7.5 C
De Bilt

OLAZ onderzoekt nascheiding van restafval in Zeeland

Zeeland – De Zeeuwse gemeenten, verenigd in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ), onderzoeken samen de voor- en nadelen van bronscheiding versus nascheiding van plastic verpakkingsafval en drankenkartons. OLAZ heeft een aanbod ontvangen van haar afvalverwerker AVR voor nascheiding van plastic en drankenkartons vanaf 2020 en wil de voor- en nadelen op een rij zetten.

Nascheiding plastic en drankenkartons bij AVR

OLAZ heeft sinds 2018 een contract voor verbranding van restafval met AVR. AVR bouwt momenteel een scheidingsinstallatie waarmee plastic en drankenkartons uit restafval kunnen worden gescheiden. Deze installatie is in 2020 gereed. AVR heeft OLAZ een aanbod gedaan om vanaf 2020 van deze installatie gebruik te maken.

Onderzoek naar mogelijkheden

In OLAZ verband onderzoeken de Zeeuwse gemeenten samen de voor- en nadelen van bronscheiding versus nascheiding van plastic en drankenkartons. In alle Zeeuwse gemeenten is het nu mogelijk om plastic verpakkingsafval en drankenkartons (PD-afval) gescheiden in te zamelen. In sommige gemeenten wordt dit PD-afval huis-aan-huis opgehaald, in andere gemeenten moet men het PD–afval wegbrengen naar een (ondergrondse) verzamelcontainer in de wijk. Gemeenten brengen de rendementen van deze inzameling (kg per inwoner) en de kosten (inzameling, transport, sortering en vermarkting) in beeld en vergelijken die met de rendementen en kosten voor nascheiding. Daarnaast worden ook andere voor- en nadelen naast elkaar afgewogen.

Bronscheiding blijft noodzakelijk

Uit sorteeranalyses blijkt dat in het Zeeuwse restafval nog behoorlijke percentages goed herbruikbare (grond)stoffen zitten. Het gaat dan met name om GFT-afval (groente-, fruit- en tuinafval en etensresten) waarvan kwaliteitscompost wordt gemaakt, oud papier en karton waarvan opnieuw papier en karton wordt gemaakt, glas wat als glas kan worden hergebruikt en textiel voor tweedehands kleding en nieuwe stoffen. Ook bij nascheiding van plastic en drankenkartons blijft bronscheiding van deze andere afvalstromen belangrijk om ze goed te kunnen recyclen.

Vermindering restafval

De Zeeuwse gemeenten streven naar vermindering van de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar. Nu wordt nog ongeveer 250 kilogram restafval per inwoner per jaar weggegooid. Bedoeling is dat dit afneemt tot nog slechts 100 kilogram restafval per inwoner per jaar in 2020. Om dat te bereiken is betere afvalscheiding noodzakelijk.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio