17.2 C
De Bilt

Onderzoek huisvestingslocaties arbeids-migranten levert 14 voorkeursgebieden op

Alkmaar/Den Helder Provincie Noord-Holland en de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen hebben onderzoek laten doen naar geschikte, permanente huisvestingslocaties (met minimaal 100 plekken) voor in totaal 3.000 buitenlandse werknemers. Dit heeft 14 voorkeursgebieden opgeleverd in de Kop van Noord-Holland. Die worden in een vervolgtraject met vertegenwoordigers van bewoners, omwonenden en nabijgelegen bedrijven verder uitgewerkt.

Uitkomst onderzoek huisvestingslocaties

De uitkomsten van het onderzoek en het vervolgtraject zijn op 16 juni gepresenteerd aan de betrokken raads- en Statenleden. Op korte termijn worden ook vertegenwoordigende organisaties, zoals dorps- en wijkraden die bij het onderzoek betrokken zijn, verder geïnformeerd.

Voorkeursgebieden

Het gaat om 14 voorkeursgebieden verspreid over de drie gemeenten. De spreiding is van belang zodat de buitenlandse werknemers dichtbij hun werk gehuisvest kunnen worden.

huisvestingslocaties
foto: Provincie Noord-Holland

Verder sluiten de gebieden aan op de bestaande bebouwing, zijn ze goed bereikbaar en bevinden ze zich buiten waardevolle natuurgebieden en landschappen. Ook sluiten zij aan op de voorkeurslocaties die uit een online enquête onder bewoners naar voren kwamen.

huisvestingslocaties
Foto: Provincie Noord-Holland

Input voor het onderzoek is verder gehaald uit online gesprekken met vertegenwoordigers van bewoners (dorps- en wijkraden), bedrijven en huisvesters; bestaande en nieuwe initiatieven van ondernemers en een inhoudelijke analyse van adviesbureau Sweco.

Vervolgproces

Binnen de zoekgebieden zijn kansrijke locaties (plekken die geschikt zijn voor huisvesting) benoemd. Er is verder onderzoek nodig om in die gebieden de exacte locaties vast te stellen. Die uitwerking vindt in september/oktober plaats samen met dorps- en wijkraden, bedrijven in de buurt en inwoners.

Zo wordt de lokale kennis benut voor het bepalen van de juiste plekken. De provincie en de gemeenten vinden het belangrijk dat er in alle zoekgebieden een locatie komt. Maar waar precies is onderwerp van gesprek met de lokale bevolking.

Theo Meskers, wethouder economische zaken gemeente Hollands Kroon: “Met de uitkomsten van dit onderzoek zetten we stappen. Aan de hand van de zoekgebieden kunnen we op zoek naar exacte plekken, voor accommodaties met 100+ bedden. Deze accommodaties komen uiteraard niet in de plaats van bestaande of geplande ontwikkelingen. En dankzij het monitoren van micro-data hebben we goed zicht op hoe het aantal buitenlandse werknemers zich in de regio’s ontwikkelt. Zo kunnen we inspelen op wat nodig is aan huisvesting.”

Cees Loggen, gedeputeerde Wonen provincie Noord-Holland: “De provincie wil bij deze voorkeurszoekgebieden een actieve rol spelen in het tot ontwikkeling brengen van middelgrote/grootschalige huisvestinglocaties. Uiteraard afgestemd op de rol en positie van de gemeente. Voor alle gebieden geldt dat een zorgvuldig participatie-proces met (lokale) bewoners, ondernemers en hun vertegenwoordigers doorlopen dient te worden. Ook vanuit de Omgevingswet is dat noodzakelijk.”

Gemeenten aan zet

Als de locaties exact bepaald zijn, nemen de gemeenten in principe het voortouw om daarvoor bestemmingsplannen te maken. Het gaat daarbij om maatwerk. Op verzoek van gemeenten kan de provincie hulp bieden en bijvoorbeeld een provinciaal inpassingsplan (dat is een provinciaal bestemmingsplan) maken.
Buitenlandse werknemers zijn vooral afkomstig uit Midden- en Oost-Europa en werken in de land- en tuinbouw, logistiek, groothandel en bouw. Veel bedrijven maken gebruik van hun diensten. Er zijn momenteel 3.000 logiesplekken te weinig in deze regio. Dit is een ongewenste situatie. Buitenlandse werknemers hebben recht op fatsoenlijke huisvesting.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio