14.5 C
De Bilt

Provincie stimuleert verkeersveilig gedrag kinderen en ouderen

De provincie Noord-Holland zet in op het aanleren van verkeersveilig gedrag aan kwetsbare doelgroepen. Kinderen die vroeg verkeersveilig gedrag aanleren passen dat de rest van hun leven toe. Uit onderzoek blijkt dat ouderen op de fiets een relatief groot risico lopen in het verkeer. Organisaties die verkeerseducatie op scholen aanbieden, of gemeenten die willen investeren in fietsveiligheid bij ouderen, kunnen begin 2023 subsidie aanvragen bij de provincie.

Volgens landelijke cijfers wordt het steeds onveiliger op de weg. Gedeputeerde Jeroen Olthof: “Ook in Noord-Holland neemt het aantal verkeersslachtoffers helaas toe. Vooral schoolgaande kinderen en ouderen op de fiets zijn kwetsbaar. De provincie investeert daarom in verkeerslessen op school en ondersteunt het programma Doortrappen, zodat ouderen gezond en veilig actief blijven”

Verkeerseducatie

Uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat als jongeren al van kinds af aan verkeersveilig gedrag aanleren, ze dat de rest van hun leven kunnen toepassen. Een voorbeeld hiervan is het geven van een gastles op een school, waar aan kinderen wordt geleerd dat je je mobieltje niet moet gebruiken op de fiets omdat je dan afgeleid bent van het verkeer.

De provincie stelt ruim 1,5 miljoen euro subsidie beschikbaar in 2023. Organisaties die verkeerseducatie op scholen aanbieden, kunnen vanaf maandag 3 januari tot en met donderdag 17 februari 2023 subsidie aanvragen voor projecten (buiten de Vervoerregio Amsterdam). De subsidieregeling voor verkeerseducatie heet ‘Uitvoeringsregeling subsidie Verkeerseducatie Scholieren Noord-Holland 2023’ en is te vinden op www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies. 

Doortrappen

Fietsen is gezond, ook als je al wat ouder bent. Maar oudere fietsers zijn ook kwetsbaar: uit data blijkt dat zij een groter risico lopen in het verkeer. Het programma ‘Doortrappen’ helpt om ouderen bewust te maken van hun fietsgedrag, de risico’s in het verkeer en beschermingsmiddelen. Daardoor kunnen ze langer fit en veilig fietsen. De ondersteuning aan ouderen kan variëren van het geven van tips bij het aanschaffen van een fiets tot het aanbieden van fietsles. Elke gemeente kan kiezen voor zijn eigen aanpak die aansluit op de bestaande lokale netwerken voor ouderen.

De provincie stelt 160.000 euro beschikbaar aan subsidie in 2023 (voor projecten buiten de Vervoerregio Amsterdam). Een nieuw deelnemende gemeente kan maximaal 10.000,- euro subsidie ontvangen. Een gemeente die al eerder Doortrap-activiteiten heeft ontwikkeld met de subsidie van de provincie, krijgt 5.000 euro. Gemeenten die doortrapprogramma’s gaan organiseren kunnen vanaf dinsdag 10 januari tot en met donderdag 1 juni 2023 (17:00 uur) subsidie aanvragen. De subsidieregeling ‘Subsidie Doortrappen Noord-Holland 2023’ staat op www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies. Meer informatie over het landelijke programma ‘Doortrappen’ is te vinden op www.doortrappen.nl.

Slim, schoon en verkeersveilig door Noord-Holland 

Iedere dag zijn mensen op weg naar hun bestemming. De provincie helpt je die bestemming veilig en op de afgesproken tijd te bereiken. Ook zorgt Noord-Holland voor schone en veilige wegen en voor voldoende openbaar vervoer. De provincie maakt het makkelijker om te kiezen voor de fiets, de benenwagen of het openbaar vervoer en zet zich in voor een zo hoog mogelijke verkeersveiligheid op provinciale wegen. Dit doet Noord-Holland door de wegen duurzaam veilig in te richten, continu te onderhouden en door te investeren in educatie en verandering van gedrag.

Dat is nodig omdat het steeds drukker wordt op de weg en tegelijkertijd gezondheid, milieu en natuur verbeterd moeten worden. Dat doet de provincie niet alleen, maar samen met inwoners, de gemeenten, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en kennisinstellingen. Zo worden files voorkomen en blijft Noord-Holland bereikbaar én leefbaar. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio