3.6 C
De Bilt

Milieu-effectonderzoek laat beperkingen en kansen zien voor zonne- en windenergie in Holland Rijnland

Regio Holland Rijnland, waar ook Teylingen bij hoort, heeft onderzoek laten doen naar de milieu-effecten van de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES 1.0). In de zogenaamde planMER (milieu-effectrapportage) zijn de effecten in kaart gebracht voor o.a. natuur en biodiversiteit, veiligheid, leefomgeving, landschap en waterwingebieden. Uit het onderzoek blijkt dat windturbines en zonnevelden beperkt mogelijk zijn in de regio. De regio wil 1,05 TWh duurzame energie opwekken met zonnevelden en windturbines. Het wordt voor Holland Rijnland dus moeilijker om haar doelen uit de RES te halen. De planMER is een hulpmiddel om voors en tegens af te wegen als er plannen zijn voor zonnevelden of windturbines.

Wat is de Regionale Energiestrategie?

In de Regionale Energiestrategie (RES) staat wat Holland Rijnland van plan is te doen om te zorgen dat de regio CO2 vrij is in 2050. In de RES zijn o.a. zoekgebieden aangewezen voor zonnevelden en windturbines. Ook staat in de RES hoe Holland Rijnland wil zorgen voor warmte om huizen en gebouwen te verwarmen, hoe de regio energie wil besparen en hoe zij vervoer wil verduurzamen.

Teylingen is één van de 13 gemeenten van Holland Rijnland en de raad heeft ingestemd met de RES 1.0.

PlanMER

De regio Holland Rijnland heeft veel bijzondere landschappen, met Natura 2000-gebieden, delen van het Natuurnetwerk Nederland, mooie cultuurhistorisch plekken en beschermde stads- en dorpsgezichten en belangrijke weidevogelgebieden. Holland Rijnland ligt in de buurt van Schiphol. Verder is een deel van de regio dichtbevolkt en zijn er een paar bijzondere waterwingebieden die belangrijk zijn voor onze watervoorziening.

Milieu-effectonderzoek

Het concept planMER laat zien dat het een uitdaging is om geschikte plekken te vinden voor duurzame energie. Zonneparken zijn in te passen in het duinlandschap en in de droogmakerijen. Windturbines zijn onder voorwaarden mogelijk langs de (snel)wegen en in de droogmakerijen, mits de lijnen en de structuur van het landschap wordt gerespecteerd. Met als aanvullend advies vanuit de concept planMER om de randen van de polders op te zoeken en de openheid van het landschap zoveel mogelijk intact te houden.   

Bij het winnen van warmte wordt er vanuit milieuoogpunt gewaarschuwd voor het beschadigen van de ondergrond en daarmee het risico om grondwater en diepgrondwater te vervuilen.  

Tot en met 30 september ligt het concept van de planMER ter inzage en kunt u reageren via RES@hollandrijnland.nl. Lees meer in het persbericht van Holland Rijnland of ga direct naar de planMER.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio