Gemeenteraad debatteert over vier punten

Katwijk aan  Zee – Op donderdag 28 juni vergadert de gemeenteraad, vanaf 19.30 uur, in het gemeentehuis. Op de agenda staan debatten over de erfgoedvisie, het in- en uitschepen van een rondvaartboot in de Zwaaikom, de jaarstukken 2017 en het meerjarenbeeld. De raad neemt onder andere een besluit over de herinrichting van de Hoofdstraat en de Katwijkerweg.

Debat

Tussen 19.45 en 20.30 uur vindt een debat plaats over de erfgoedvisie en de uitvoeringsagenda 2017-2022. In de erfgoedvisie wordt de verbinding tussen erfgoed en andere beleidsterreinen gelegd en worden de manieren benoemd waarop erfgoed kan bijdragen aan een aantrekkelijke leefomgeving.

Tussen 19.45 en 20.30 uur wordt ook een debat gehouden over de jaarstukken 2017. In de jaarstukken legt het college verantwoording af over de in 2017 bereikte resultaten, zowel beleidsmatig als financieel. Het voordelig saldo bedraagt € 5,3 miljoen, met name door tussentijdse winstnemingen bij een aantal grondexploitaties. Aansluitend volgt tussen 20.30 en 21.15 uur een debat over het financiële meerjarenbeeld. Het begrotingssaldo voor 2019 is € 2,9 miljoen nadelig. Het meerjarenbeeld is onder andere nadelig door de actualisering van het meerjaren investeringsplan. Het kan nog nadeliger worden door ontwikkelingen zoals de actualisatie van beheerplannen, de kosten van jeugdzorg en de kosten van de energietransitie.

Om 20.30 uur begint een debat over in- en uitschepen van een rondvaartboot in de Zwaaikom. In het Prins Hendrikkanaal mag rederij Van Hulst geen ligplaats innemen omdat het kanaal niet geschikt zou zijn voor het laten varen en afmeren van kleinere scheepvaart naast grote rondvaartboten. De rederij wil hier toeristen laten in- en uitstappen.

Besluiten

Vanaf 21.15 uur neemt de raad besluiten over:

  • Herinrichting Hoofdstraat en Katwijkerweg
  • Voorjaarsbestuursrapportage 2018
  • Actualisering bouwverordening
  • Samenstelling werkgeverscommissie

Inspreken en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-4065302. Bij de besluitvorming is inspreken niet meer mogelijk.

Belangstellenden zijn welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig. De vergaderingen in de raadzaal worden ook door RTV Katwijk uitgezonden. De vergaderingen in de Strandzaal en de Boulevardzaal zijn via een livestream op de website van de gemeente te beluisteren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Hof van Rijnsburg: begin met de inschrijving voor een woning

Katwijk - Voor de wijziging van het woonprogramma van het Hof van Rijnsburg, ondertekenden wethouder Gerard Mostert en Peter Ouwehand van Ouwehand Bouwen en...

Enquête over verhuur van woonruimte

Katwijk - De gemeente Katwijk is benieuwd naar de mening van haar inwoners over de verhuur van woonruimte. Via een enquête wil zij...

Kinderboerderij De Klaprooshof wordt duurzaam vernieuwd

Voorhout - Kinderboerderij De Klaprooshof in Voorhout krijgt nieuwe, duurzame gebouwen. Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft de gemeenteraad voorgesteld om daarvoor...

Blondi van der Woude ontvangt Erepenning Katwijk

Katwijk - Donderdagavond 21 juli ontving de nietsvermoedende Blondi van der Woude, uit handen van burgemeester Cornelis Visser, de Erepenning van de gemeente Katwijk....

Toekomst Warenar is stuk duidelijker geworden

Wassenaar - De toekomst van de Warenar wordt steeds duidelijker. De gemeente Wassenaar, de parochie H. Augustinus en Stichting Beheer Warenar (SBW) zijn het...

Gemeenten Leidse regio gaan voor versterken van samenwerking in de bedrijfsvoering

De colleges van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude willen de regionale samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering een andere vorm gaan geven....

Katwijk houdt spreekuur en heeft prikbus om vaccinatie te stimuleren

Katwijk - De afgelopen weken heeft de gemeente Katwijk met flyers, posters en filmpjes aandacht gevraagd voor het belang van vaccineren tegen het coronavirus....

Vaccineren verloopt goed. Coronacijfers Hollands Midden week 28

Iedereen in Nederland heeft een uitnodiging gehad om zich te laten vaccineren. In de regio Hollands Midden zijn inmiddels 730.993 prikken gezet. De grote...