15.6 C
De Bilt

Flevolandse akkerbouwer Gert-Jan houdt grip op bodem met organische stofbeheer

‘De kwetsbaarheid van de grond wordt groter’, zegt de Flevolandse akkerbouwer Gert-Jan van Dongen. ‘Dat is niet alleen op de Flevolandse klei, maar in grote delen van Nederland het geval.’ De oorzaak hiervan is volgens Gert-Jan het wispelturige klimaat: ‘We hebben in korte tijd veel regen en lange, droge periodes. Bodemverdichting ligt op de loer.’ Hoe Gert-Jan daarmee omgaat, vertelt hij in de nieuwe video ‘Bodem in Beeld’, onderdeel van een reeks video’s en podcasts ontwikkeld door samenwerkende agrarische partners.

Gert-Jan van Dongen

‘We weten heel veel over bomen, struiken en planten, maar heel weinig over de bodem’, zegt Gert-Jan, akkerbouwer in het Flevolandse Zeewolde. Op zijn bedrijf verbouwt hij al 28 jaar lang suikerbieten, wintertarwe, aardappelen, zaaiuien, vezelvlas en tulpen. Het is de kunst om meer grip op de bodem te krijgen. Volgens Gert-Jan begint dat bij kijken naar wat de bodem eigenlijk zegt: ‘Wat geef ik en wat krijg ik terug?’

Groenbemesters belangrijke rol

Het bouwplan en de gewassen die we kiezen laat Gert-Jan aansluiten op de zwaarte van de grond. Om de bodem van voldoende kwaliteit te houden, is organisch stofbeheer volgens hem van groot belang. Dat houdt in dat Gert-Jan moet zorgen voor voldoende aanvoer van organisch materiaal. ‘Ik doe dat nu in de vorm van vaste stalmest en de teelt van groenbemesters’, vertelt hij. Vooral de teelt van haver heeft een positief effect op de zware kleigrond.

Korte video’s, verdiepende podcasts

‘Bodem in Beeld’ is een reeks video’s en podcasts ontwikkeld door agrarische samenwerkingspartners, waarin ervaringsverhalen van boeren en telers over bodembeheer worden gedeeld. De video’s gaan in op verschillende thema’s rondom bodembeheer, zoals bodemstructuur, bodembiodiversiteit en waterhuishouding.

Over de makers

Met deze video’s en podcasts hopen de makers andere boeren, telers en tuinders aan te moedigen om ook aan de slag te gaan met duurzaam bodembeheer. De reeks is ontwikkeld in samenwerking met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, BoerenNatuur, Boerenverstand en Van Tafel naar Kavel.

Kennisprogramma Optimale Nutriëntenbenutting

Hedwig Boerrigter, Programmaleider van het Kennisprogramma Optimale Nutriëntenbenutting van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, vindt het belangrijk om bodembeheer te laten zien door de ogen van boeren en tuinders. ‘Boeren doen ongelooflijk veel op het gebied van duurzaam bodembeheer. De bodem is hun kapitaal. Elke boer heeft daarbij een unieke benadering; wat voor de één werkt, is geen garantie op succes voor de ander. Met de podcast- en videoreeks Bodem in Beeld willen we boeren en tuinders motiveren om te onderzoeken welke aanpak voor hen werkt’, aldus Hedwig. Bekijk de video van Gert-Jan op het YouTube-kanaal van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

DAW Kennisprogramma over water- en bodembeheer

Dit aanbod komt vanuit het DAW Kennisprogramma. Het Kennisprogramma van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer wil de beschikbare kennis over water- en bodembeheer beter vindbaar en toepasbaar maken voor boeren en tuinders. Heb je nog vragen of wil je meer weten over het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer voor jou doet op het gebied van bodem- en waterbeheer? Kijk op www.agrarischwaterbeheer.nl. Het DAW Kennisprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio