15 C
De Bilt

Rijk betaalt mee aan klimaatbestendige projecten in Hollands Kroon

Het Rijk stelt geld beschikbaar voor aanpassingen aan extremer weer in onze gemeente. Via de ‘Impulsregeling Klimaatadaptatie’ is er geld voor een nieuwe duiker in de Molenvaart in Anna Paulowna en een vernieuwing van de Zwarteweg, Rijdersstraat en het Kerkplein in ’t Veld.

Rijk vergoed een derde deel

Ook andere projecten in Noord-Holland ontvangen een bijdrage. Op 10 oktober heeft het Rijk bijna 4 miljoen euro toegezegd voor in totaal 37 projecten in het werkgebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het Rijk vergoedt een derde deel van de uitvoeringskosten.

In Anna Paulowna wordt een duiker vervangen door een grotere duiker

Hierdoor kan meer water aan en afgevoerd worden. De duiker zorgt er bij droogte voor dat er water kan worden toegelaten in Anna Paulowna. Bij hevige regenbuien werkt de duiker als afvoer om wateroverlast tegen te gaan. Voor dit project krijgen we een bedrag van €116.088,=.

Ook in ’t Veld krijgen we subsidie voor een project

Bij de vernieuwing van het parkje bij de Pastoor Cleerbesemlaan in ‘t Veld, worden geplande aanpassingen gecombineerd met het vervangen van de gemengde riolering. Het vooroorlogse gebied is gevoelig voor wateroverlast en verdroging. Om dit tegen te gaan worden er wadi’s, een drainagesysteem en meer beplanting aangelegd. Wadi’s zijn groene greppels die water vertraagd af kunnen voeren.

Bij harde buien loopt het water weg in de wadi in plaats van op de straat. Van hieruit wordt het water in de grond opgenomen. Daarmee gaan ze droogte en wateroverlast tegen. Ook het nieuwe drainagesysteem en de beplanting dragen helpen bij droogte en wateroverlast. Voor dit project wordt een bedrag van €248.136,= beschikbaar gesteld. Zowel het project in ’t Veld als in Anna Paulowna zijn rond 2024 afgerond.

De impulsregeling is bedoeld om aanpassingen aan extremer weer snel uit te voeren

Dat is nodig, want we zien dat het klimaat verandert. We zien langdurige droogte in de zomer en heftige buien die voor overlast zorgen. Met meer groen en genoeg ruimte om water op te vangen, kunnen we ons beschermen tegen dat soort gevolgen van klimaatverandering.

Het Rijk ondersteunt onder meer de bouw van waterbergingen en vergroeningsprojecten

De regeling is op 1 januari 2021 van start gegaan. Eerder dit jaar is een bedrag van een kleine 3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor alle aangevraagde projecten. In de tweede aanvraag is er bijna 4 miljoen euro uitgekeerd. Voor de 26 gemeenten in de werkregio van het HHNK en de provincie Noord-Holland is er tot en met 2027 maximaal €11,7 miljoen beschikbaar. De rijksbijdrage is een cofinanciering. Dit betekent dat het Rijk een derde van de uitvoeringskosten betaald. De overige kosten worden door ons zelf betaald.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio