13.1 C
De Bilt

Start verkenning dijk- en duinversterking Schiermonnikoog

Schiermonnikoog Wetterskip Fryslân gaat de komende periode samen met inwoners, organisaties en ondernemers duurzame en innovatieve oplossingen verkennen voor de dijk- en duinversterking op Schiermonnikoog. De dijk en delen van de duinen worden versterkt om ook in de toekomst het eiland te beschermen tegen hoog water. Het project is een onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Het klimaat verandert. De zeespiegel stijgt sneller en droogte en wateroverlast komen vaker voor. Op Schiermonnikoog wordt de dijk versterkt en delen van de duinen aangevuld met zand om ook in de toekomst droge voeten te houden.

Gebiedsgerichte Aanpak

De dijk- en duinversterking wordt gebiedsgericht aangepakt. Samen met de provincie Fryslân, gemeente Schiermonnikoog, Nationaal Park Schiermonnikoog, vereniging Boerenbelang Schiermonnikoog, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, Vitens en de omgeving verkent het waterschap hoe wensen, initiatieven en bestaande opgaves op het eiland gecombineerd kunnen worden met de versterking. Denk daarbij aan thema’s zoals natuur, economie, landbouw, vervoer en wonen. Zo komen de organisaties tot een betere inpassing in de leefomgeving en maken ze ‘werk met werk’.

Verkenning tot 2025

De verkenning naar duurzame en innovatieve oplossingen duurt twee en een half jaar. Gisteravond werd de eerste informatiebijeenkomst georganiseerd in het dorpshuis op Schiermonnikoog. Vandaag start de eerste ontwerpsessie met vertegenwoordigers en gebiedspartners. Aan het eind van de verkenning, in 2024, wordt er een voorkeursalternatief gekozen. Dit is de meest gewenste oplossing voor de dijk- en duinversterking. Daarna worden de plannen verder uitgewerkt en start naar verwachting in 2027 de uitvoering.

Landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma

De dijk- en duinversterking op Schiermonnikoog is een onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In dit programma versterken waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar ruim 1.500 kilometer aan dijken en 500 sluizen en gemalen in heel Nederland. Een onderdeel daarvan is ook onze dijkverbetering Koehool tot Lauwersmeer. Meer informatie over het project staat op www.wetterskipfryslan.nl/schiermonnikoog

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio