21.9 C
De Bilt

Oproep politiek aan Mieraskerk in Krimpen

Krimpen aan den IJssel – De laatste tijd komen corona en de Mieraskerk bijna even vaak in het nieuws. Nu een oproep van de lokale politiek. Waar onze berichtgeving hierover soms anders wordt bezien, blijken er vele andere media aandacht aan te besteden en een visie op te hebben. Vorige week verschenen in het AD diverse artikelen hierover, evenals in de Telegraaf, op RTV Rijnmond en o.a. het Gouds Dagblad. Ook het Reformatorisch Dagblad besteed nu uitgebreid aandacht aan het gesprek van burgemeester en wethouders met de predikant van de kerk.

Overige kerken zijn wel goed bezig

De aandacht die de Mieraskerk op zich richt wordt door velen als onwenselijk en onmaatschappelijk ervaren. Helaas zijn daardoor andere kerken onterecht in een verdachte hoek komen te staan, terwijl zij zich wel aan het maximum van 30 personen per dienst houden, of alleen digitale diensten vieren. Het aspect van deze positieve houding moet hier zeker ook benoemd worden. Dat verdienen deze kerken.

Oproepen van Krimpense politiek

Deze week roepen meerdere politieke partijen de Mieraskerk of ‘enkele kerken’ op zich aan te willen passen voor het maatschappelijke draagvlak. Een aantal oproepen:

Krimpens Belang

Standpunt Krimpens Belang over maximaal 30 personen kerken:

“Ook Krimpens Belang heeft de landelijke en lokale discussie gevolgd over het maximaal aantal bezoekers van kerkdiensten. Ondanks dat de overheid de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging niet mag beperken en dit geen politieke kwestie is, zijn wij als inwoners van mening dat er (ook) bij de (Krimpense) kerken een maatschappelijke verantwoordelijkheid ligt om zich te houden aan het maximum van 30 personen.

Wij zijn als inwoners van onze gemeente blij te vernemen dat bijna alle kerken in onze gemeente zich houden aan de landelijke afspraken met gebedshuizen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Wij zijn dan ook bezorgd en teleurgesteld dat er in onze gemeente kerken zijn die zich niet aan deze afspraken houden. Wij steunen dan ook nadrukkelijk het verzoek van de burgemeester aan deze kerken om zich te houden aan de landelijk gemaakte afspraken.”

D66 Krimpen roept op tot solidariteit

“Deze week haalde Krimpen aan den IJssel het landelijke nieuws. Ondanks afspraken en oproepen waren meer dan 30 personen aanwezig bij kerkdiensten. De SGP fractie in de gemeenteraad maakte deze kwestie politiek door de oproep van de burgemeester als onnodig te kwalificeren. Dit werkt als een splijtzwam in onze samenleving. D66 doet daarom een dringend beroep op iedere inwoner van Krimpen, in welke hoedanigheid dan ook om eensgezind de crisis te lijf te gaan en voorschriften en gemaakte afspraken te respecteren.

Ondanks de afspraken die minister Grapperhaus maakte met kerkelijke koepels en zijn oproep aan de kerken tot opofferingsgezindheid en kerkdiensten tot maximaal 30 personen te beperken waren er in de Mieraskerk meer dan 200 mensen aanwezig. Bij herhaling heeft ook burgemeester Vroom een dringend verzoek bij de kerkgemeenschappen neergelegd om de diensten tot maximaal 30 personen te beperken.

Iedereen moet offers brengen

We realiseren ons dat deze gemeenschap zich beroept op de grondwet in deze en zegt RIVM voorschriften na te leven. Echter dat deze gemeenschap adviezen en dringende verzoeken naast zich neerlegt wordt door onze achterban als stuitend ervaren. De vrijheid die genomen wordt dreigt de gezondheid van anderen in gevaar te brengen.

Iedereen moet in deze tijden offers brengen. Zorgmedewerkers draaien overuren, de horeca is dicht, de cultuursector lijdt, sporten liggen stil, studenten volgen thuis online hun lessen, jongeren hebben geen vertier, veel kerken houden online diensten. Alleen als iedereen zijn verantwoordelijkheid kent en neemt, kunnen we grotere rampen voorkomen.

SGP fractie maakt de kwestie politiek

Jammer genoeg moeten we in de pers lezen dat de SGP gemeenteraadsfractie,bij monde van de heer van Tienhoven, het appel van onze burgemeester “onnodig” vindt. Daarmee maakt Van Tienhoven deze kwestie politiek, juist nu de gemeenteraad gemeenschappelijk heeft verklaard geen politiek te willen bedrijven. Onder het motto “Alleen samen krijgen we dit virus onder controle” heeft de voltallige gemeenteraad de inwoners van Krimpen opgeroepen om de richtlijnen in acht te nemen.

Oproep aan de Oud Gereformeerde Gemeente

Het feit dat de kerkgemeenschap geen verantwoordelijkheid neemt en de samenkomsten beperkt tot het aantal van 30 waartoe dringend wordt opgeroepen, werkt als een splijtzwam in onze samenleving. In onze ogen brengen zij daarmee de volksgezondheid van onze inwoners verder in gevaar en plaatsen zij zichzelf buiten onze gemeenschap. Wij roepen de Oud Gereformeerde Gemeente in Krimpen dan ook op om solidariteit te tonen met de gehele Krimpense gemeenschap.

Dat kan heel eenvoudig door gehoor te geven aan de dringende oproep van minister Grapperhaus en burgemeester Vroom en de kerkdiensten tot maximaal 30 personen te beperken.

Oproep aan politieke partijen en alle Krimpenaren

Wij herhalen ons appel tijdens de laatste raadsvergadering en vragen onze politieke collega’s om deze crisis eensgezind te lijf te gaan. Een samenleving wordt alleen bijeengehouden als je bereid bent rekening te houden met anderen. Je gedrag aan te passen en je in te leven in het effect dat jouw gedrag op een ander kan hebben. Of je nu gelooft in God, of in goed burgerschap.

D66 doet ook een moreel appel op alle Krimpenaren om zich te houden aan de corona-afspraken die we met elkaar hebben gemaakt. Kerkelijk of niet, jong of oud, coronakritisch of niet. We zullen met elkaar solidair moeten zijn in het terugdringen van dit virus. En daarvoor zijn alle inwoners van Krimpen, ieder individueel, voor nodig.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio