21.9 C
De Bilt

Inspraak gewijzigde Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 gaat van start

Noord-Holland – De provincie past de regels over de inrichting van de ruimte aan. De meeste wijzigingen zijn het gevolg van reacties ontvangen tijdens de diverse consultatiesessies met partners, eerdere reacties op de verordening 2022, toezeggingen aan Provinciale Staten en kleine tekstuele wijzigingen.

Daarnaast is de verordening aangevuld met nieuw beleid en afspraken, zoals de verdeling van het water uit het IJsselmeergebied bij schaarste, het nieuwe datacenterbeleid en het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Iedereen kan vanaf 22 augustus op de voorgestelde wijzigingen in de Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 reageren.

Waterverdeling bij schaarste

De provincie heeft afgelopen februari samen met 15 andere regionale overheden afspraken gemaakt over de verdeling van het water, uit het IJsselmeer en Markermeer, bij langdurige droogte. Deze afspraken worden nu vastgelegd in de Omgevingsverordening 2022.

Datacenters in Noord-Holland

Een goede digitale bereikbaarheid vraagt om een stevige digitale infrastructuur. Datacenters zijn daarvoor belangrijk. In de kortgeleden vastgestelde datacenterstrategie zet Noord-Holland in op een balans tussen de groeiende digitale economie, met oog voor het landschap, leefbaarheid en duurzaamheid.

Oostelijke Vechtplassen

In de Omgevingsverordening Noord-Holland2020 zijn delen van het gebied van de Oostelijke Vechtplassen als Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) aangewezen. In dat gebied waren in 2017 al regionale afspraken gemaakt over bijvoorbeeld recreatieprojecten. Om die afspraken blijvend mogelijk te maken hebben GS besloten om, onder voorwaarden, een uitzondering te maken voor de regels die gelden voor BPL. Zo kan de gewenste ontwikkeling van de Oostelijke Vechtplassen doorgaan.

Inwerkingtreding Omgevingswet

Tot 1 januari 2023 geldt de huidige Omgevingsverordening Noord-Holland 2020. Op dat moment treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking en tegelijkertijd de Omgevingsverordening N-H 2022. Mocht het Kabinet besluiten de Omgevingswet wederom uit te stellen, heeft dat gevolgen voor de geldende verordening van de Provincie, omdat die dan niet meer actueel is. Om de verordening die dan langer moet gelden actueel te houden, hebben Gedeputeerde Staten besloten een deel van de nieuwe regels uit de Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 alvast aan te wijzen als regels die ook gelden voor de Omgevingsverordening Noord-Holland 2020.

Reageren op de voorgestelde wijzigingen

De voorgestelde wijzigingen van de Omgevingsverordening NH2022 liggen, samen met het besluit om bij verder uitstel van de Omgevingswet de Omgevingsverordening 2020 te actualiseren, ter inzage. Alle stukken zijn vanaf maandag 22 augustus t/m maandag 3 oktober beschikbaar op www.noord-holland.nl/terinzagelegging. Iedereen kan in deze periode op de ontwerpen reageren.

De ontvangen reacties worden, waar van toepassing, verwerkt in de OV NH2022. Gedeputeerde Staten leggen de Omgevingsverordening NH2022 en mogelijk de Omgevingsverordening Noord-Holland NH2020, inclusief de Nota van beantwoording, ter besluitvorming voor aan Provinciale Staten (PS). Ter voorbereiding op de PS vergadering behandelt de Commissie Ruimte, Wonen en Klimaat in november 2022 het onderwerp. Na vaststelling door PS in december kan de gewijzigde OV NH2022 op 1 januari 2023 in werking treden, tegelijk met de Omgevingswet. Zie voor meer informatie www.noord-holland.nl/omgevingsverordening

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio