5 C
De Bilt

Nieuw groenbeleid Heiloo voor zaaien en oogsten

Het huidige groenbeleid in de gemeente Heiloo is toe aan vernieuwing. Meer groen, andere soorten groen, regenwater opvangen in wadi’s, meer bloemperken? Het zijn slechts een paar onderwerpen waar de komende tijd over wordt nagedacht. Er zijn maatschappelijke ontwikkelingen zoals klimaatadaptie en biodiversiteit die meer aandacht in het nieuwe groenbeleid verdienen. Samen met alle inwoners en ondernemers uit Heiloo stelt de gemeente een nieuw groenbeleidsplan 2023-2033 op. Hierin staat hoe de gemeente de komende 10 jaar met het groen omgaat.

Meer ruimte voor nieuwe inzichten in beleid

Hittestress in de zomer en wateroverlast bij stortbuien; het klimaat verandert. Het huidige groenbeleid is echt toe aan vernieuwing. We willen bijvoorbeeld nieuwe inzichten voor de inrichting en het beheer van het openbaar groen opnemen. Groen draagt namelijk bij aan de leefbaarheid van de omgeving en CO2- en fijnstofreductie. Later maaien in het seizoen en meer variatie in het groen vergroot de biodiversiteit.

Wethouder Groenbeleid

Wethouder Groenbeleid Antoine Tromp: “Heiloo heeft al heel veel groen. Maar liefst 175 vierkante meter per huishouden. Veel meer dan het richtgetal 75 dat het ministerie van VROM in 2006 vaststelde. Maar door ontwikkelingen in de samenleving is het nodig om opnieuw naar ons groen te kijken. De inrichting van de groene buitenruimte wordt steeds belangrijker voor zowel jong als oud, mens en dier. Het is daarom tijd om ons huidige beleid te actualiseren. Wij starten dit najaar met het ophalen van ideeën en aandachtspunten voor het nieuwe groenbeleid. Iedereen in Heiloo kan meedenken. Ik roep daarom zoveel mogelijk inwoners op, om hun mening te geven en de enquête in te vullen of naar de bijeenkomst te gaan.”

Iedereen kan meedenken

Om dit nieuwe beleid te maken vragen we alle inwoners en ondernemers van Heiloo om mee te denken en te praten. Van 26 augustus tot en met 6 oktober kunnen inwoners een online enquête invullen over het groenbeleid. Het zijn 21 vragen en het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. De enquête is te vinden op www.ikdenkmeeoverheiloo.nl.

Informatiebijeenkomst 20 september

Op 20 september is er een informatiebijeenkomst in hotel Fletcher om 19.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst licht de gemeente de stappen toe die nodig zijn om het nieuwe groenbeleidsplan te maken. Daarnaast vraagt de gemeente aanwezigen te reageren op een aantal onderwerpen. Ook kunnen er ideeën en aandachtspunten aangedragen worden en is het mogelijk om vragen te stellen. Aanmelden voor de bijeenkomst is nodig en kan via michelsuiding@debuch.nl. Zie voor meer informatie: www.heiloo.nl/groenbeleid.

De enquêteresultaten en de verzamelde informatie van de bijeenkomst geven mede invulling aan het nieuwe groenbeleid.

Planning

Tijdens een raadsinformatieavond op 21 november worden alle resultaten gepresenteerd. In 2023 worden de plannen concreter gemaakt en gaat de participatie met inwoners en ondernemers verder. Na deze gesprekken worden de kaders, uitgangspunten en aanbevelingen door de raad vastgesteld en kan een eerste conceptversie worden opgesteld. Deze komt ter inzage te liggen. Daarna wordt een definitieve versie van het groenbeleid 2023-2033 gemaakt en aan de raad in het najaar 2023 voorgelegd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio