6.7 C
De Bilt

Nog groter paradijs voor weidevogels in de Vosse- en Weerlanerpolder dankzij ZHL

Hillegom – Het aantal weidevogels in recreatiegebied Vosse- en Weerlanerpolder ligt onmiskenbaar hoog, blijkt uit de monitoring van betrokken lokale vrijwilligers. Toch worden er maar weinig kuikens groot. Daardoor staat de weidevogelpopulatie onder druk. Om het gebied tot een paradijs voor opgroeiende weidevogels te maken heeft het Zuid-Hollands Landschap, beheerder van het gebied, invulling gegeven aan het gebiedsplan van de Provincie Zuid-Holland.

Weidevogels

Ook in de rest van Nederland gaat het namelijk niet goed met de weidevogels. De oorzaak daarvan is een gebrek aan geschikt leefgebied. Om kuikens gezond op te laten groeien is robuust vochtig habitat nodig, iets dat door drooglegging nog maar op weinig plekken voorkomt. Daarom heeft Provincie Zuid-Holland in 2019 een actieplan boerenlandvogels opgesteld. Het gebiedsplan voor de Vosse- en Weerlanerpolder is daar onderdeel van.

Klankbordgroep

Met het plan dat in samenwerking met onder andere ‘Klankbordgroep Vosse- en Weerlaner-polder’, ‘Behoud de Polders’ en ‘Natuurlijk Hillegom’ tot stand is gekomen wordt dit najaar gestart. Het Zuid-Hollands Landschap, Provincie Zuid-Holland, Groenprogramma Holland-Rijnland en gemeente HLT slaan de handen ineen om dit financieel mogelijk te maken.

Resultaat

Door het gebied te vernatten wordt een geschikt leefgebied voor de weidevogels gecreëerd. Om dit te realiseren worden aanpassingen in het watersysteem gedaan. Door het plaatsen van dammen en stuwen kan het water beter worden vastgehouden. Waterpompen voorzien van zonnepanelen houden het peil op de gewenste hoogte. Tegelijkertijd moeten soorten als pitrus en zuring bestreden worden omdat deze de ontwikkeling verstoren.

Natuurlijke vijanden weidevogelkuikens

Een van de bedreigingen voor weidevogelkuikens zijn hun natuurlijke vijanden. Grotere vogels die de kuikens als prooi zien zitten vaak in bomen om het gebied te kunnen overzien en zich makkelijk op hun prooi te kunnen storten. Daarom proberen we te voorkomen dat bomen in de directe omgeving van de polder te hoog worden.
Tot slot worden maatregelen uitgevoerd om het beheer makkelijker te maken. Zo worden onder andere constructies om het peil op te zetten aangepast.

Gebiedsontwikkelingen

Zuid-Hollands Landschap beheert naast de Vosse- en Weerlanerpolder nog vele andere natuurgebieden in Zuid-Holland. Dat is hard nodig, want in de drukste provincie van Nederland is nog maar weinig natuur te vinden. De organisatie beschermt, biedt flora en fauna de ruimte en koopt nieuwe gebieden aan waar mogelijk, met als doel om van 6 naar 10% beschermde natuur in Zuid-Holland te gaan. In de polder werken ze onder andere veel aan het creëren van een geschikte leefomgeving om weidevogels een plek te bieden.

Manifest voor verbeteringen

Er is door de belangengroepen die betrokken zijn bij het gebied een manifest opgesteld om de natuur rondom de Vosse- en Weerlanerpolder ook te verbeteren. Het manifest is enthousiast ontvangen door de gemeenteraad en deze wil onderzoeken in hoeverre versterking van het gebied als broedgebied voor weidevogels mogelijk is. Het Zuid-Hollands Landschap denkt hier als natuur beherende organisatie graag over mee.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio