15.6 C
De Bilt

Leeuwarden Oost pakt met gezinnen oorzaken slechte gezondheid aan

Leeuwarden – Vanuit het programma Leeuwarden Oost gaan de komende jaren diverse partijen samenwerken in de gebiedsgerichte aanpak ‘Gezinslab Leeuwarden Oost’, waaronder de bewonersorganisaties, ervaringsdeskundigen, Amaryllis, Healthy Aging Network Noord-Nederland (HANNN), NHL Stenden Hogeschool, RUG/Campus Fryslân en de gemeente. Doel van deze aanpak is om met ervaringsdeskundigen de oorzaken van een slechtere gezondheid samen op te pakken.

Stedelijk vernieuwingsprogramma

Het stedelijke vernieuwingsprogramma Leeuwarden Oost krijgt hiervoor de komende 2,5 jaar 5 ton voor de wijken Oud Oost en Bilgaard. Het geld is afkomstig van FNO, een vermogensfonds voor gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief. Het programma Leeuwarden Oost gaat de komende tien jaar een lerende samenwerking aan met FNO.

Niet over mensen praten, maar met mensen

Het Gezinslab, de naam zegt het al, werkt met gezinnen uit de wijk (en ervaringsdeskundigen) aan een manier van werken waarbij hulpvragen snel en laagdrempelig worden opgepakt. Daarbij ligt de nadruk op gelijkwaardige samenwerking tussen instanties en bewoners. Dus niet over mensen praten, maar met mensen.

Uit gesprekken met gezinnen in de wijk Bilgaard bleek bijvoorbeeld dat er behoefte is aan activiteiten voor jongeren tussen de 14 en 24 jaar. Ouders maken zich namelijk zorgen over slechte invloeden buitenshuis. Ook is er behoefte aan bijvoorbeeld hulp bij met geld leren omgaan en grenzen aangeven.

FNO

FNO heeft het onderzoeksconsortium bestaande uit de Leerstoelgroep Gezondheid en Maatschappij van Wageningen University and Research, Pharos, Significant APE en ZINZIZ de opdracht gegeven een overkoepelend evaluatieonderzoek uit te voeren van alle gebiedsgerichte aanpakken die worden gefinancierd binnen het Programma “Samen Kansrijk en Gezond”.

Uitwisselen ervaringen en kennis

Voor Leeuwarden Oost betekent dit dat zij ondersteund worden in de participatieve en actiegerichte evaluatie. In samenwerking met FNO, het consortium en andere gebiedsgerichte aanpakken worden ervaringen en kennis uitgewisseld om van elkaar te leren. Ook wordt een ouderpanel ingezet dat gedurende het onderzoek gevraagd en ongevraagd meedenkt met het programma en het onderzoek. 

Buurtkamers

Oud Oost (ca 12.000 inwoners) en Bilgaard (ca 6.000 inwoners) hebben al buurtkamers waar een integrale wijkaanpak is opgezet. Daar kunnen de bewoners met hun hulpvragen terecht. Maar ze kunnen er ook gewoon een kop koffie drinken en contact maken met buurtbewoners en ideeën over de wijk uitwisselen. Die aanpak wordt met het geld en de kennis van FNO de komende jaren verder uitgebouwd.

Trainen van ervaringsdeskundigen

NHL Stenden Hogeschool zal de ervaringsdeskundigen trainen. Professionals van bijvoorbeeld Amaryllis krijgen de ruimte om meer maatwerk te leveren. Als mensen vastlopen bij instanties is er een extra maatwerkcoach beschikbaar om dit te doorbreken. Als het gezinslab slaagt, kan deze manier van werken ook in de andere wijken in Leeuwarden Oost worden toegepast. Uiteindelijk moet dat gezondere bewoners opleveren. Want als mensen minder problemen en stress ervaren, is dat goed voor hun gezondheid.

Leeuwarden Oost

Leeuwarden Oost is een deel van de stad met meer werkloosheid, lage inkomens, schulden en de nodige sociale problemen. Gezinnen kampen er vaker met een slechte gezondheid en de leefbaarheid staat onder druk. Maar daarentegen zijn het ook wijken met potentie en veel talent: actieve bewonersorganisaties ontplooien samen met bewoners diverse initiatieven in de wijken.

Inzetten voor leefbaarheid in brede zin

Het 20-jarige programma Leeuwarden Oost zet zich in om de leefbaarheid van gebied Leeuwarden Oost in brede zin te verbeteren. Een integrale aanpak met sociale en fysieke maatregelen gericht op een betere kwaliteit van leven voor bewoners. Het programma draait om het verbeteren van het perspectief van mensen op het gebied van school, werk, gezondheid en wonen.

Ambities

Op dit moment wordt met bewoners en partners gewerkt aan de ambities voor het programma. In het programma Leeuwarden Oost werken verschillende partners samen waaronder de gemeente, het onderwijs, de corporaties, huurdersorganisaties, het bedrijfsleven, vrijwilligersorganisaties, bewonersorganisaties, zorgverzekeraar, zorg/welzijnsorganisaties, het veiligheidsdomein, de cultuur- en de sportsector etc.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio