieplafonds. Een subsidieplafond is het maximale bedrag dat de gemeente voor een bepaalde periode beschikbaar stelt voor een specifieke te subsidiëren activiteit. Ook concludeert de rekenkamer dat de beoordelingstermijnen bij verlening en vaststelling van de subsidie lang zijn en/of niet altijd gehaald worden. De rekenkamer vindt het positief dat de gemeente organisaties en inwoners betrekt bij het subsidieproces. Bij met name de grotere subsidiedossiers zet de gemeente actief in op een samenwerkingsrelatie.

Sturen op doeltreffendheid

Wanneer de gemeente echt wil sturen op maatschappelijke doeltreffendheid, moet de relatie met gesubsidieerde instellingen meer veranderen naar een partnerschap, waarbij de gesubsidieerde instelling als adviseur fungeert. Het elk jaar opnieuw verstrekken van een subsidie past hier niet meer bij, vindt de rekenkamer. Bovendien is de administratieve last hiermee onnodig hoog. De rekenkamer beveelt daarom aan om sommige subsidies te verlengen naar zogenaamde meerjarige subsidies; zeker voor partijen zoals Versa Welzijn en de Bibliotheek, waar de gemeente inzet op langdurige samenwerking.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio