9.8 C
De Bilt

Jan van Weperen voorgedragen als wethouder gemeente Ooststellingwerf

De VVD in de gemeente Ooststellingwerf heeft Jan van Weperen voorgedragen als wethouder in het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders. Van Weperen is op dit moment lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. Daarin vertegenwoordigt hij de fracties van Geborgd Landbouw en de VVD.

Jan van Weperen

Jan van Weperen, afkomstig uit Oosterwolde,  is sinds 2015 lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. Daarin is hij verantwoordelijk voor onder meer het peilbeheer in de Friese boezem en polders, onderhoud en beheer van de regionale waterkeringen, droogte, verzilting en biodiversiteit. Ook is Van Weperen als bestuurder verantwoordelijk voor grote samenwerkingsprogramma’s als het Friese Veenweideprogramma 2021-2030 en Natuer mei de Mienskip.

Waterbeheer Fryslân

Van Weperen heeft zich zeven jaar lang  ingezet voor het waterbeheer in Fryslân en het Groninger Westerkwartier. ‘We hebben samen met de mienskip goede stappen gezet om ons watersysteem in te richten op meer droogte en wateroverlast. Zowel in uitvoering van projecten, voorbereiding van plannen en in nog lopende gebiedsprocessen.En met het veenweideprogramma 2021-2030 zijn we in Fryslân een unieke samenwerking aangegaan om CO-2 uitstoot in de veengebieden te beperken en deze klimaatbestendig in te richten.

Maar er is ook nog heel veel te doen. Ik had deze bestuursperiode  daarom graag afgemaakt, maar wil ook graag voldoen aan het verzoek van de VVD om wethouder in Ooststellingwerf te worden. De bestuursperiodes van waterschappen en gemeenten lopen helaas nu eenmaal niet helemaal gelijk.’ Als de gemeenteraad van Ooststellingwerf de voordracht goedkeurt, wordt Van Weperen op dinsdag 5 juli benoemd als wethouder.

Frank Jorna opvolger

De fracties van Geborgd Landbouw en VVD dragen Frank Jorna uit Easterwierum voor als opvolger in het dagelijks bestuur. Jorna is  sinds 2015 namens de fractie van Geborgd Landbouw al lid van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân. Hij is manager van Dairy Campus in Leeuwarden, het research- en innovatiecentrum voor de melkveehouderij van Wageningen University & Research. Samen met zijn broer heeft hij een melkveebedrijf.

Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân besluit op dinsdag 12 juli over de benoeming van Frank Jorna als lid van het dagelijks bestuur.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio