20 C
De Bilt

Combinatie van hoge en mini-schermen langs het spoor in 2022

Heiloo – Mini-schermen in combinatie met hogere geluidschermen langs de spoorlijn is de inzet van college. Ze geven daarbij gehoor aan de oproep van aanwonenden. Daar waar het dorp als het ware door tweeën gesplitst wordt, wil het college mini-schermen realiseren.

Op plekken waar de schermen minder impact hebben op de omgeving, kiest het college voor hoge geluidsschermen. De kosten voor mini-schermen zijn hoger en vragen om een extra bijdrage van de gemeente. Begin 2021 is hier meer duidelijkheid over. Vervolgens neemt de raad in maart 2021 een besluit over de vereiste extra bijdrage.

Schermen: mogelijk en te financieren met subsidie

Eind 2018 koos het college in een saneringsplan al voor het aanbrengen van raildempers en mini-schermen om de geluidsoverlast te verminderen. Toen was nog onduidelijk of ProRail de mini-schermen langs het spoor zou toestaan. Meer onderzoek was nodig. De resultaten zijn nu bekend: ProRail staat mini-schermen definitief toe als reguliere maatregel. Inmiddels heeft ook de subsidieverlener aangegeven dat mini-schermen in aanmerking komen voor subsidie. Maar niet voor het hele bedrag. De extra kosten van mini-schermen ten opzichte van het alternatief schanskorfschermen komen voor rekening van de gemeente.

Afweging

De insteek van het college is om tot een goede keuze te komen voor het afwisselend plaatsen van mini-schermen en hogere geluidsschermen (schanskorf). De voor- en nadelen van beide soorten schermen zijn:

  • Mini-schermen: komen 0,76 meter boven het spoor uit, passen in dorps karakter, geen negatieve invloed op woonomgeving en reisbeleving, maar een eigen bijdrage van de gemeente is noodzakelijk.
  • Schanskorfschermen: komen 1,5 meter boven het spoor uit, snijden dorp op sommige plaatsen in tweeën, grote impact op zowel de woonomgeving als reisbeleving, maar volledig gesubsidieerd door het ministerie.

Op plekken waar woningen vooral met de voorzijde op het spoor gericht zijn en waar het risico op ‘doorsnijding van het dorp’ reëel is, wil het college mini-schermen aanbrengen.

Daar waar het zicht vanuit de woningen op het spoor wordt onderbroken door groen of waar woningen vooral met de achterzijde of tuin op het spoor gericht zijn, wil het college geen extra geld uittrekken en de hogere schanskorfschermen realiseren. Deze komen ook op de locaties waar de meerderheid van de bewoners heeft gekozen voor schanskorfschermen. De bewoners krijgen binnenkort een brief over de gemaakte keuzes.

Wethouder Rob Opdam: “Wij zetten ons maximaal in om dit te kunnen realiseren op de locaties waar een reëel risico bestaat dat met hogere geluidsschermen een soort tweedeling van het dorp optreedt. Uitgangspunt is altijd geweest om ons dorp zo mooi en leefbaar mogelijk te houden. Maar met de combinatie van deze twee schermtypen denken we een goede middenweg te hebben gevonden. Bovendien brengen we de railschermen aan voor een periode van ongeveer 50 jaar. Deze beslissing heeft dan ook effect op de leefomgeving van toekomstige generaties.”

De raad aan zet

In januari start een akoestisch onderzoek. Dit onderzoek is nodig om aan te tonen dat de gekozen type schermen voldoende geluidsreductie opleveren. Ook wordt dit onderzoek gebruikt om een exact beeld te krijgen van de eigen bijdrage van de gemeente. Het college vraagt de raad in maart 2021 om de extra kosten voor het plaatsen van mini-schermen beschikbaar te stellen.

Als de raad in maart 2021 instemt met het voorstel, wordt Heiloo één van de eerste gemeenten in Nederland die mini-schermen als reguliere maatregel toepast bij geluidssanering langs het spoor. Tot op heden zijn alleen nog pilots uitgevoerd met mini-schermen langs door ProRail beheerd spoor.

Besluit de raad om niet in te stemmen met de eigen bijdrage voor mini-schermen, dan valt het college terug op hogere schanskorfschermen in heel Heiloo.

Planning en proces

Na het akoestisch onderzoek stelt het college een nieuw concept saneringsplan vast. Deze ligt zes weken ter inzage. Vervolgens wordt de raad in maart 2021 gevraagd om de extra kosten voor het plaatsen van mini-schermen beschikbaar te stellen.

Daarna stelt het college een definitief saneringsplan vast en dient deze in bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om een uitvoeringssubsidie aan te vragen.

Nadat de uitvoeringssubsidie is toegezegd, volgt een aanbestedingsprocedure en kan het project worden voorbereid. De verwachting is dat de geluidsschermen eind 2022 gerealiseerd worden.

20201223-overzicht-locaties-schermen-en-schanskorfschermenDownload

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio