22.7 C
De Bilt

Noardeast-Fryslân vraagt subsidie voor woningbouw Prinslocatie Dokkum

Het college van B&W van Noardeast-Fryslân heeft opnieuw een subsidieaanvraag gedaan voor de herontwikkeling van de Prinslocatie in Dokkum. Het kabinet heeft namelijk fondsen voor gemeenten om het woningtekort te bestrijden. In dit geval gaat het om de Woningbouwimpuls. De poging van vorig jaar is destijds afgewezen. De opbouw en de onderbouwing van de aanvraag is ditmaal echter anders en steviger. De gevraagde bijdrage van ongeveer €1,25 miljoen vanuit de Woningbouwimpuls is nagenoeg gelijk. De benodigde cofinanciering bedraagt ook ongeveer €1,25 miljoen. Er is tien jaar tijd voor het vinden van dekking daarvoor.

Gemeente verwacht een grotere kans op toekenning

Uit de evaluatie met het ministerie bleek dat het project vorig jaar niet ver genoeg was voorbereid, omdat het voornemen om te gaan ontwikkelen relatief pril was. Hierdoor was de aanvraag nog niet sterk genoeg onderbouwd. Daarnaast is er nu een duidelijkere scheiding aangebracht tussen de publieke taak van de gemeente en de risicodragende ondernemersrol van de private partij.

Aan de basis van de aanvraag ligt een plan voor 297 levensloopbestendige woningen

Dit plan is van ontwikkelaar Van Wijnen is de basis van de subsidieaanvraag en richt zich op betaalbare levensloopbestendige woningen. Onder andere geschikt voor de groeiende groep ouderen op de woningmarkt. Ouderen uit de regio wonen graag dichtbij de (zorg)voorzieningen en verhuizen naar de grotere regiokernen. Wethouder Bert Koonstra vindt het om meerdere redenen een belangrijke ontwikkeling: “Dêrtroch ûntstiet ek de trochstroming dy’t winske is, wêrtroch’t der yn doarpen wenten frijkomme foar starters en oare minsken dy’t in passende wenromte sykje.” Het wordt overigens niet een wijk met alleen maar ouderen; het doel is namelijk te komen tot een inclusieve gemengde wijk. Het plan sluit aan bij de ambitie vanuit ANNO voor een regionaal dekkend en passend woon-zorgaanbod.

Het plan pakt enkele problemen gelijktijdig aan

Namelijk het tekort aan zorgwoningen, de onaantrekkelijke staat van grote delen van het Prinsterrein, het onvoldoende benutten van binnenstedelijke ruimte voor woningbouw, de blokkade voor doorontwikkeling van bedrijventerreinen (doordat de Prins-locatie een andere bestemming krijgt). Om deze redenen heeft de provincie schriftelijk laten weten zeer positief te zijn over het plan en de subsidieaanvraag. De provincie wil meewerken aan een dergelijke bijzondere binnenstedelijke opgave. Het rechtvaardigt een tijdelijke vergroting van het aantal woningen dat de gemeente en de regio volgens afspraak mogen bouwen.

Het woongebied kent zichtbare en beleefbare linkjes naar het industriële verleden

Ook het front en de contouren van het hoofdgebouw blijven bijvoorbeeld bestaan. Het is belangrijk dat er cultuurhistorisch verantwoord wordt omgegaan met industrieel erfgoed. Het plan is gebaseerd op een inrichtingskader vanuit ‘De Nije Pleats’.

Toekenning van de subsidie betekent niet dat de gemeente het project moet uitvoeren

De gemeenteraad beslist uiteindelijk of een toegekende subsidie wordt gebruikt. Naar verwachting ontvangt de gemeente in december het besluit van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de aanvraag.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio