Met energie uit water naar een aardgasvrije wijk Hoornes

Katwijk – De gemeente wil in 2050 100% energieneutraal zijn. Daarvoor moet het gebruik van aardgas naar nul worden teruggebracht. Hier hoort ook een duurzame vorm van verwarming bij. Daarom wil de gemeente van Hoornes een aardgasvrije wijk maken.

Warmtenet uit water

Er wordt onderzocht of een nieuw warmtenet met energiewinning uit oppervlaktewater een duurzame én betaalbare manier is om gebouwen te verwarmen. Dat doet de gemeente samen met Dunavie, hoogheemraadschap van Rijnland en Alliander DGO. Om dit voor elkaar te krijgen heeft de gemeente Katwijk bij het Rijk ingeschreven voor een subsidie van 4,25 miljoen euro.

Duurzame warmte

Het water bij het Koning Willem Alexander boezemgemaal in Katwijk warmt in de zomer op. Dat is duurzame warmte, ook wel thermische energie genoemd. Met warmtepompen kan uit het stromende warme oppervlaktewater energie worden gehaald. Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat deze de warmte bij uitstek geschikt is om gebouwen en ruimten te verwarmen en eventueel te koelen.

Aardgasvrije wijk

Wethouder Jacco Knape: “Energie uit water is dus een duurzaam en substantieel alternatief voor aardgas. Zo’n nieuw warmtenet hebben we nodig om alle gebouwen in 2050 van verwarming door aardgas naar een duurzame vorm van verwarming over te laten gaan. Om deze techniek toe te passen ligt de wijk Hoornes ideaal: direct naast de Oude Rijn en vlakbij het boezemgemaal. Zodra het mogelijk is willen we zoveel mogelijk woningen en andere bebouwing op het nieuwe warmtenet aansluiten”.

Ervaring opdoen

Voor zover bekend is dit een van de eerste grootschalige projecten voor het winnen van warmte uit oppervlaktewater. Het project levert  ons kennis op over de toepassing van deze techniek. Alleen al in Holland-Rijnland zijn 6 andere projecten in voorbereiding, die van de ervaringen in dit project gebruik willen maken. Ook de Unie van Waterschappen heeft een programma lopen om de mogelijkheden van energie uit oppervlaktewater te verkennen, als onderdeel van een duurzame bedrijfsvoering van de waterschappen.

Gebruik subsidiegeld

Naar verwachting is in oktober bekend of het Rijk de subsidie heeft toegekend. Het geld zal onder andere gebruikt worden om:

  • Een wijkaanpak te maken om bewoners (huurders en particulieren) financieel te stimuleren en  helpen in de overstap naar een aardgasvrije woning.
  • De organisatie vorm te kunnen geven.
  • Onrendabele investeringskosten op te vangen.

Doelen

In 2025 moet uiteindelijk het volgende resultaat behaald zijn:

  • In of bij het boezemgemaal van het hoogheemraadschap van Rijnland staat een warmtewin-installatie om warmte uit oppervlaktewater te halen en op te slaan.
  • De wijk Hoornes is aardgasvrij. Het warmtenet dat is aangelegd kan uitgebreid worden naar andere wijken.
  • De aangesloten woningen voldoen minimaal aan de eisen verbonden aan energielabel B.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Timpaan en BAM Wonen leveren 60 energieneutrale woningen in Lisse

Lisse -Timpaan en BAM Wonen leveren zestig energieneutrale woningen op in Nieuw Meerzicht te Lisse. Op 16 september is de symbolische eerste sleutel uitgereikt...

Kermis en Taptoe tijdens Leidens Ontzet in normaal vorm

Leiden - Eigenlijk zou er geen Taptoe en maar een kleine kermis zijn dit jaar in Leiden. Door het loslaten van de 1,5 meter...

Rijnsburg in gesprek met het college op 28 september

Rijnsburg - Voor burgemeester en wethouders staat Rijnsburg op 28 september in de schijnwerpers. 's Avonds van half 8 tot half 9 gaan ze...

Herinrichting Hoornesplein in Katwijk eind 2021 van start

Eind dit jaar start gemeente Katwijk met de herinrichting van de openbare ruimte bij het Winkelcentrum Hoornes, het Hoornesplein. Wethouder Knape: "Een belangrijke mijlpaal. Na...

Milieu-effectonderzoek laat beperkingen en kansen zien voor zonne- en windenergie in Holland Rijnland

Regio Holland Rijnland, waar ook Teylingen bij hoort, heeft onderzoek laten doen naar de milieu-effecten van de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES 1.0). In de...

Raadhuis De Paauw pronkt als vanouds

Wassenaar - Het gerestaureerde Raadhuis De Paauw is onder toeziend oog van Prins Frederik, door gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland Willy de Zoete en...

Webinar – Kinderen en (online) pesten

Hollands-Midden - Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert in samenwerking met Tischa Neve een webinar over Kinderen en (online) pesten voor ouders...

Workshop lezen en schrijven in Katwijk

Katwijk - In de week van Lezen en Schrijven is extra aandacht gegeven aan het belang van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Om...