15.1 C
De Bilt

Provincie blijft de komende jaren fors inzetten op Smart Mobility

Noord-Holland – Tot 2030 worden er in onze provincie ruim 200.000 woningen bijgebouwd. Het is nu al druk op de Noord-Hollandse (vaar)wegen en die drukte neemt de komende jaren alleen maar toe. Als we mobiliteit niet op een andere manier gaan organiseren leidt de bouw van die extra woningen tot 40% meer verkeer en staan we allemaal stil. De provincie investeert daarom bijna 7 miljoen extra in de ontwikkeling van slimme, schone en veilige oplossingen, voor nu en in de toekomst.

Naar slimme, schone en veilige mobiliteit

Gedeputeerde mobiliteit en bereikbaarheid Jeroen Olthof: “De wereld om ons heen verandert continu. Dat heeft ook invloed op de manier waarop we reizen. Nieuwe technologieën in de auto en langs de weg, zoals intelligente verkeerslichten en sensoren om uitstoot en geluid te meten, bieden kansen om beter in te spelen op de groeiende mobiliteitsbehoefte. Door daarbij het aanbod van schone alternatieven en deelsystemen te stimuleren, kunnen we ervoor zorgen dat mobiliteit slimmer, schoner en veiliger wordt, precies wat we als provincie willen.”
Ook het reisgedrag van gebruikers verandert, mede als gevolg van toenemende aandacht voor klimaat, milieu, gezondheid en duurzaamheid. Dat betekent dat er, nu meer dan ooit, kansen zijn om mobiliteit anders vorm te geven. Met nieuwe technologieën en slimme mobiliteitsconcepten, maakt de provincie reizen aangenamer, biedt ze meer en gezondere mobiliteitskeuzes aan de reizigers aan en zorgt er tegelijkertijd voor dat er minder schade wordt toegebracht aan mens en milieu. 

Bijdragen aan Noord-Hollandse opgaven

De Focus Smart Mobility geeft een overzicht van de activiteiten voor de korte termijn van 2021 tot 2025. Daarbij realiseert de provincie wat de afgelopen jaren al geleerd is. Zo worden de komende jaren alle provinciale verkeerslichten ‘intelligent’ gemaakt waardoor weggebruikers een adviessnelheid kunnen krijgen voor groen licht. Nood- en hulpdiensten kunnen automatisch groen krijgen en indien mogelijk kunnen bepaalde groepen zoals openbaar vervoer, vrachtwagens en (groepen) fietsers voorrang krijgen. Ook worden brugopeningen beter afgestemd op basis van de passerende schepen én de hoeveelheid verkeer. En niet alleen brugopeningen, maar alle wegwerkzaamheden, omleidingsroutes en verkeersborden worden digitaal aangeboden aan navigatiesystemen zodat weggebruikers verder kunnen kijken dan hun voorruit. Daarnaast wordt het gebruik van schone vervoerwijzen zoals openbaar vervoer, fiets en elektrische (deel)auto’s gestimuleerd. Tot slot wordt onderzocht op welke wijze slimme algoritmes en zelfrijdende voertuigen en andere slimme toepassingen bij kunnen dragen aan de provinciale opgaven zoals bereikbaarheid, wonen, klimaat en economie en leefbaarheid. 

Mondiale trends waardoor het mobiliteitssysteem verandert

Wereldwijd zien we vier dominante trends in de ontwikkeling van mobiliteit die ervoor zorgen dat het mobiliteitssysteem verandert. De intrede van deelsystemen, de elektrificatie en automatisering van voertuigen en de toenemende digitalisering van de maatschappij zijn belangrijke gamechangers voor ons mobiliteitssysteem. Het gaat hierbij om ingrijpende, complexe veranderingen waar veel actoren bij betrokken zijn. Maar hoewel we vanuit de provincie deze ontwikkelingen niet zelf in de hand hebben, zijn ze wel te beïnvloeden in termen van richting en snelheid. Dat vergt kennis over deze ontwikkelingen en de mogelijke implicaties ervan voor de mobiliteit in Noord-Holland. Én het vergt samenwerking met partijen die leidend zijn in de mobiliteitswereld: andere overheden, kennisinstellingen en bedrijven.

Provincie

Voor de volledige realisatie van de Focus is ruim 15 miljoen euro nodig. 4,7 miljoen daarvan is al in 2018 door Provinciale Staten beschikbaar gesteld voor de uitrol van intelligente verkeerslichten. Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten in te stemmen met het voorstel voor een investering van 6,8 miljoen euro voor de ontwikkeling van Smart Mobility oplossingen om slim, schoon en veilig te kunnen reizen, nu en in de toekomst. Voor de resterende 4 miljoen wordt gezocht naar externe dekking en/of landelijke en Europese subsidies.

Meer informatie

Met vragen kunnen geïnteresseerden contact opnemen met het servicepunt van de provincie, bereikbaar op 0800- 0200600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. Kijk voor meer informatie op www.noord-holland.nl/smartmobility.  

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio