21.9 C
De Bilt

Gemeente Waadhoeke en scholen zetten in op gelijke kansen voor kinderen

Gemeente Waadhoeke sluit zich aan bij de Gelijke Kansen Alliantie. Op 29 augustus zetten minister Wiersma, wethouder De Vries én penvoerder basisscholen Van der Galiën (bestuurder Elan Onderwijsgroep) hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst van de Gelijke Kansen Alliantie (GKA). Het doel van de samenwerking is gelijke kansen bevorderen voor alle kinderen in Waadhoeke. Hoe dat gebeurt, is vastgelegd in een Gelijke Kansen Agenda.

Gelijke Kansen Alliantie

De Gelijke Kansen Alliantie stelt voor de duur van twee jaar geld hiervoor beschikbaar. Gezamenlijk is door de partners een Gelijke Kansen Agenda opgesteld. Daarin staat hóe dit geld wordt gebruikt om kansengelijkheid voor schoolgaande kinderen in Waadhoeke te stimuleren. In Waadhoeke gebeurt dit straks dankzij de inzet van een brugfunctionaris.

School, thuis en omgeving verbinden

Ieder kind moet zich volledig kunnen ontplooien. De onderwijsagenda van de gemeente heeft als uitgangspunt “Gelijke kansen voor ieder kind”. Alle partijen werken samen aan het inlopen van achterstanden, versoepelen van overgangen, verbinden van leefwerelden én een kansrijke start voor alle kinderen. Vooral in deze periode, na corona, zijn er verschillen ontstaan door perioden van thuisonderwijs en lockdowns. De brugfunctionaris verbindt straks de ouders, school en omgeving van het kind met elkaar.  

Daar waar hulp het hardst nodig is in Waadhoeke

De Gelijke Kansen Agenda wordt gevormd door de gemeente, schoolbesturen van de basisscholen en (onderwijs)partners. Met de ondertekening van deze agenda is het startschot gegeven. Vanaf dit moment overleggen gemeente Waadhoeke, de GKA én samenwerkingspartners in het basisonderwijs op welke school zij de inzet van de brugfunctionaris het meest passend en nodig vinden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio