15.1 C
De Bilt

Ongelijk investeren voor gelijke kansen in Leiden

Het college van B&W stelt de gemeenteraad van Leiden voor om de Leidse Visie Gelijke Kansen 2023 vast te stellen. Om meer kansengelijkheid te realiseren is het van cruciaal belang structurele oorzaken van ongelijkheid aan te pakken en tegelijkertijd te zorgen voor gerichte ondersteuning. Door ongelijk te investeren wil het college gelijke kansen creëren.  Het college kiest voor een integrale aanpak vanuit zowel onderwijs als ook armoede voor kinderen en jongeren tot 27 jaar, en hun omgeving.

Hierbij zet de gemeente o.a. in op vindplaatsen zoals scholen. Het college richt zich op kinderen en jongeren waarvan hun thuissituatie of achtergrond hun talentontwikkeling in de weg staat. Het college wil namelijk gelijke kansen creëren voor die kinderen waar de thuissituatie niet toereikend of voldoende stimulerend is.

Leidse Visie Gelijke Kansen

De Leidse Visie Gelijke Kansen 2023 heeft van 6 juli t/m 31 augustus ter inzage gelegen. Uit de binnengekomen inspraakreactie bleek de visie instemmend te worden ontvangen, evenals het uitgaan van een integrale aanpak vanuit zowel onderwijs als ook armoede.

Opgroeien in armoede is ongezond

Abdelhaq Jermoumi, wethouder Kansengelijkheid, Jeugd en Onderwijs: “Met deze Leidse Visie Gelijke Kansen geven we invulling aan de ambitie uit het beleidsakkoord 2022-2026 om kansengelijkheid in Leiden te vergroten. In Leiden willen we dat ieder kind de kans krijgt om zijn of haar dromen waar te maken, ongeacht zijn of haar achtergrond. Of je je talenten tot ontwikkeling kunt laten komen, mag niet afhangen van de dikte van de portemonnee van je ouders. En in Leiden groeit 1 op de 9 kinderen op in armoede. Dat zijn gemiddeld 3 kinderen per schoolklas!

De stress die opgroeien in armoede met zich meebrengt is ongezond en slecht voor de schoolprestaties. Juist in Leiden, onderwijs- en kennisstad bij uitstek, vind ik het onverteerbaar dat armoede de gelijke kansen van bijna 4.000 kinderen en jongeren belemmert. Het verheugt me dat uit de inspraakreactie en de gesprekken met het onderwijsveld blijkt dat men vindt dat we goed geluisterd en aangevoeld hebben waar de vraag lag en dit knap verwoord en samengevat hebben in de Leidse Visie Gelijke Kansen 2023”.

Onderwijs en armoede

Een uitgangspunt in deze Leidse Visie Gelijke Kansen 2023 is dat onderwijs en armoede in samenhang met elkaar bekeken moeten worden. Wie zonder ontbijt naar school gaat, kan zich namelijk minder goed concentreren. En wie zonder concentratie vervolgens slechter presteert op school, heeft weer een grotere kans op armoede later in het leven. Een eenmaal opgelopen achterstand in de schoolprestaties wordt maar zelden ingelopen en dat heeft effect op het latere inkomen. De gemeente Leiden wil voorkomen dat armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven. De Leidse Visie Gelijke Kansen 2023 zal nader uitgewerkt worden in een concrete aanpak, waarbij vier principes leidend zijn: verpersoonlijken, verbinden, vereenvoudigen en verdiepen & verbreden.Die principes komen ook terug in andere beleidsplannen.

Een vliegende start

Het nieuwe Onderwijskansenbeleid 2023-2026 ‘Een vliegende start’ dat het college nu ook na inspraak aan de gemeenteraad voorlegt ter vaststelling, is ook ingebed in het streven van de gemeente Leiden

naar een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft en volledig mee kan doen. Dit begint al vroeg: voldoende kansen op ontwikkeling en ontplooiing op jonge leeftijd geeft kinderen meer kans op een goede schoolloopbaan en start in het leven.

De gemeente is verantwoordelijk om, samen met partners in het basisonderwijs, kinderopvang en diverse maatschappelijke partners, voor kinderen van 0-12 jaar die activiteiten en programma’s te organiseren die hen verder helpen. Dit doet de gemeente al ruim 20 jaar samen met de partners in de stad.

De komende periode ligt de focus op het versterken van de uitvoering van de wettelijke taken: een goed uitgevoerd aanbod voorschoolse educatie voor kinderen die dat nodig hebben: van indicatie tot daadwerkelijke deelname en monitoring. De gemeente Leiden hanteert al jaren een wat bredere definitie

van de doelgroep dan het rijk, waardoor meer kinderen een aanbod kan worden gedaan. Het Leidse onderwijskansenbeleid is daarmee een voorbeeld van ‘ongelijk investeren voor gelijke kansen’.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio