Mijn Groene Loper tekent Maastrichts Energie Akkoord

Maastricht – Nadat de meeste auto’s ondergronds rijden en voetgangers en fietsers bovengronds ruim baan hebben, gaan de stedelijke ontwikkelingen in Maastricht-Oost door onder de vlag Mijn Groene Loper. Dit project is een samenwerking tussen de gemeente Maastricht, Projectbureau A2 Maastricht, Ballast Nedam Development en LAUDY Bouw & Ontwikkeling. Deze partijen onderschrijven het belang van duurzaamheid in ruime zin en hebben vanmorgen hun afspraken en ambities vastgelegd in het Maastricht Energie Akkoord.

In het Maastrichts Energie Akkoord gaat het om het terugdringen van de CO2-uitstoot door de omschakeling naar duurzame, meer milieuvriendelijke, energie. Voor de samenwerkingspartners van Mijn Groene Loper horen bij duurzaamheid ook andere thema’s zoals mobiliteit, gezondheid en ecologie.

De ondertunneling van de A2 en de nieuwe bovengrondse recreatieve route met 1.800 bomen tussen het Europaplein in het zuiden van de stad tot in het Buitengoed Geul & Maas ten noorden van de stad is inmiddels gerealiseerd en vormen een gezonde basis voor de verbreding van duurzaamheid. De ambities in het akkoord vertalen zich verder op verschillende onderdelen. De grondgebonden woningen worden bijvoorbeeld minimaal energieneutraal en de appartementengebouwen zoveel als mogelijk. Het gebied wordt een ecologische verrijking van de bestaande wijken. Ook andere mobiliteitsvormen, zoals deelmobiliteit, krijgen een plek en het gebruik van de fiets wordt makkelijk gemaakt door grotere bergingen en fietsparkeerplaatsen in het openbaar gebied. De gebiedsontwikkeling wordt vormgegeven in samenwerking met lokale partijen met een groot hart voor social responsibility. Zoals Talentino, een organisatie die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk geeft.

Wethouder Klimaat& Energie, Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit Gert- Jan Krabbendam:
“We staan voor een grote opgave als het gaat om ons klimaat. Als gemeente hebben we met ons beleid invloed op een derde van alle CO2-uitstoot in Nederland. Dat is een kans, maar ook een verantwoordelijkheid. We zijn namelijk de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering aan den lijve ondervindt en de laatste die er nog iets aan kan doen. We zijn het aan onze kinderen en kleinkinderen verschuldigd om ons daar keihard voor in te zetten, maar dat kunnen we als gemeente niet alleen. Daar hebben we de hulp bij nodig van de inwoners van Maastricht, maar ook van bedrijven en de industrie. Daarom sluiten we deze Energieakkoorden. En daarom zijn we ook zo blij met bedrijven als Ballast Nedam en Laudy Bouw die in het voortouw nemen en de lat nog hoger blijven leggen voor de hele bouwsector.”

Ambitieus

Met dit Maastrichts Energie Akkoord wordt de duurzame basis gelegd voor de eerste 120 energie neutrale woningen die binnen enkele weken in verkoop gaan. Ondertussen reiken de ambities verder voor bijvoorbeeld ecologie en energie. Na de tien meter hoge haagbeuken, die vooral nestelende vogels aantrekken, is het nu de beurt aan bijen. Samen met het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie wordt gekeken om met een bijenlint de overlevingskansen van deze nuttige insecten te vergroten. Ook wordt onderzocht hoe de nieuwe bebouwing langs de Groene Loper niet alleen energie kost, maar straks ook energie kan leveren voor de omgeving.

Maastrichtse Energie Akkoorden (MEA)

De gemeente Maastricht wil klimaatneutraal zijn. Dat doen we door samen met bedrijven, organisaties en bewoners allerlei wegen te bewandelen onder de noemer #missionzeromaastricht. Onderdeel daarvan is het Maastrichts Energie Akkoord (MEA). Hierin staan concrete acties en afspraken om de omschakeling naar duurzame energie en het terugdringen van de CO2-uitstoot te versnellen. Het MEA over de gebiedsontwikkeling #MijnGroeneLoper is het tweeëntwintigste akkoord.

#missionzeromaastricht

In Maastricht zorgen we voor een top leef-, werk- en verblijfsklimaat voor onze bewoners en bezoekers; nu en in de toekomst. Daarom streven we er ook naar om honderd procent klimaatneutraal te zijn. Dat vraagt om meer gebruik van zonne-, water- en windenergie en minder verbruik van olie en gas. Die energieomslag maakt alleen kans als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties de handen ineen slaan. Onder de vlag #missionzeromaastricht werken we samen aan een klimaatneutraal Maastricht.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Première Parkstadfilm: een reis een streek die zich telkens opnieuw uitvindt

Visit Zuid-Limburg lanceerde gisteren de film ‘Parkstad, door de tijden heen’, een productie over de wispelturige geschiedenis van Parkstad Limburg. Een verleden dat getekend...

Gemeente Eijsden-Margraten start uitvoering werk en inkomen in eigen beheer

Vanaf woensdag 23 juni 2021 kunnen inwoners van Eijsden-Margraten voor de dienst-verlening op werk en inkomen terecht bij Sociale zaken Eijsden-Margraten, afgekort SEM. Het...

Samen op pad met Busplus Heerlen

Heerlen - Niet mobiel en toch op pad? Mensen ontmoeten en samen uitstapjes maken? Rijd dan, vanaf vrijdag 11 juni, mee met Busplus Heerlen!...

Tijdelijk wethouderschap Rob Schwillens wordt met 16 weken verlengd

Beek - Het tijdelijk wethouderschap van Rob Schwillens wordt met een periode van zestien weken verlengd. Daartoe heeft de gemeenteraad van Beek op donderdagavond...

Beekdaelen: rondom IKL geen onregelmatigheden geconcludeerd

Beekdaelen - Het onderzoek van de Provincie Limburg naar de gang van zaken rond IKL, Stichting Paardensport Limburg en oud gedeputeerde Vrehen, was voor...

Kunstenfestival Musica Sacra en Schouwburg De Domijnen presenteren de festivalprelude in Sittard – Geleen

Maastricht – Met het oog op een bredere verspreiding en beleving van het festival hebben Schouwburg De Domijnen en Musica Sacra de handen in...

Intrekken precarioverordening 2021 en vergoeding precariobelasting 2020

Landgraaf - Op dinsdag 25 mei heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Landgraaf besloten om de raad voor te stellen om de...

Proef rattenbestrijding in Maastricht op nieuwe manier

Maastricht start in juni een proef in de wijk Nazareth met een innovatieve manier van rattenbestrijding in de riolering zelf. De zogenaamde ‘smart rioleringsval’...