2.8 C
De Bilt

Verkeersveiligheid Herenweg Warmond

Warmond – Al een aantal jaren wordt gesproken over de verkeersveiligheid van de doorgaande weg door Warmond, ondertussen zijn er een aantal bijeenkomsten geweest om samen met de inwoners plannen op te stellen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Samen nadenken over ontwerp

De gemeente heeft een aantal spelregels opgesteld waarbinnen het ontwerp gemaakt moet worden. Denk aan wet- en regelgeving en de afbakening van het plangebied. In mei 2017 hebben we de eerste de knelpunten, wensen en ideeën opgehaald. Daarna zijn verschillende varianten op hoofdlijnen gemaakt die we in juli hebben besproken met bewoners.

Definitief ontwerp verkeersveiligheid per tracé

Op basis van deze reacties is nu per tracédeel een definitief ontwerp gemaakt voor aanpak van de verkeersveiligheid. Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad moeten nu een besluit nemen over de ontwerpen en voor de uitvoering geld beschikbaar stellen. Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad moeten nu een besluit nemen over de ontwerpen en voor de uitvoering geld beschikbaar stellen.

Ontwerpen klaar voor besluitvorming

In januari werd duidelijk dat de uitwerking van de ontwerpen in een raadsvoorstel meer tijd vroeg dan verwacht. De stukken zijn nu afgerond en inmiddels is bekend dat het voorstel op de commissieagenda van maandag 18 juni staat.

Alternatieven

De uitvoeringskosten voor het ontwerp dat uit de participatie is gekomen bedragen € 5.800.000. Dat bedrag vindt het college van burgemeester en wethouders nogal hoog. Ook vanuit de samenleving bereiken deze geluiden ons. Om de gemeenteraad van Teylingen te kunnen laten kiezen leggen wij 4 alternatieven voor, gebaseerd op het oorspronkelijk gekozen ontwerp:

  • alternatief 1 is een ‘nul alternatief’, er wordt geen enkele maatregel getroffen.
  • alternatief 2 is een ‘standaard alternatief’, er wordt een beperkt aantal maatregelen getroffen. Door voldoende maatregelen te nemen op het Oosteinde, op de Herenweg/Sweilandstraat: bij het Trefpunt, de Meerrustlaan/AH en het fietspad naar de Veerpolder, en op de Oranje Nassaulaan door bij de Warmonderhekbrug de maatregel te nemen.
  • alternatief 3 is een ‘extra alternatief’ met meer maatregelen dan in het standaard alternatief. Door voldoende maatregelen te nemen op het Oosteinde, op de Herenweg/Sweilandstraat: door inkorten van de 30 km/u-zone op de Herenweg, visuele plateaus in plaats van verhoogde plateaus, geen streetprint, één kleur asfalt in het profiel (zwart of rood) en geen maatregel op het eenrichtingsdeel van de Herenweg, en op de Oranje Nassaulaan door alleen bij de Warmonderhekbrug de maatregel te nemen.
  • alternatief 4 is een ‘maximaal alternatief’, in dit alternatief worden alle maatregelen uit het ontwerp van de participatie uitgevoerd.

Alle relevante stukken van het raadsvoorstel:

  • Opiniërend raadsvoorstel Herinrichting van de Herenweg/doorgaande weg door Warmond 
  • Bijlage 1 Ontwerpnotitie Herenweg Warmond  
  • Bijlage 2 Ontwerptekening Oosteinde 
  • Bijlage 3 Ontwerptekening Herenweg Sweilandstraat
  • Bijlage 4 Ontwerptekening Oranje Nassaulaan 
  • Bijlage 5 Memo alternatieven participatieontwerp Herenweg inclusief kaarten 

Het college heeft een voorkeur voor alternatief 2, omdat hierin een verdedigbaar evenwicht bestaat tussen wenselijke aanpassingen en de financiële mogelijkheden van de gemeente.

Behandeling commissie Ruimte

Het college van burgemeester en wethouders heeft een opiniërend raadsvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. Dat betekent dat de gemeenteraad gevraagd wordt een mening te vormen over de vier alternatieven. Op basis daarvan krijgt de gemeenteraad een definitief voorstel voorgelegd.

Uitnodiging voor openbare vergadering

Op maandag 18 juni spreekt de commissie Ruimte opiniërend over het ontwerp van de doorgaande weg in Warmond. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn, het is een openbare vergadering. De vergadering wordt gehouden in het bestuurscentrum van de gemeente Teylingen, Raadhuisplein 1 te Voorhout en begint om 20.00 uur. Wilt of kunt u de vergadering niet bijwonen maar wilt u deze wel volgen of nazien dan is dat mogelijk via www.teylingen.tv.

U kunt gebruik maken van het spreekrecht. U krijgt dan 5 minuten de tijd om de commissie toe te spreken, de ervaring leert dat één A4 tekst voldoende is. De uiteindelijke spreektijd is afhankelijk van het aantal insprekers. Als u met meerdere mensen hetzelfde standpunt deelt vragen wij om één persoon aan te wijzen om in te spreken. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Meldt u zich dan aan bij Lisanne Korteling (commissiegriffier) of griffie via tel. 14 0252 of via de mail: gemeenteraad@raadteylingen.nl. Graag ontvangt de griffie uw inspreektekst per e-mail voor de vergadering ter voorbereiding voor de raadsleden.

Alle relevante stukken kunt u ook nalezen via de website: www.raadteylingen.nl tabblad commissie Ruimte 18 juni.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio