13.5 C
De Bilt

Nieuw college, raadsprogramma en coalitieakkoord in Tytsjerksteradiel

Dinsdagavond 12 juli worden tijdens een extra raadsvergadering de nieuwe wethouders van Tytsjerksteradiel benoemd en geïnstalleerd. Dit gebeurt na de bespreking van het raadsprogramma ‘Samen in actie voor Tytsjerksteradiel’ en het coalitieakkoord ‘Tytsjerksteradiel Bloeit’.

Samen in actie voor Tytsjerksteradiel

Na de verkiezingen in maart is het (in)formatieproces van de raad gestart om de toekomst van het gemeentebestuur vorm te geven. Als uitkomst daarvan heeft de raad de ambitie uitgesproken om de komende vier jaar zijn eigen rol te versterken door te werken met een raadsprogramma. In het programma zijn onderwerpen opgenomen waarover overeenstemming is bereikt, het verbindt daarmee de fracties.

Op deze onderwerpen vindt de gemeenteraad het van belang om vooraf richting te geven en een opdracht voor het college van B&W te formuleren. De gemeenteraad wil op deze manier vormgeven aan een andere manier van samenwerking in de raad én tussen de gemeenteraad en het college. Uitgangspunt is dat er altijd moet worden gestreefd naar een zo breed mogelijk draagvlak in de raad.

Tytsjerksteradiel Bloeit

Aanvullend op het raadsprogramma is door de coalitiepartijen FNP, CDA en PvdA/GL een coalitieakkoord opgesteld. Hierin staan de speerpunten van de coalitie voor de komende vier jaar. Onder de titel Tytsjerksteradiel Bloeit hanteren de coalitiepartijen ‘mens centraal’ en ‘behoud van het landschap’ als centrale uitgangspunten. Na de zomer werkt het nieuwe college het raadsprogramma en het coalitieakkoord verder uit in een college-uitvoeringsprogramma.

Nieuwe wethouders

De gemeenteraad benoemt op 12 juli de nieuwe wethouders. De FNP heeft als kandidaat-wethouder Tytsy Willemsma uit Bornwird aangedragen. Zij is in het huidige college sinds 2019 wethouder voor Tytsjerksteradiel met onder meer Financiën en Beheer in portefeuille. Door het CDA is Caroline de Pee uit Franeker voorgedragen. Tot voor kort was zij wethouder in de gemeente Waadhoeke en daarvoor in de gemeente Franeker. Ook is Caroline bestuurslid van CDA-Fryslân. Berber van Zandbergen uit Mûnein is kandidaat-wethouder voor de partijcombinatie PvdA/GroenLinks. Zij is raadslid voor GroenLinks en was voor deze partij lijsttrekker voor de verkiezingen van 2022. 

De verdeling van de portefeuilles gebeurt tijdens de eerste vergadering van het nieuwe college van B&W.

Nieuw raadslid

Door de benoeming van Berber van Zandbergen als wethouder komt er een zetel vrij in de raad. Corien van der Linden wordt voor GroenLinks beëdigd als nieuw raadslid.

De extra raadsvergadering is openbaar en begint om 19.30 uur in de raadzaal in Burgum.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio