Realisatieovereenkomst project ‘Fietsverbinding en watermaatregelen Heuvelland-Parkstad

Gemeenten Gulpen Wittem, Heerlen en Voerendaal, Waterschap Limburg en Provincie Limburg tekenen op 29 juni in het provinciehuis een overeenkomst voor het project ‘Fietsverbinding en watermaatregelen Heuvelland Parkstad’. Wethouder Pierre Verbraak: “Het geld is geregeld, het ontwerp is gereed: aan de slag met de uitvoering zodat er over 2 jaar een mooi en veilig fietspad ligt tussen Parkstad en het Heuvelland en wateroverlast bestreden wordt


De Vrakelbergerweg-Vijfbundersweg, tussen Ubachsberg en Wijlre, ook wel de Ruilverkavelingsweg genoemd, en
de Daelsweg tussen Ubachsberg en Heerlen zijn al jaren intensief gebruikte verbinding en tussen Heuvelland en
Parkstad, door zowel auto -, fiets- en landbouwverkeer. Beide wegen kennen knelpunten op het gebied van
verkeersveiligheid en hebben onderhoud nodig.

Fietsverbinding

Doel van het project is om een veilige fietsverbinding vanuit Parkstad naar het Heuvelland (en vice versa) voor
woon werk, school thuis én toeristisch recreatief fietsverkeer te realiseren. Een veilige fietsverbinding bevordert
naast dagelijks fietsverkeer, ook toerisme en recreatie binnen dit gebied. De Provincie en ook gemeenten vinden
het daarnaast belangrijk om het fietsgebruik te stimuleren. Provinciaal bestuurder Carla Brugman Rustenburg: “De
Provincie wil het fietsgebruik aantrekkelijk maken en investeert daarom in goede en veilige fietsverbindingen. Om
het verkeer te ontlasten, het milieu te sparen én omdat het gezonder is’. Een veilige fietsverbinding zal mensen er
eerder toe bewegen om de fiets als vervoermiddel te pakken tussen het Heuvelland en Parkstad.”

Klimaatbestendig

Bij de aanleg van de fietsverbinding wordt het gebied meteen klimaatbestendig ingericht. Oorspronkelijk stond de
aanleg van waterbuffers in dit gebied later op onze planning ,” licht Josette Van Wersch, bestuurder bij Waterschap
Limburg
, toe . Om het gebied niet twee keer te belasten en uit oogpunt van efficiency , hebben we besloten met het
programma ‘Water in Balans’ aan te sluiten bij dit project. Binnen dit programma pakken we problemen door
wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering aan. In de geplande buffers kan regenwater tijdelijk worden
opgeslagen in geval van piekbuien.

Start werkzaamheden

Op dit moment ligt het accent op de grondverwerving, de technische uitwerking en het wijzigen van bestemmingsplannen. De verwachting is dat er in het voorjaar van 2021 gestart gaat worden met de eerste
werkzaamheden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Flikken Maastricht krijgt Teken van Verdienste

Maastricht - Burgemeester Annemarie Penn-te Strake heeft het stedelijk ‘Teken van Verdienste’ uitgereikt aan televisieprogramma Flikken Maastricht. De inmiddels langstlopende politieserie van Nederland kreeg...

Boyband Fource treed op in Theater aan het Vrijthof in Maastricht

Maastricht – Nadat de jongens elkaar leerden kennen bij de audities voor het Junior Songfestival, gingen ze door als boyband Fource, wonnen het Junior...

MECC Maastricht krijgt Overbruggingskrediet en huuraanpassing

Het college van burgemeester en wethouders van Maastricht heeft besloten een overbruggingskrediet te verstrekken aan MECC Maastricht. Als gevolg van de coronacrisis is de...

Enquête over randvoorwaarden ‘beste locatie’ nieuw kindcentrum aan de groene loper

Maastricht - Via een omgevingsenquête kunnen in november huidige en toekomstige ouders/verzorgers en inwoners van het gebied rondom de Groene Loper meedoen om ideeën...

Toch geen hoger beroep na vrijspraak NS in strafzaak Limburg

Maastricht - Het Openbaar Ministerie heeft het hoger beroep in de strafzaak tegen NS ingetrokken. De strafzaak had betrekking op de aanbesteding van het...

Geef een jas: tussenstand 74 jassen

Brunssum - Actie Geef een jas heeft in één week tijd 74 winterjassen gedoneerd gekregen door inwoners van Brunssum . De actie...

Maastricht zet stevig in op gebruik fiets

Maastricht - De gemeente Maastricht gaat stevig inzetten op het nog meer en vaker gebruiken van de fiets en op het aanpakken van het...

Culturele fiets- en wandelroute in Eijsden-Margraten

Margraten - De nieuwe Culturele fiets- en wandelroute: ‘Langs kunst en cultuur in Eijsden-Margraten’ is een samenwerking met Visit Zuid-Limburg en gemeente Eijsden-Margraten. Stap in...