Alkeburcht in nieuwe handen

Roelofarendsveen – Vanaf 30 april 2018, is De Alkeburcht in handen van de EVVW-groep. De gemeente en de groep tekenden vandaag de koopovereenkomst. Met deze deal blijft  de culturele functie van De Alkeburcht bewaard. Niet alleen voor het dorp maar ook voor de rest van de gemeente. Beide partijen zijn blij met deze uitkomst.

Het doel waar beide partijen naar streefden is gehaald: verkoop en ontwikkeling van de locatie Alkeburcht die passen is in de omgeving, aansluit bij de maatschappelijke behoefte en zodoende kan rekenen op draagvalk binnen de gemeenschap. Henk Hoek stelt: “De uitkomst is precies waarvan we van het begin van het traject naar streefden: gebruik de kracht van de samenleving. Ik ben blij dat de EVVW-groep de handschoen heeft opgepakt door met een compleet plan te komen. Vervolgens was het onze taak om met hen te kijken hoe wij als gemeente hen bij dit plan konden helpen. Dat is niet alleen bij De Alkeburcht zo, maar bij de operatie om ons vastgoed over te dragen naar de samenleving. Daarbij zijn openheid en vertrouwen van groot belang.”

Het plan

Wat begon als een leuk idee van een paar enthousiaste ondernemers, is uitgegroeid tot een prachtig plan met visie. De komende tijd gebruikt de groep om te zoeken naar de juiste partners voor horeca, zorg en de verbouwing. Voor de horeca is het belangrijk afspraken te maken met een partner die goed begrijpt wat er voor nodig is om een bruisende locatie van De Alkeburcht te maken. Met verschillende zorgbedrijven is de groep al in gesprek en in de bouw hebben zij goede contacten. EVVW: “De gemeenschap kan er het volste vertrouwen in hebben dat De Alkeburcht weer het mooiste stekkie van de gemeente gaat worden! Hierbij wil EVVW de gemeente bedanken voor de fijne samenwerking tijdens dit proces.”

Randvoorwaarden

Er zijn wel randvoorwaarden gesteld door de gemeente:

  • De EVVW-groep houdt de maatschappelijk/culturele functie (theater) ten minste 5 jaar in stand  en doet dit voor eigen rekening en risico. Nadien zal bij een functiewijziging tot 10 jaar na openstelling alsnog een verrekening met de gemeente plaatshebben.
  • Tenminste 10 huurwoningen worden voor de duur van 10 jaar in de sociale sector verhuurd. De huurprijs ligt onder de liberalisatiegrens  van 710,68 en wordt vastgesteld volgens het woningwaarderingsstelsel. De woningen worden toegewezen via het verdeelsysteem van Holland Rijnland (WoningNet).
  • De EVVW-groep draagt zorg voor het vochtprobleem dat op dit moment aanwezig is en zorgt dat de asbestonderdelen uit het pand worden verwijderd.
  • De EVVW-groep draagt zorg voor voldoende parkeergelegenheid. Dit is voor een deel op ‘eigen terrein’ en deels in overleg met de gemeente in de openbare ruimte.
  • Er is een meerwaardeclausule opgenomen voor de onbebouwde grond aan de westzijde van het gebouw. Als EVVW binnen 10 jaar een verzoek doet om uitbreiding op deze grond, zal alsnog een verrekening plaatsvinden van de op dat moment door onafhankelijke taxateurs bepaalde meerwaarde.

Onder deze voorwaarden is het pand voor  € 375.000,- k.k. van eigenaar gewisseld. Na aftrek van de boekwaarde (€ 164.014,-) resteert een boekwinst van € 209.986,-. Dit bedrag komt ten gunste van de Algemene Middelen van de gemeente.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

DNA-gesignaleerde aangehouden

Sassenheim - De politie kreeg dinsdagavond 13 april rond 20.30 uur een signaal van de ANPR van een gesignaleerde auto. De bestuurder stond gesignaleerd...

Beweegtuin Mondriaanpark in gebruik genomen

Lisse - De beweegtuin in het Lissese Mondriaanpark is klaar. Wethouder Jeanet van der Laan nam de tuin maandag officieel in gebruik. Zij deed...

Ontwikkeling Ruïne van Teylingen heeft vindingrijke initiatiefnemer nodig

De gemeente Teylingen nodigt partijen uit om met creatieve ideeën te komen voor het ontwikkelen van de gronden rondom de Ruïne van Teylingen tot...

Kruispunt N206/Voorschoterweg blijft langer open

Voor de tijdelijke verkeerssituatie bij het kruispunt N206/Voorschoterweg hebben de provincie Zuid-Holland en aannemer Boskalis naar aanleiding van zorgen in de omgeving de plannen...

wijzigen parkeerregulering geen aanleiding volgens onderzoek

Katwijk aan Zee - De gemeente Katwijk heeft onderzoek gedaan naar het wijzigen of invoeren van parkeerregulering in een drietal gebieden. Het gaat om...

1500 nieuwe laadpalen voor elektrische auto’s in Rotterdam

Rotterdam - Bezitters van elektrische auto’s zijn straks gegarandeerd van een oplaadplek op maximaal 200 meter van hun woning. Deze laadpunten worden door ENGIE...

Een laagdrempelig gemeentehuis, klaar voor de toekomst

Katwijk - Vanaf 6 april zijn alle bezoekers weer welkom aan de Koningin Julianalaan bij de vernieuwde ingang en publieksruimte van het gemeentehuis. Burgemeester...

Openbare verlichting in Katwijk wordt nieuw en duurzaam

Katwijk - Het college kiest met het nieuwe beleidsplan openbare verlichting 2021-2025 voor duurzame verlichting in de openbare ruimte van Katwijk. Dit betekent dat...