27.9 C
De Bilt

Overeenkomst realisatie Hoogwaardig Openbaar Vervoer Katwijk

Katwijk – Het college van B&W heeft op 8 mei ingestemd met de inhoud van de Realisatieovereenkomst voor de introductie van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in Katwijk. In deze overeenkomst staan onder andere afspraken over de uitvoering, financiering en beheer van de inpassingsmaatregelen die noodzakelijk zijn om de R-net bussen en het overige verkeer goed te laten doorstromen op het tracédeel Zeeweg – Boulevard-Zuid en Zeeweg – ESA/Estec.

Uitvoer in eigen handen

De gemeente gaat de maatregelen binnen Katwijk zelf uitvoeren. De provincie Zuid-Holland financiert het project grotendeels. ‘Een mooie uitkomst van de planvorming van de afgelopen jaren’, aldus wethouder Klaas Jan van der Bent. ‘Het aangaan van deze Realisatieovereenkomst is de laatste stap voor de uitvoering van de maatregelen. De voorbereidingen hiervan zijn al gestart. Eind 2020 rijden de R-net bussen tussen Leiden, Katwijk en Noordwijk. Een flinke impuls voor de bereikbaarheid van Katwijk en de regio.’

Maatregelen

Met de nieuwe verbinding sluit Katwijk aan op het regionale Randstad-netwerk (R-net) van hoogwaardig openbaar vervoer dat zeer frequent en betrouwbaar rijdt, en goed aansluit op andere bussen en treinen. Om het HOV in Katwijk goed te laten doorstromen, en wachttijden voor verkeerslichten zo veel mogelijk te beperken, zijn een aantal maatregelen in het wegennet noodzakelijk. Zo wordt de huidige fiets-/voetgangersoversteek over de Zeeweg bij het Waterloopje vervangen door een tunneltje op dezelfde plek. Op de Kon. Julianalaan tussen de Piet Heinlaan en de Zeeweg wordt langs de bestaande rijbaan richting de Zeeweg een aparte busstrook aangelegd.

Minirotonde

Verder wordt de mini-rotonde Biltlaan/Rijnsoever aangepast zodat de bus daar beter overheen kan rijden, en de rotonde ook beter aan de huidige richtlijnen voor rotondes voldoet. Een belangrijke verbetering hierbij is dat fietsers niet meer over de rotonde rijden en aparte fietsoversteken krijgen. Verder wordt een aantal bestaande bushaltes opgewaardeerd tot comfortabele R-net haltes met extra voorzieningen zoals fietsenstallingen en digitale informatiepanelen. Aan het eind van de Boulevard-Zuid worden een uitstaphalte en een wachthalte aangelegd. Ter hoogte van het Vuurbaakplein komt op de Boulevard een nieuwe halte.

Twee fases Hoogwaardig Openbaar Vervoer

De maatregelen die nu genomen worden, vormen de eerste fase van de inpassing van het HOV. De  mogelijkheid bestaat dat de huidige rotonde Zeeweg/Kon. Julianalaan, en in mindere mate de rotonde Kon. Julianalaan/Industrieweg, de verkeersstromen na 2025 door de toegenomen drukte niet meer goed kunnen verwerken. De gemeente gaat de doorstroming door middel van monitoring goed in de gaten te houden, zodat  hier tijdig op geanticipeerd kan worden.

Mogelijk meer maatregelen nodig

Het is dus mogelijk dat er op termijn meer maatregelen nodig zijn. Deze maatregelen vormen dan fase 2. Een oplossing zou kunnen zijn de rotonde Zeeweg/Kon. Julianalaan om te vormen tot kruispunt met verkeerslichten. Maar ook andere oplossingen zullen verkend worden. De uiteindelijke maatregel zal in overleg met de gemeenteraad worden vastgesteld. Tegen die tijd verwacht de gemeente ook meer duidelijkheid over de planning van de vrije busbaan langs de Ir. G. Tjalmaweg (die dan als onderdeel van de RijnlandRoute verbreed is) en de vrije busbaan door Duinvallei.

Vervolg

Het collegebesluit van 8 mei is onder voorbehoud dat de gemeenteraad geen wensen en bedenkingen uit ten aanzien van de Realisatieovereenkomst. Het college legt de Realisatieovereenkomst de komende periode oordeelsvormend en besluitvormend  voor aan de raad. Wanneer de gemeenteraad positief besluit, wordt de overeenkomst begin juli ondertekend.

Krediet ter voorbereiding

Ook wordt de raad gevraagd het benodigde krediet voor de voorbereiding en de uitvoering inclusief het budget voor de kosten die niet door de provincie worden betaald (dit zijn alleen de legeskosten) beschikbaar te stellen. Na de ondertekening van de overeenkomst start de gemeente met het uitwerken van de definitieve ontwerpen voor alle maatregelen. De omwonenden en andere belanghebbenden worden hier, net als in het voortraject, bij betrokken. Vanaf september volgt hierover verdere informatie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio