2.8 C
De Bilt

Ruim 5 miljoen euro voor verduurzaming woningen Geleen-Zuid en Nieuwdorp

Sittard-Geleen – De Westelijke Mijnstreek krijgt ruim 5 miljoen euro van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor twee duurzaamheidsprojecten. Het gaat om 3,7 miljoen voor verduurzaming van 251 woningen in Geleen-Zuid en het milieubewust herinrichten van straten. Voor het wijkactieprogramma van de Steinse buurt Nieuwdorp is uit het Volkshuisvestingsfonds een bijdrage van bijna 1,7 miljoen euro voorzien.

In de wijken Geleen-Zuid en Nieuwdorp zullen in totaal ruim 300 rijtjeshuizen van particulieren voorzien worden van een verduurzamingspakket van onder meer dubbel glas en gevelisolatie. Dat is goed voor het klimaat en dat leidt tot lagere energiekosten voor de eigenaren van de rijtjeshuizen. In beide wijken werken gemeente, de woningbouwcorporaties, inwoners en zorg- en onderwijspartners samen aan de transitie van het woningaanbod en de leefbaarheid.

Vliegende start

,,Dankzij deze bijdrage van het Rijk kunnen we in Geleen-Zuid een vliegende start maken met de wijkaanpak,” zeggen de wethouders Pieter Meekels en Andries Houtakkers over de miljoenenimpuls voor Geleen-Zuid.

Ook Janine Godderij van ZOwonen is verheugd over de toekenning van de subsidie: ,,Samen met de gemeente en andere partners zetten we sterk in op de verbetering van de woonkwaliteit en de leefbaarheid in Geleen-Zuid. Deze toekenning van het ministerie is een resultante van onze integrale samenwerking. Hiermee kunnen we de transitie van Geleen-Zuid in volle breedte aanpakken.”

Leefbaarheid verbeteren

Het Volkshuisvestingsfonds focust op het verduurzamen van woningen van particuliere eigenaren en biedt daarmee de mogelijkheid om de leefbaarheid van inwoners van Nederland te verbeteren.

Geleen-Zuid is een kwetsbare wijk in Sittard-Geleen. In dit gebied werken gemeente, woningcorporatie ZOwonen en andere partners samen met inwoners aan een wijkaanpak, onder de noemer ‘Luuj make Gelaen-Zuid’. Hoofddoel van deze aanpak is het herstel van de sociale verbindingen in de wijk door concreet aan de slag te gaan met verduurzaming en sociale vernieuwing. Via het Volkshuisvestingsfonds worden 251 (particuliere) woningen verduurzaamd en kan een deel van de openbare ruimte in de wijk op een duurzame wijze worden heringericht.

Voor de Steinse wijk Nieuwdorp is een wijkactieprogramma opgesteld. Het geld uit het volkshuisvestingsprogramma wordt gebruikt om woningen duurzamer te maken en de openbare ruimte te verbeteren.

Ruim 5 miljoen euro

In totaal zal er in Geleen-Zuid een investering nodig zijn van ruim 5 miljoen euro. Hiervan is nu dus 3,7 miljoen euro toegekend door het ministerie van BZK. De gemeenteraad krijgt later dit jaar de vraag om dit bedrag aan te vullen met 1,6 miljoen euro omdat het Rijk een bepaald percentage co-financiering vraagt. Daarna kan het project verder uitgewerkt worden en komt precies vast te staan welke straten en woningen in Geleen-Zuid worden aangepakt. Dan zullen ook de inwoners van de wijk nader geïnformeerd worden.

Samenwerking Zuid-Limburgse gemeenten

Ook in de regio Parkstad en in Maastricht zijn verschillende aanvragen voor subsidie gehonoreerd. In totaal gaat het om een rijksinvestering van 54 miljoen euro voor Zuid-Limburg.

Deze bijdrage uit het nationale Volkshuisvestingsfonds is een concreet resultaat van de samenwerking van de Zuid-Limburgse gemeenten binnen NOVI Zuid-Limburg, de Nationale Omgevingsvisie. De kracht van het Nationaal Omgevingsoverleg Zuid-Limburg is dat er overkoepelend gekeken wordt naar de oplossingen voor specifieke Zuid-Limburgse problemen zoals ligging in de grensregio, de bevolkingssamenstelling en de economische ontwikkeling. En tegelijkertijd kan elke gemeente concrete, vaak duurzame projecten realiseren waardoor er direct resultaat is voor de inwoners in de wijken en de leefbaarheid aanmerkelijk verbetert.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio