Tour door de Hoeksche Waard als impuls voor arbeidsmarkt

De gemeente en onderwijspartner ROC Da Vinci College maken zich hard voor onderwijs dat goed aansluit op de vraag van bedrijven en instellingen in de Hoeksche Waard. Op vrijdag 1 oktober bezochten wethouder Paul Boogaard (Economie) en Jan Lokker (bestuurslid Da Vinci College) daarom 5 locaties om wensen en ervaringen op te halen uit de praktijk. Naast de successen en wat er al bereikt is, werd ook gesproken over welke scholingsbehoeften er zijn om ervoor te zorgen dat een vitale arbeidsmarkt in de Hoeksche Waard toekomst heeft.

Uitdaging voor 2030

In de Hoeksche Waard ligt er een grote uitdaging om een vitale regionale arbeidsmarkt te realiseren waarbij vraag en aanbod in balans zijn. De landelijke trend van vergrijzing en ontgroening van de bevolking zorgt ook in de Hoeksche Waard voor een toenemend tekort aan arbeidskrachten. Met name voor werkgevers in sectoren als zorg, techniek en logistiek is het lastig om voldoende en goed geschoold personeel te vinden. Het vooruitzicht dat de Hoeksche Waard in 2030 duizenden vacatures heeft, maakt dat overheid, onderwijs en ondernemers nu al inzetten op een integrale aanpak. Een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld stichting Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven Hoeksche Waard (SOB-HW).

Tour door de Hoeksche Waard

Gezamenlijk hebben de gemeente en het Da Vinci College al veel bereikt als het gaat om vraaggericht beroepsonderwijs in de Hoeksche Waard. Omdat goed altijd beter kan, wilden Boogaard en Lokker als betrokken bestuurders ‘het veld’ in om met ondernemers, studenten en praktijkbegeleiders in gesprek te gaan. De dag begon met een bezoek aan een Da Vinci College leslocatie waar jonge moeders een mbo-opleiding volgen en inburgeraars les krijgen in taal op de werkvloer. Initiatieven die goed aansluiten op de doelstellingen van de inclusieve arbeidsmarkt.

4 locaties bezocht

Daarna bezochten de bestuurders 4 locaties van organisaties uit de sectoren waarvoor veel aandacht nodig is. Zorginstelling Cavent, restaurant De Beren, technisch bedrijf GBS Gearbox Services International en logistiek centrum Dugros konden tijdens de tour op bezoek van Boogaard en Lokker rekenen. Paul Boogaard: “We willen dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, zowel kwalitatief als kwantitatief, in evenwicht is. Daarvoor is gericht mbo-onderwijs nodig dat past bij de specifieke vraag van bedrijven en instellingen in de Hoeksche Waard. Samen met onze onderwijspartners kunnen we onze ambities waarmaken.”

Successen en wensen

Onderwijspartner Da Vinci College is inmiddels op meerdere vlakken en sectoren actief in de Hoeksche Waard. Met vraaggericht beroepsonderwijs draagt men bij aan de ambitie van stichting SOB-HW om jongeren en zij-instromers met de arbeidsmarkt te verbinden. Lokker: “Het is mooi om te zien dat we als onderwijspartner al zo veel hebben betekend voor de Hoeksche Waard. Dat is tijdens deze tour nogmaals bevestigd. Bij Cavent en GBS Gearbox Services International zijn we al betrokken en worden mooie resultaten geboekt. Dat willen we graag voor meer organisaties en sectoren doen.”

Hoeksche Switch

Met de Hoeksche Switch werden in samenwerking met het UWV het afgelopen jaar de eerste zorgmedewerkers geworven voor de 5 zorgorganisaties in de Hoeksche Waard. Da Vinci College verzorgde samen een voorschakeltraject met mbo-certificaat waarmee de kandidaten beter voorbereid een leerwerktraject instromen. Bij GBS Gearbox Services International worden op locatie mbo-opleidingen verzorgd en zijn inmiddels de eerste kandidaten gediplomeerd als monteur en verspaner (vormgeven van materialen). Boogaard: “Vandaag hebben we gehoord wat er goed gaat, maar ook waar het beter kan.

Belangrijke wens

Daar kunnen we in de toekomst weer op verder borduren!” Een belangrijke wens die werd meegegeven door Sigrid Orgers, bestuurder bij Cavent, is het bieden van perspectief aan zorgmedewerkers: “De vraag is niet alleen hoe je nieuw personeel aantrekt, maar ook hoe je mensen in de zorg vasthoudt. Je kunt ze wel aan de voorkant binnenhalen, maar je wilt niet dat ze na 2 of 3 jaar de sector weer verlaten. Daarvoor moet je ze blijven uitdagen en waarderen. Een manier om dat te doen, is specialisaties aanbieden. Daar hebben we onderwijspartners hard bij nodig.”

Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven

Sinds april 2019 werken gemeente Hoeksche Waard, Ondernemersvereniging Hoeksche Waard en scholen waaronder het Da Vinci College mee binnen de stichting Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven Hoeksche Waard. De stichting SOB-HW zet zich in om jongeren en werkzoekenden gericht te scholen zodat zij aan de slag kunnen in een sector waar in de Hoeksche Waard de komende jaren veel vraag naar arbeidskrachten is.

De deelnemende partijen zien kansen om jongeren te behouden door hen tijdens hun opleiding al kennis te laten maken met werkgevers en diverse branches in de regio. Dat heeft veel voordelen. Zo is het behouden van jongeren en jonge huishoudens goed voor de lokale economie, de vitaliteit van de dorpen en vermindert het de verkeersdruk in de regio.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Krimpense Henk Vuik jr. treed in Strijen in voetsporen vader als clubkampioen

Strijen/Krimpen aan den IJssel – Henk Vuik jr. is afgelopen weekend in de voetsporen van zijn vader getreden door clubkampioen in Strijen te...

Richard van Helten krijgt Koninklijke onderscheiding

Hoeksche Waard - Vanmiddag is Richard van Helten, voorzitter van Watersportvereniging (WSV) Binnenmaas, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn jarenlange...

Gemeente zet Ondermijningsbus in voor voorlichting ondermijnende criminaliteit

Hoeksche Waard - Aan de vooravond van de Week van de Veiligheid (11 t/m 17 oktober 2021) kunnen inwoners op zaterdag 9 oktober de...

Eerste flexwonencomplex in de Hoeksche Waard met ruimte voor ontmoeting

Hoeksche Waard - Vandaag ondertekenen wethouder Piet van Leenen en directeur bestuurder Dennis Lausberg van HW Wonen de anterieure overeenkomst voor het omvormen van...

Windpark Oude Maas opwaarderen met natuurcompensatieplan

Hoeksche Waard - Voor de opwaardering van de natuur rondom windpark Oude Maas ondertekenden Hoekschewaards Landschap, ontwikkelaars Renewable Factory (REF) en Eneco en grondeigenaar a.s.r., onder toeziend oog van wethouder...

Gratis openbaar vervoer voor inwoners met een laag inkomen in Hoeksche Waard

Hoeksche Waard - Vanaf 1 oktober biedt gemeente Hoeksche Waard inwoners met een laag inkomen een jaar lang gratis reizen met het openbaar vervoer...

Beheerdersechtpaar Verschoor neemt afscheid van Strijense dorpshuis

Strijen - Na jarenlang hét gezicht en aanspreekpunt te zijn geweest van het Strijense dorpshuis Streona, nam het beheerdersechtpaar Verschoor deze week officieel afscheid...

Op weg naar een klimaatbestendige Hoeksche Waard met de Hoeksche 4

Vandaag geven gemeente Hoeksche Waard, waterschap Hollandse Delta en provincie Zuid-Holland symbolisch het startsein voor de uitvoer van de 'Hoeksche 4'. De Hoeksche 4 is een agenda met daarin acties en projecten om...