14.8 C
De Bilt

Jaarrekening gemeente Krimpen sluit 2023 positief af 

De jaarrekening van de gemeente Krimpen over 2023 laat een positief resultaat zien van € 6,7 miljoen. Daarmee is 2023 het derde opeenvolgende jaar met een overschot. In 2023 waren er geen grote gebeurtenissen die veel invloed hadden op de gemeente.

Ondanks dat de wereld nog steeds onrustig was na een paar jaren vol crises en onzekerheid.
In deze jaarrekening doet het college van burgemeester en wethouders verslag van het gevoerde beleid in 2023. Ook legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad. De jaarrekening sluit het eerste volledige jaar van het huidige college af.

Behaalde doelstellingen en financiële meevallers

“We hebben een goed jaar achter de rug. Veel van de doelstellingen voor deze bestuursperiode zijn al gerealiseerd”, aldus wethouder Wubbo Tempel (financiën). “En we hebben ook nog een aantal financiële meevallers gehad. Een goede basis om de moeilijke financiële tijden die nu aanbreken, tegemoet te treden.”

Gezondheid, sport en bewegen

In 2023 voerden we de eerste activiteiten uit van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Hiermee willen we de gezondheid en het welzijn van onze inwoners bevorderen. In december stelden we de nieuwe sport- en beweegnota ‘Heel Krimpen beweegt 2024 – 2027’ vast. We willen dat in 2027 de helft van de inwoners van Krimpen aan de landelijke beweegnorm voldoet.

Verder zijn we in 2023, na jaren van voorbereiding en onderhandeling, begonnen met de verdere vernieuwing van het voetbalcomplex van DCV aan het Waalplantsoen. Ander maatschappelijk vastgoed waar de realisatie goed op stoom is gekomen, is de nieuwbouw van de Groeiplaneet/Populier en de scouting.

Wonen in Krimpen

In 2023 maakten we belangrijke stappen om tot concrete invulling van een aantal (her)ontwikkellocaties te komen. In Centrum-Zuid zijn de eerste woningen opgeleverd. Voor de Werf aan den IJssel stelden we het bestemmingsplan vast. Ook zijn we hier gestart met het bouwrijp maken van het terrein. Ook binnen de projecten Crimpenersteyn, KOAG en Kerkdreef boekten we belangrijke voortgang.

Zorg voor Krimpenaren

De klanttevredenheid is over de gehele breedte van het sociaal domein gestegen. Het actieprogramma Armoede en Schulden is voorzien van een update en heeft geleid tot een uitgebreid pakket aan extra maatregelen voor mensen met een kleine beurs.

In het sociaal domein blijven de kosten voor de hulp die we bieden volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning gelijk. Het aantal mensen dat een uitkering krijgt volgens de Participatiewet blijft ook hetzelfde. Maar bij de hulp voor jongeren volgens de Jeugdwet zien we wel dat de kosten in 2023 weer omhoog gaan.

Investeringsprogramma komt op stoom

In 2023 hebben we 11 projecten succesvol afgerond. Dit kostte bijna 15 miljoen euro. We zijn bezig met veel andere investeringsprojecten (tot een totaal van 60 miljoen). Vooral in het ruimtelijk domein met de Meerjarenplanning Openbare Ruimte. Maar ook in het maatschappelijk domein met het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en Binnensport.

Een klimaatneutraal Krimpen

We zijn goed op weg naar een klimaatneutraal en gezond Krimpen aan den IJssel. Dat doen we door te informeren, stimuleren en faciliteren. Maar ook door partijen uit te dagen ook zelf aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld op de thema’s energie, circulariteit, klimaatadaptatie en gezondheid en voedsel.

Jaarrekening biedt een goede basis voor financieel moeilijkere tijden

De komende jaren verwachten wij een financieel moeilijkere tijd met oplopende tekorten. In de Kadernota 2025-2028 doen we voorstellen voor een verbetering van de financiële toekomst van de gemeente. U vindt de volledige jaarrekening 2023 op onze website: www.krimpenaandenijssel.nl/jaarrekening.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio