Start uitvoering Platteland in Ontwikkeling Weerterland

Weert – Met de aanplant van stekelstruweel langs de Bientjesrandweg in Ospeldijk is vrijdag 30 november het officiële startsein gegeven van het
Uitvoeringsprogramma Platteland in Ontwikkeling Weerterland. Een vijftiental
projecten, waaronder natte natuurparels, systeemvernieuwing van de
pluimveehouderij en de haarvaten van het watersysteem, maakt op dit moment
onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma. Zes partijen bekrachtigden
vandaag de samenwerking met de ondertekening van de overeenkomst: de
gemeente Nederweert, de gemeente Weert, LLTB, Waterschap Limburg,
Provincie Limburg en Natuurmonumenten (vertegenwoordiger namens
natuurpartijen in het gebied). Platteland in Ontwikkeling (PiO) Weerterland is de eerste PiOsamenwerkingsovereenkomst van Limburg.

“In het buitengebied van het Weerterland (gemeente Nederweert en Weert) is nog
een aantal (overheids)opgaven te realiseren op het gebied van landbouw, water,
recreatie, toerisme, monumenten, leefbaarheid, duurzaamheid, natuur en verbinding
tussen stad en platteland. Maar er leven ook wensen en ideeën bij de bewoners en
gebruikers van het buitengebied, die we graag samen verwezenlijken”, aldus Frank
Voss, voorzitter stuurgroep Platteland in Ontwikkeling Weerterland en wethouder
gemeente Nederweert over PiO Weerterland. “Zo ook het initiatief van Willem Maris
voor stekelstruwelen in Ospeldijk.”

Stekelstruweeltjes voor boerenlandvogels

De aanplant van de stekelstruwelen in Ospeldijk vormde vrijdag 30 november de
symbolische starthandeling voor Platteland in Ontwikkeling Weerterland. Een project
dat tot stand is gekomen door een wens uit de streek en het realiseren van een doel
van de overheid. Initiatiefnemer van het project Willem Maris, akkervogelbeschermer
en actief lid van de vogelwerkgroep Nederweert: “Boerenlandvogels hebben een
soortenrijke berm met hier en daar een boom hard nodig. Met name in de broedtijd.
Stekelstruweeltjes zoals sleedoorn, hondsroos, egelantier, meidoorn, wegedoorn en
braam als onder beplanting zorgen daarvoor. Daarmee houden we, samen met
agrariërs die aan akkervogelbeheer deelnemen, de populatie van boerenlandvogels
in stand én kan de populatie uitbreiden.”

Samenwerking

Frank Voss, voorzitter stuurgroep PiO Weerterland: “Alles in het buitengebied is een
gezamenlijke opgave. Vanuit samenwerking kunnen we doelen en geld op elkaar af
stemmen en waar mogelijk verbinden. Dat vergroot de mogelijkheid om deze
opgaven, wensen en ideeën te verwezenlijken. Het project van de stekelstruwelen
bewijst dat. Met een integrale aanpak, waarbij partijen zoeken naar meerwaarde
binnen de verschillende, bestaande én aankomende, opgaven en ideeën. Met de
Samenwerkingsovereenkomst voor het Uitvoeringsprogramma Platteland in
Ontwikkeling Weerterland volgen hiervan nog vele.”

Fasen Platteland in Ontwikkeling Weerterland

Het uitvoeringsprogramma PiO Weerterland kent twee fasen. Fase 1 bevat concrete
projecten, veelal overheidsopgaven. Deze zijn voorzien van een begroting op
hoofdlijnen met financieel dekkingsplan. De kosten voor de projecten in fase 1
bedragen voor zover bekend circa 4,7 miljoen euro.

Fase 2 zijn projecten die nu nog niet voldoen aan de voorwaarden van fase 1.
Hieronder vallen ook veel wensen en ambities die in de streek zelf leven en tijdens
eerdere sessies zijn genoemd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Sluiting woning Herkenbosch na hennepvondst

Roerdalen - Op woensdag 20 januari 2021 is op last van de burgemeester van de gemeente Roerdalen een woning gesloten. De sluiting is voor...

Bedrijfspand Posterholt gesloten na vondst 300 hennepplanten

Posterholt - Op maandag 11 januari 2021 is op last van de burgemeester van de gemeente Roerdalen een bedrijfspand gesloten. De loods ligt aan...

Sander Duijmaer van Twist vanaf 1 januari 2021 nieuwe gemeentesecretaris

Capelle aan den IJssel– Sander Duijmaer van Twist is vanaf 1 januari volgend jaar de nieuwe gemeentesecretaris/Algemeen Directeur van de gemeente Capelle aan den...

Expositie Yvonne Schroeten Spiegelbeelden Schatzoeken in schetsboeken & ander klein werk te zien van 30 oktober t/m 13 december 2020.

Weert - De Annex sluit het jaar 2020 af met een expositie waarin werk van Yvonne Schroeten (Weert, 1973) centraal staat. Schatzoeken in schetsboeken...

7 oktober is de voorzitter van Stadsregio Parkstad Limburg benoemd.

Heerlen - Op 7 oktober heeft het Algemeen Bestuur van Stadsregio Parkstad Limburg unaniem gekozen voor Roel Wever  als voorzitter van het Dagelijks Bestuur....

Van der Valk hotel komt mogelijk in Weert

Weert - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat het bestemmingsplan en de bijbehorende exploitatieregeling voor het Van der Valk hotel opnieuw...

KPN plaatst zendmast in Altweerterheide

Weert - Inwoners van Altweerterheide ondervinden dagelijks ongemak van het ontbreken van dekking van mobiel (data)netwerk daarom plaatst KPN een zendmast op het parkeerterrein...

College wijst subsidie toe aan Stichting Stadsrevisie ‘aSta’

Heerlen - Het college heeft vandaag de Stichting Stadsrevisie ‘aSta’ een subsidie toegekend van €65.000 om het bestaande centrumbeeld aan te pakken. Het grote...