4.1 C
De Bilt

Ecologische Autoriteit: snelle maatregelen voor herstel natuur essentieel

De Ecologische Autoriteit heeft twee adviezen uitgebracht over de beschermde natuurgebieden Roerdal en Swalmdal. De natuur in de gebieden is de afgelopen tijd achteruitgegaan en ook voor de toekomst zijn er aanzienlijke risico’s. Daarom is het nemen van maatregelen voor herstel urgent. Naast de beschikbaarheid van voldoende één schoon (grond)water is het verminderen van de stikstofbelasting en oppervlaktevergroting van belang.

Aanvullend adviseert de Ecologische Autoriteit de Provincie Limburg om op korte termijn een zogenaamde landschapsecologische systeemanalyse op te stellen, om meer inzicht te krijgen in de samenhang in het gebied.

De Ecologische Autoriteit

De Ecologische Autoriteit is ingesteld door de minister voor Natuur en Stikstof en beoordeelt of de juiste informatie gebruikt wordt voor besluitvorming over beschermde natuur. Alle provincies moeten natuurdoelanalyses opstellen, waarin zij onderbouwen of er in een gebied maatregelen nodig zijn voor natuurherstel. Deze onderbouwing is nodig voor de concrete maatregelen die later worden opgenomen in provinciale gebiedsprogramma’s.

De Natura 2000-gebieden Roerdal en Swalmdal liggen in Midden-Limburg. In de beekdalen komen bijzondere bossen voor, langs de beek én gras- en hooilanden. Ook de Zegge-korfslak en Gaffellibel komen voor in het gebied. Het Roerdal is bovendien de enige plek in Nederland waar de ernstig bedreigde vlindersoort Donker Pimpernelblauwtje voorkomt.  

Soorten bijna verdwenen

Uit de NDA blijkt dat veel van de doelen niet worden gehaald, en dat het gebied deels al verslechterd is. Dit komt onder andere door droogte, te veel stikstof en een slechte (grond)waterkwaliteit. Als gevolg daarvan komen er soorten voor die niet in de gebieden thuishoren. Kenmerkende soorten zijn juist afgenomen of bijna verdwenen. 

Aanvullende maatregelen

De Ecologische Autoriteit ziet hoe de natuurbeheerders hun best doen de natuur in de gebieden zo goed mogelijk te beheren. Wel moeten snel aanvullende maatregelen genomen worden om te voorkomen dat de gebieden verder verslechteren. Het tegengaan van de verdroging, het verbeteren van de waterkwaliteit, het verlagen van de stikstofneerslag en oppervlaktevergroting zijn daarvoor noodzakelijk.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio