15.8 C
De Bilt

Heiloo zet in op mini-schermen langs spoor

Heiloo – Het college kiest in het concept saneringsplan voor mini-schermen langs de spoorlijn. Zij geeft daarbij gehoor aan de oproep van aanwonenden en raad om er alles aan te doen om deze keuzeoptie mogelijk te maken. Het wachten is op onderzoeksresultaten van een pilot met mini-schermen in Hilversum dat ProRail eind december verwacht. Vooruitlopend hierop kiest het college alvast voor deze schermen om de regie op het subsidieproces en vormgeving in eigen hand te houden.

Mini-schermen

ProRail voert op dit moment een pilotproject uit in Hilversum en er lopen verschillende onderzoeken om te kijken of mini-schermen überhaupt langs het spoor kunnen worden gerealiseerd. De mini-schermen zijn lager en staan dichter op het spoor. De impact op de omgeving is daardoor een stuk kleiner (zie ook foto’s). De onderzoeksresultaten gebruikt ProRail om een besluit te nemen of mini-schermen als geluidsscherm kunnen worden toegepast.

Deadline definitief saneringsplan

Het college moet uiterlijk 1 december een definitief saneringsplan indienen waarin staat welk type scherm langs het spoor komt. Dit betekent dat vanaf 27 september een concept saneringsplan ter inzage moet liggen. Lukt dit niet, dan is het risico groot dat de uitvoeringssubsidie komt te vervallen. Dit betekent dat de gemeente geen regie meer heeft over vormgeving, planning, inpassing en aankleding van de railschermen. De keuze voor een type scherm moet dus worden gemaakt voordat duidelijk is of de mini-schermen door ProRail worden geaccepteerd.

Schanskorf- of mini-schermen

Bewoners hebben in 2017 al gekozen voor de schanskorf-schermen. Deze variant kreeg met meer dan 50% de voorkeur boven schermen van beton, aluminium en kokosvezel. De optie mini-schermen behoorde toen nog niet tot de keuzemogelijkheden in de enquête. 11% van de bewoners maakte echter op het enquêteformulier een aantekening graag voor mini-schermen te willen kiezen. Ook in gesprekken met bewoners en uit ontvangen e-mail werd dit duidelijk.

Inzet voor mini-schermen

Het college is daarom in gesprek gegaan met de subsidieverlener en ProRail om de verschillende tijdlijnen op elkaar af te stemmen en de keuze voor mini-schermen mogelijk te maken. Afgesproken is dat vooruitlopend op de onderzoeksresultaten en een tweede bewonersenquête, het college in het concept saneringsplan alvast kiest voor de optie mini-schermen. Daarbij heeft het college de toezegging van de subsidieverlener gekregen dat deze keuze later gewijzigd kan worden als blijkt dat ProRail de schermen niet vrijgeeft of als uit de enquête blijkt dat bewoners toch liever de voorkeur geven aan de hogere schanskorf-schermen. De bewonersenquête wordt deze week onder de aanwonenden verspreid.

Wethouder Rob Opdam: “Wij hebben ons maximaal ingezet om de optie mini-schermen op tafel te krijgen. Gevolg is wel dat wij de gebruikelijke vorm van participatie hebben moeten omgooien. Uitgangspunt is altijd geweest om ons dorp zo mooi en leefbaar mogelijk te houden. Met de huidige aanpak lopen wij geen risico op het vervallen van de subsidie en houden wij de regie op de vormgeving, planning, inpassing en aankleding van de railschermen. Het is nu nog wachten op groen licht van ProRail.”.

Proces en planning

Van 27 september tot en met 8 november ligt het concept saneringsplan ter inzage in de hal van het gemeentehuis. Tijdens deze termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. De zienswijzen worden vervolgens verwerkt in het definitieve saneringsplan dat het college eind november vaststelt. Voor 1 december moet dit ingediend worden bij het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Wanneer bewoners toch de voorkeur geven aan de schanskorf- schermen dan wordt het huidige proces afgebroken. Vervolgens wordt een nieuw concept saneringsplan vastgesteld en ter inzage gelegd, waarbij gekozen wordt voor schanskorf-schermen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio