14.8 C
De Bilt

College Teylingen geeft groen licht voor uitgangspunten plan woningbouw Langeveld

Het college van B en W van gemeente Teylingen heeft groen licht gegeven voor de Nota van Uitgangspunten van het woningbouwplan Langeveld in Sassenheim. Hiermee kan het ambtelijke projectteam samen met woningstichting Stek verder aan de slag met de ruimtelijke procedure. Dat is noodzakelijk zodat de gemeenteraad in een later stadium een goede afweging kan maken voor het veranderen van de bestemming van de locatie.

Uitgangspunten over verschillende onderwerpen

De Nota van Uitgangspunten is de basis voor de te volgen ruimtelijke procedure. Onderdelen hiervan zijn uitgangspunten voor de natuur, de woningaantallen en de bouwhoogte. Andere uitgangspunten gaan bijvoorbeeld over geluid, verkeer en parkeren. Ook staat erin welke planning wordt nagestreefd, inclusief het betrekken van omwonenden en de financiële haalbaarheid.

Wethouder Marlies Volten is blij met het collegebesluit: ‘De extra woningen komen zo weer een stap dichterbij. Dat is mooi in deze tijd waarin de vraag hiernaar zo groot is. Verder ben ik enthousiast over de eerste schetsontwerpen die we hebben gezien, waarbij er geen standaard woonwijk wordt gebouwd met groen, maar eigenlijk een nieuw natuurgebied wordt aangelegd met woningen erin.’

Langeveld

In februari 2023 is door de gemeenteraad besloten dat Langeveld bebouwd gaat worden. Het doel is om bij te dragen aan de grote behoefte aan woningen voor verschillende doelgroepen, waaronder starters en ouderen. Er is hierbij gekozen voor een woningbouwvariant met 150 woningen, in een verdeling van 31% sociaal, 56% middelduur en 13% vrij bouwprogramma. Het grootste deel van deze woningen zal worden ontwikkeld door woonstichting Stek.

Joke van den Berg, bestuurder van Stek: ‘Het is mooi dat we als Stek zowel de sociale huurwoningen als de woningen in de middenhuur kunnen realiseren. Zo bedienen we een brede groep woningzoekenden.’ Naast de samenwerking met Stek zijn er gesprekken met stichting Knarrenhof voor een deelproject in Langeveld, met geclusterd wonen voor senioren.

Duurzaam wonen in moderne dorpen

Gemeente Teylingen gaat voor een schone, veilige, groene en duurzame leefomgeving. Met de woningen sluit de gemeente aan op wat inwoners willen. Zo ontstaat er een betere doorstroming en blijven er verschillende typen woningen bestaan. Zodat het prettig wonen is voor iedereen: voor ouderen en jongeren, voor kwetsbaren, gezinnen, alleenstaanden en spoedzoekers.

Als moderne dorpen juicht de gemeente vernieuwing en zoveel mogelijk duurzaam bouwen toe. Dit betekent een zoektocht naar vernieuwende manieren van wonen, tijdelijke bouw of modulaire bouw voor verschillende doelgroepen. Waar mogelijk wijst de gemeente woonruimtes in eerste instantie toe aan Teylingers.

Voortgang

Om het plan voor Langeveld mogelijk te maken moet het huidige bestemmingsplan worden aangepast. Als gevolg van de nieuwe Omgevingswet loopt dat bij dit plan via een nieuwe procedure, genaamd Tijdelijke Alternatieve Maatregel Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (TAM-IMRO). De beoogde volgende bestuurlijke stap is de start van de wettelijke procedure in september van 2024.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio